Müllerov breg

Linardić, Bojan, Autor
Kronja, Nikica, Autor
Filipović, Ivan, Autor
Čalušić, Marin, Suradnik
Karlić, Viktor, Izrada vizualizacije

Opis

STANOVANJE
Gradnja građevina mješovite – pretežito stambene namjene (M1) planirana je u središnjem gornjem dijelu
(''ovojnica'') unutar tri (3) tipološki različite cjeline niske izgradnje (P+2), zatim na krajnjem istoku donjeg
(južnog) dijela kao visoka višestambena izgradnja (P+2), a zadržava se i uklapa u planiranu strukturu
postojeća stambena izgradnja u jugozapadnom dijelu uz Kvaternikovu ulicu.
POSLOVNI PROSTORI
Glavnina gradnje građevina mješovite – pretežito poslovne namjene (M2) predviđena je uz južni perimetar
obuhvata kao hibridna struktura stambenih, poslovnih, trgovačkih, društvenih, rekreativnih, ugostiteljskih,
kulturnih i zabavnih sadražaja i prostora te javne podzemne garaže u funkciji obližnjeg okretišta tramvaja.
Ostali poslovni sadržaji mogu svoje mjesto naći u gornjem (sjevernom) dijelu obuhvata u sklopu mikrocentra
naselja uz školu i predškolsku ustanovu te kao prateća namjena u sklopu zona pretežitog stanovanja (M1).
DRUŠTVENI I JAVNI SADRŽAJI
Građevine društvenog standarda u javnom korištenju (predškolska ustanova, osnovna škola i dodatni
sadržaji javne i društvene namjene) smješteni su u zapadnom dijelu gornjeg (škola, vrtić) i donjeg (kulturni
centar) dijela obuhvata. Prilikom organizacije površina namjenjenih za javnu i društvenu namjenu vodilo se
računa o optimalnom pristupu, smještaju i orijentaciji, ali i o etapnosti i fleksibilnom korištenju rezerviranih
površina. Tako parcela vrtića može biti optimalno redimenzionirana u kombinaciji s javnim perivojem južno,
a parcela za osnovnu školu može u početku biti i manja od predložene te kasnije omogućiti prelazak na
sustav jednosmjenske nastave kao uobičajeni standard EU. Postav kulturnog centra naglašava glavni ulaz u
naselje, a svoju ekstenziju ostvaruje prema perivojno uređenom prostoru na krajnjem jugozapadnom dijelu.
Ostali društevni sadržaji u javnom korištenju svoje mjesto nalaze unutar poslovno-stambenog kompleksa.
ŠPORT I REKREACIJA
Osim zatvorenih i otvorenih prostora za šport i rekreaciju u sklopu parcele osnovne škole, koji se izvan
režima rada u školskoj zgradi koriste za potrebe športa i stanovnika naselja, planirani su dodatni rekreacijski
sadržaji u komercijalnom korištenju na krajnjem sjevernom dijelu obuhvata. U ovoj zoni ''športa s gradnjom''
moguće je smjestiti manju bazensku dvoranu i teretanu s ugositeljskim sadržajima klupskog tipa. Ostatak
potreba za športom i rekreacijom riješit će se u sklopu poslovno-stambenog kompleksa (M2), gdje su na
krovu četvrte nadzemne etaže smještena otvorena borilišta (košarka, odbojka, squash, kuglana i sl.), a dio
potreba može preuzeti i lokacija kulturnog centra (multifunkcionalno korištenje dvorana).
UGOSTITELJSKI I ZABAVNI SADRŽAJI
Na krajnjem sjevernom dijelu obuhvata, neposredno uz zonu športa (bezenska dvorana) smješten je manji
ugostiteljsko-turistički objekt koji svojom ponudom može komplementarno nadopunjavati sadržaje gornjeg
naselja (poslovni ručak, vikend druženje i sl.), a ostavlja se mogućnost da se kategorizira i za smještaj.
Ostatak ugostiteljskih, turističkih (gradski hotel) i zabavnih sadržaja (multiplex kino, casino i noćni klub)
pronalaze svoje mjesto u sklopu poslovno-stambenog kompleksa.
PERIVOJNI PROSTORI I ZAŠTITNO ZELENILO
Obzirom da je općim pravilima za novu regulaciju na neizgrađenom prostoru, na područjima gdje se planira
stambena gradnja potrebno osigurati minimalno 3,0 m2 javne parkovne površine, planirani su javni perivoji u
obuhvatu na četiri međusobno udaljene lokacije, kako bi se unutar njih uklopila dječja igrališta sukladno
starosnoj strukturi korisnika (0-3 g., 3-7g., 7-15g.) i zadovoljili radijusi gravitacije pojedinim sadržajima.
Zatečeno vrijedno zelenilo se štiti i namjenjeno je ostvarenju ugodnih mikroklimatskih svojstava prostora

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Nagrade preko natječaja
Jedan od šest jednakovrijednih OTKUPA (Natječaj za uređenje Müllerova brega) 18.05.2010

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.