Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi - Lokvice u Trogiru.

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski
otvoreni
arhitektonsko-urbanistički

ROK 06.12.2011.

REDNI BROJ NATJEČAJA

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi - Lokvice u Trogiru.

NADBISKUPIJA SPLITSKO-MAKARSKA
u organizaciji i provedbi

DRUŠTVA ARHITEKATA SPLIT (DAS)
raspisuje državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
Za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi - Lokvice u Trogiru

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Nadbiskupija splitsko - makarska, Poljana kneza Trpimira 4, 21 000 Split, koju zastupa generalni vikar, don Ivan Ćubelić

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednik, Dario Gabrić, dipl.ing.arh..

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na Natječaju ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava stručne i ostale uvjete. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni ukoliko je najmanje jedan autor, odnosno član autorskog tima, arhitekt upisan u registar ovlaštenih arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: 03. listopada 2011. godine
Rok za postavljanje pitanja: 21. listopada 2011. godine
Rok predaje natječajnih radova: 06. prosinca 2011. godine

Natječajne podloge naručuju se uplatom od 200,00 kn na žiro-račun DAS-a, broj računa: 23330003-1100112463, svrha doznake: podloge za natječaj-crkva u Trogiru, s pozivom na osobni identifikacijski broj ( OIB ) za fizičke i pravne osobe. Potvrda uplate, koja obavezno mora sadržavati kontakt podatke uplatitelja, šalje se na e-mail: info@d-a-s.hr. Kontakt osobe za natječaj: Marija Zulim, tajnica natječaja, tel. 092/1654022 (u vremenu od 17:00 do 20:00), i Goran Perković, tajnik Društva arhitekata Splita, tel. 098/208235 (u vremenu od 10:00 do 13:00).Natječajne podloge mogu se pregledati na web stranici DAS-a:  www.d-a-s.hr.

NAGRADE
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje 8 (osam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

I nagrada u netto iznosu od 40.000,00 kn
II nagrada u netto iznosu od 25.000,00 kn
III nagrada u netto iznosu od 15.000,00 kn


OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet članova u sastavu :
1. Ante Kuzmanić, dia, predstavnik Provoditelja
2. don Ivan Ćubelić, predstavnik Raspisivača
3. Mirko Buvinić, dia, predstavnik Provoditelja
4. Ante Bilić, dig, predstavnik Raspisivača
5. Dean Stubnja, dia, predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
don Josip Lončar, predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:
1.Neven Matijević,dig, predstavnik Raspisivača
2.Dujmo Žižić,dia, predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:
Marija Zulim, dia, predstavnik Provoditelja

Ovaj Natječaj raspisan je u skladu s “Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma“ (NN 112/06)Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 130-11-TR-AU.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: