Müllerov breg

Vitković, Damir, Autor
Kunst, Ana, Izrada vizualizacije

Opis

OBRAZLOŽENJE URBANISTIČKE KONCEPCIJE

Neizgrađena zona obuhvata Mullerovog brega omeđena je s istočne i zapadne strane postojećom izgradnjom, većinom obiteljskih kuća, niskog stupnja urbaniteta i komunalne opremljenosti, visokom vegatacijom sa sjeverne strane te nedovoljno artikuliranom južnom zonom kojoj predstoji transformacija u područje naglašenog poslovnog i gospodarskog karaktera.
Površina obuhvata predviđena za izgradnju ima značajan potencijal zbog svog položaja u odnosu na glavne gradske sadržaje, dobre prometne povezanosti, konfiguracije terena koja omogućuje bogatstvo vizura te zbog zatečenog zelenila, odnosno šume, koja ima bitnu ulogu u rekreiranju i odmoru stanovništva kao i u stvaranju ugodne mikroklime budućeg naselja.
Četiri glavna elementa, postojeća obodna izgradnja visine od 2 do 3 etaže, nagib terena, zatečena šuma i programom zadana visoka gustoća izgrađenosti, su odredila karakter i organizaciju buduće izgradnje.
Zbog visoke gustoće izgrađenosti i niske katnosti građevina te gradnjom uvriježenih tlocrtnih oblika stambeno poslovnih lamela i blokova lako mogu nestati potencijalne vizure na grad. Iz tog razloga kao osnovna matrica za projektiranje uzeta je kružnica. Kružne građevine omogućuju vizure, umanjuju osjećaj izgrađenosti te tvore bogate i raznolike prostorne međuodnose. Zbog ostvarivanje dvostrane orijentacije središnji prostor ostaje neizgrađen i postaje privatno dvorište. Ukopavanjem dvorišnog prostora zgrada dobiva dodatnu, četvrtu, etažu, a da se pri tom ne povećava visina zgrade u odnosnu na susjednu troetažnu gradnju.
Radijusi i organizacija pojedinih zgrada su prilagođeni namjeni. U zoni mješovite, pretežno stambene, namjene, zgrade su manjih tlocrtnih i visinskih dimenzija negoli zgrade u zoni mješovite, pretežno poslovne, namjene.
Izgradnja po obodu obuhvata, odnosno u kontaktnoj zoni s postojećom izgradnjom obiteljskih kuća, organizirana je u lamelama kako bi, dimenzijama i oblikovanjem, bila u skladu s kućama u neposrednoj blizini.
Izgradnja je prilagođava kosoj konfiguraciji terena, visinske razlike građevina omogućuju vizure na grad.
Središnja zona obuhvata koja je jedina ravna ploha zahvata prepoznata je kao idealna za smještaj prostora za rekreaciju – igrališta – i sadržaja javne i društvene namjene. Dodatan argument za lociranje dječjeg vrtića i osnovne škole u središnjem ravnom dijelu je laka dostupnost koja proizlazi iz njihove centralne poziciji. Iz razloga da se omogući neometano korištenje tih sadržaja te da se ne prekidaju vizure prema gradu zgrade osnovne škole i dječjeg vrtića te ostalih javno društvenih sadržaja se ukopavaju formirajući kružna privatna dvorišta. Tema kruga je ponovo poslužila kao predložak u organiziranju izgrađenih sadržaja. Ovim postupkom potpuno je oslobođen središnji dio naselja koji je zamišljen kao dnevni boravak svih stanovnika naselja. Središnjim dijelom prolazi i glavna pješačka komunikacija, oslobođena od kolnog prometa, koja povezuje glavno stajalište javnog gradskog prijevoza, novi poslovni centar naselja, a vjerojatno i šireg područja, šumu prošaranu šetnicama, javne i rekreativne sadržaje s čitavim prostorom naselja. Svi sadržaji su pješaku dostupni unutar 5 do 10 minuta laganog hoda.
Prostor s igralištima uz osnovnu školu te staza za trčanje koja ih obujmljuje zamišljeni su kao glavni sportsko rekreativni trg visokog intenziteta korištenja s kojeg su lako dostupne šetnice kroz šumu u neposrednoj blizini. Školska dvorana je namijenjena korištenju svih stanovnika i dostupna je s vanjskih igrališta. Staza za trčanje zamišljena je kao dominantan prostorni element, kao pješačka površina s vizurama na grad, koja bi trebala, slično savskom nasipu, potaknuti stanovnike na svakodnevno rekreiranje (šetnju, trčanje i vožnju bicikle) ili barem na druženje.

OBRAZLOŽENJE PROMETNOG RJEŠENJA

Prometna mreža unutar područja obuhvata se nadovezuje na prometnice izvan obuhvata, definirane prostorno planskom dokumentacijom, te na postojeću prometnicu koja prolazi uz postojeću izgradnju u jugozapadnom dijelu područja obuhvata. Zbog programskih smjernica za maksimalnom izgradnjom, koja zauzima veliki dio površine obuhvata, bilo je potrebno minimalizirati prometne površine kako bi ostala što veća površina za planiranu izgradnju.

Glavna prometnica je postavljena paralelno s istočnom, sjevernom i zapadnom granicom obuhvata između dva reda građevina čime je oslobođen središnji dio naselja namijenjen prvenstveno pješacima, sportu i rekreaciji. U centralnom dijelu bilo je nužno uvesti i jednu poprečnu prometnicu između javnih i društvenih sadržaja dječjeg vrtića i osnovne škole kako bi se poboljšala prometna protočnost i dostupnost pojedinih sadržaja. U tom dijelu prometnica je denivelirana da ne remeti pješačko kretanje. Uz prometnicu, na mjestima gdje kolnik prolazi uz izgradnju, predviđeno je parkiranje.

Zbog već spomenutih razloga, guste izgradnje i središnjeg pješačkog dijela, najveći dio parkirališnih mjesta riješen je unutar ukopanih zajednički garaža u koje se pristupa rampama s glavne prometnice.


OBRAZLOŽENJE KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

Krajobrazno uređenje je prilagođeno zatečenom stanju, odnosno postojećoj šumi koja je prepoznata kao izuzetno kvalitetan i pogodan element za rekreiranje i odmor stanovnika budućeg naselja. U dijelu postojećeg zelenila i šume, niže vegetativne vrijednosti, a zbog nedostatka površina za smještaj stambenih sadržaja, predviđena je gradnja manjih zgrada koje ne remete prirodan ambijent. Radi se o zgradama u sjevernom području obuhvata, koje se smještaju među postojeća stabla čime se umanjuje njihova vidljivost.

Središnji dio područja obuhvata, gdje je kosina terena izrazita, a zatečena šuma najgušća i vrlo kvalitetna, predviđa se park šuma s uređenim šetnicama koja, zajedno s igralištima u neposrednoj blizini postaje glavna rekreativna zona čitavog naselja, lako dostupna svim stanovnicima unutar pet do deset minuta laganog hoda.


OBRAZLOŽENJE TIPOLOGIJE

Opis tipologije izgradnje mješovite, pretežito stambene, namjene M1
Tipologija A / stambeno poslovna izgradnja
Kružni tlocrt zgrade s unutrašnjim dvorištem omogućuje svim poslovnim i stambenim prostorima dvostranu orijentaciju s vizurama prema privatnom unutrašnjem dvorištu te s vizurama prema susjednim građevinama, javnim i društvenim sadržajima. Zbog blagog nagiba terena i niske izgradnje od tri nadzemne etaže iz većine stanova ostvarene su vizure na grad Zagreb. Denivelacijom, odnosno upuštanjem, središnjeg dvorišnog prostora zgrada ima dvije visine: prema javnom prostoru tri etaže, a prema privatnom dvorištu četiri etaže. Ovim postupkom je skrivena stvarana visina zgrade. Stanovi tipologije S1 na razini dvorišta dijelom su ukopani. Kako bi se anulirao negativan učinak njihovog visinskog položaja stanovima su zamišljeni kao dvoetažni (ostvarivanje dvostrane orijentacije), s privatnim vrtovima. Stanovi tipologije S2 smješteni su na prvom katu. U svim stanovima omogućen je boravka na vanjskom prostoru unutra bočno smještenih lođa. Stanovima zadnje etaže, tipologije S3, su pridružene ozelenjene krovne površine namijenjene boravaku na otvorenom s vizurama na grad.
Tipologija B / poslovna izgradnja
Poslovne zgrade su zamišljene kao troetažne s atrijskim prostorom koji daju veliku količinu danjeg svijetla. U atrijima je predviđena sadnja zelenila koja rad i boravak čini ugodnijim. Ispod poslovnih zgrada smješteni su garažni prostori u kojima je, uz parkirna mjesta za poslovne sadržaje, predviđeno parkiranje i za susjednu stambenu izgradnju tipologije C.
Tipologija C / stambena izgradnja
Ova tipologije je smještena neposredno uz zonu obuhvata, uz postojeću izgradnju većinom obiteljskih kuća. Oblikovanjem i dimenzijama prilagođena je susjednoj zatečenoj gradnji i konfiguraciji terena. Stanovi su organizirani oko unutarnjih, privatnih dvorišta s drvećem. Volumeni su definirani obodnim zidovima s otvorima kroz koje se vide krošnje drveća. Cilj perforiranja pročelja je prilagodba rahlom karakteru susjednih obiteljskih kuća uz granicu obuhvata.
Tipologija D / stambena izgradnja
Gradnja manjih volumena u sjevernom dijelu obuhvata obraslom šumom. Zamisao je da se ostakljene zgrade, smještene među drvećem, stope s okolnim zelenilom. Tri stana po stubištu s ostakljenim oplošjima nude izuzetno kvalitetno stanovanje u prirodi s vizurama na čitavo novo naselje i grad Zagreb. Zbog konfiguracije terena parkiranje je riješeno u jednoj zajedničkoj garaži iz koje se šetnicama kroz šumu pristupa do pojedinih zgrada.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.