Müllerov breg

Gabrić, Dario, Autor
Moguš, Emil, Autorski suradnik
Gabrić, Ivana, Autorski suradnik

Opis

PROMET
Sukladno ulaznim uvjetima dijelom definiranim GUP-om, a dijelom morfologijom terena predloženo je prometno rješenje koje koristi oba moguća smjera ulaza u prostor Mullerovog brega. Sa zapadne strane glavni pristup prostoru ostvaren je s Kavernikove ulice na koji se nastavlja četverotračna novoplanirana prometnica koja ujedno predstavlja i južnu granicu prostora. S istočne strane pristup je ostvaren preko produžene Bračunove odnosno s ulicom Černomerec u dijelu istočno od Super Konzuma.
Promet je iz oba smjera osim tangencijalno po južnom dijelu M“ zone uvučen i u dubinu preko dvotračne prometnice u nagibu do najviše 8% (istočni krak) koje se kontinuirano i lagano penju po slojnicama do izlaska na plato gdje uspostavljaju zatvoreni sistem dodatno rasterećen i spojem na Kvaternikovu ulicu.
Promet u mirovanju kapacitiran je sukladno planiranoj namjeni odnosno ostvarneo je približno 4000 parkirnih mjesta što u podzemnim garažama pojedinačnih planiranih građevina, što na otvorenim parkirališnim mjestima pozicioniranim uz kolnik.
Prometna mreža postavljena je tako da je omogućen lak pristup svakoj budućoj pojedinačnoj građevnoj parceli bez obzira na njenu veličinu i položaj u prostoru.

KONCEPT PROSTORNOG RJEŠENJA I RJEŠENJA ZELENILA I PARKOVA
Koncept urabanističkog rješenja baziran je na dvije pretpostavke.
Prva pretpostavka je da se ovaj prostor tretira kao prostor poveznice velike podsljemenske zelene zone s ostatcima zelenih šumskih površina u blizini grada. Kao odgovor na tu pretpostavku postavljene su organički tretirane i oblikovane zone za gradnju projektirane kao otoci u zelenoj rijeci koja ih prožima odnosno spaja i razvaja. Na ovaj način smo zaštićenu zelenu zonu u središnjem dijelu lokacije integrirali u tkivo novog naselja, a istovremeno omogućili kontinuiranu „zelenu“ vezu prostora grada sa podsljemenskom zonom.

Druga pretpostavka je da se u ovom prostoru ostvari relativno gusta urabana matrica koja će s jedne strane osloboditi dosta prostora za javne i druge društvene sadržaje, za parkove, igrališta i sl. s jedne strane a s druge će postaviti osnovu za stvaranje jednog kvalitetnog urbanog ambijenta u smialu formiranja malih trgova, ulica, parkova i drugih prepoznatljivih gradskih ambijenata.


SADRŽAJI I NAMJENA
Prostor je sukladno programskom zadatku podijeljen u dvije zone južnu mješovite pretžno poslovne namjene i sjevernu predviđenu za pretežito stanovanje s pratećim sadržajima javne i društvene namjene.
U južnom dijelu lokacije u zoni M2 je predviđena gradnja poslovno stambenih građevina katnosti 9 nadzemnih etaža (P+8) i potrebnog broj podzemnih etaža ovisno o površini odnosno o budućoj preciznoj namjeni. U južnom dijelu je dozvoljena nadzemna izgrađenost čestice od 0,5 (50%) što uz katnost, volumensku raznolikost i ukupnu raspoloživu površinu ovog dijela parcele dovodi do koeficijenta iskorištenosti od 3,0 odnosno postignuto je cca. 105.000-110.000 m2 BGP.
U sjvernom dijelu parcele smješteno je stambeno naselje različitih tipologija, od slobodnostojećih kuća, dvojnih kuća, nizova do slobodnostojećih višestambenih zgrada svih s katnosti ograničenom na tri nadzemne etaže (P+2) i odgovarajućim brojem podzemnih ili suterenskih etaža.
Kako je prethodno rečeno proveden je koncept relativno guste struktura koja dopušta izgrađenost parcele i do 80% u prizemlju uz najviše 50% iskorištenosti na višim etažama. Na ovaj način se kontroliraju volumeni budućih građevina uz njihovu koncentraciju i oslobađanje prostora za javne i društvene sadržaje. U ovoj zoni dozvoljana je i postignuta ukupna izgrađenost od 50% u odnosu na cijelu zonu s tim da je u pojedinačnom smislu moguća čak i 80%-tna izgrađenost parcele. Postignuti i programom definirani koeficijent iskorištenosti na nivou zone je 1,5, a korištenjem i suterenske etaže moguće je postići do najviše 180.000 m2 BGP
Osim stanovanja na platou su smješteni i sadržaji javne i društvene namjene, odnosno škola s otvorenim sportskim igralištima i dvoranom (površina parcele je cca. 8.200m2), vrtić (površina parcele je cca. 1.800m2) te drugi društveni sadržaji kao društveno kulturni centar-DKC, crkva, pošta, dućani i sl. Svi ovi sadržaji smješteni su bilo centralno bilo na nekom od uspostavljenih intarnih pješačkih pravaca kojima su poezani različiti dijelovi naselja ali i naselja s okolinom užom i širom.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Tvrtke koje sudjeluju
G.D. - Arh d.o.o. Koautor

Nagrade preko natječaja
V nagrada (Natječaj za uređenje Müllerova brega) 18.05.2010

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.