Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Starom gradu u Rijeci

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski
otvoreni i pozivni
arhitektonsko-urbanistički

ROK 29.11.2011.

REDNI BROJ NATJEČAJA

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Starom gradu u Rijeci

Grad Rijeka u organizaciji i provedbi Društva arhitekata Rijeka (DaR)

raspisuje javni, državni, anonimni, za realizaciju, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Starom gradu u Rijeci

INVESTITOR I RASPISIVAČ

Grad Rijeka, Korzo 16 Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel


ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društva arhitekata Rijeka (DaR), Đure Šporera 8, Rijeka, koje zastupa predsjednik Igor Rožić, dipl.ing.arh.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve domaće i strane stručne fizičke osobe, te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

 

ROKOVI

Početak natječaja: 27. rujna 2011.

Predaja natječajnih radova do: 29. studenoga 2011.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 14. listopada 2011.

Završetak rada Ocjenjivačkog suda najkasnije do: 19. prosinca 2011.

 

Dokumentaciju za nadmetanje na digitalnom mediju natjecatelji mogu naručiti i preuzimati radnim danom od 9,00 do 15,00 sati do završetka Natječaja, uz predočenje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 kn na žiro račun Grada Rijeke broj 2402006-1837300005 kod Erste&Steiermärkische banke, s pozivom na broj 68 7706 - OIB - 714 /za fizičke osobe/ ili 68 7706 - OIB -715 /za pravne osobe/, na adresi Društvo arhitekata Rijeka, Đure Šporera 8, telefon 051/333-602, fax 051/317-355. Svrha doznake je \"Naknada – Trg Rijeka\". Dokaz o uplati naknade može se dostaviti Provoditelju osobno, telefaksom na 051/317-355 ili mailom na trgrijeka@d-a-r.hruz naznaku točne adrese za obavijesti. Uvid u natječajne podloge omogućen je na mrežnoj adresi www.d-a-r.hr. Kontakt osoba je Maja Čukelj, tel. 099/22 48 110, trgrijeka@d-a-r.hr. Naknada se ne vraća Natjecateljima.

 

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje šest (6) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I.   nagrada                 60.000,00 kn

II.  nagrada                 40.000,00 kn

III. nagrada                 20.000,00 kn

 

Pozvani autori:
prof. Nikola Bašić dipl.ing.arh.,

mr.sc. Ira Rechner Šustar dipl.ing.arh.,

Goran Rako dipl.ing.arh.,


OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

 

Članovi:

Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Dragan Blažević, dipl.ing.građ., predstavnik raspisivača

Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača

Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Maruša Zorec, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Josip Višnjić, arheolog, predstavnik raspisivača

Leo Modrčin, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

Zamjenici članova:
mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Luka Korlaet, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

Stručni savjetnici:

dr.sc. Željko Arbanas, dipl.ing.građ., Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Rijeka

Dragan Ribarić, dipl.ing.građ., Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Rijeka

Željko Bistrović, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine,

Konzervatorski odjel u Rijeci

Nino Novak, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine,

Konzervatorski odjel u Rijeci

dr.sc. Marina Vicelja Matijašić, prof., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

 

Tehnička komisija:
Margita Dujmić, dipl.ing.građ., predstavnica raspisivača

Gorana Stipeć, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

 

Tajnica natječaja:

Maja Čukelj, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

 

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) i odredbama Pravilnika o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 129-11-RI-AU.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: