Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski
otvoreni
urbanističko-arhitektonski

ROK 05.01.2012.

REDNI BROJ NATJEČAJA

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru

UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja
ZA UREĐENJE PARKA KUPALIŠTE RIBARSKA U VUKOVARU

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dia

Sredstva za provedbu natječaja osigurava Agrokor d.d.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne (diplomirani inženjeri arhitekture i krajobrazni arhitekti) fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 20. lipnja 2011.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 20. srpnja 2011.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 22. rujna 2011.

Obavijest o novim rokovima!

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, uz 300 kn, plativih u gotovini na blagajni ili žiro-račun Udruženja hrvatskih arhitekata br. 2360000-1101550751. Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge za natječaj UREĐENJE PARKA KUPALIŠTE RIBARSKA, s pozivom na broj - OIB.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u regionalnim, županijskim i gradskim društvima arhitekata.

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:

I. nagrada       40.000,00 kn
II. nagrada      24.000,00 kn
III. nagrada    16.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:
prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh, predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik UHA
dr.sc. Mara Marić, dipl.ing.agr.-ur.kraj, dopredsjednica Ocjenjivačkog suda, predstavnik HDKA
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh, predstavnik UHA

Zamjenik Člana OS-a
Ivana Ergić, dipl.ing.arh, predstavnik UHA

Stručni savjetnik za povijesno nasljeđe i urbanizam
dr.sc. Zlatko Karač, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija
Siniša Bodrožić, dipl.ing.arh, predstavnik UHA

Tajnik natječaja
Ariana Korlaet, dia

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja 120-11-VU-UAK.

OCJENJIVAČKI SUD

--

Zbog nemogućnosti da se u vremenskom roku određenom za dostavljanje odgovora na pitanja prikupe svi podaci i podloge nužni za kvalitetno i sveobuhvatno sagledavanje natječajnog zadatka, Ocjenjivački sud obaviještava natjecatelje da će se rok za odgovore na pitanja produžiti za odgovarajući broj dana koliko je potrebno da se nastali nedostaci otklone.

Slijedom toga, i rok predaje natječajnih radova bit će produžen u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma. Novi rok predaje radova bit će objavljen zajedno s odgovorima na pitanja.

Natjecatelje molimo za strpljenje i razumijevanje.

U Zagrebu, 27. srpnja 2011.
Ocjenjivački sud

--

Dana 5.9. 2011. u Zagrebu, održan je sastanak Ocjenjivačkog suda s predstavnicima Grada Vukovara o pitanjima vezanim uz N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja ZA UREĐENJE PARKA KUPALIŠTE RIBARSKA U VUKOVARU.

Ocjenjivački sud će pripremiti odgovore na pitanja u roku od 2 tjedna te tada obavijestiti natjecatelje o novom roku za predaju radova.

Zahvaljujemo se na strpljenju.

U Zagrebu, 5. rujna 2011.
Ocjenjivački sud

 

 

-Opći uvjeti Natječaja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru.pdf-
-Program Natječaja za uređenje parka Kupalište Ribarska u Vukovaru.pdf-
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: