Kalendar

Predstavljanje edicije ´Sveučilište i grad´

28.04.2011 - 28.04.2011
Ciklus: Arhitektura i naslijeđe l

U četvrtak, 28. travnja, u 18 sati u prostorima Društva arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/I, održano je predstavljenje edicije Sveučilište i grad u sklopu ciklusa Arhitektura i naslijeđe u organizaciji DAZ-ove sekcije Arhitektonsko nasljeđe.

Edicija Sveučilište i grad serija je knjiga koja se bavi prostornim razvojem Sveučilišta u Zagrebu u gradovima u kojima ono djeluje. Svaka publikacija donosi pregled povijesnog razvoja sveučilišnog sadržaja na određenoj lokaciji, trenutno stanje korištenja lokacije i prijedloge budućeg razvoja. Do sad su u ediciji izašle slijedeće knjige: Francuski paviljon – prvih 70 godina, Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu, SC prostorna studija i Zgrada Sveučilišta u Zagrebu – postojanost i mijene. Trenutno je u pripremi pet novih knjiga. Ediciju Sveučilište i grad predstavit će dr.sc. Bojan Baletić, dr.sc. Snješka Knežević, Mladen Perušić dipl.ing.arh.

Sveučilište u Zagrebu od svog osnutka aktivno sudjeluje u urbanističkom i arhitektonskom formiranju grada. Taj utjecaj posebno je vidljiv nakon preseljenja u današnju zgradu Rektorata 1882. godine i izgradnje niza fakulteta na zapadnom dijelu Zelene potkove i kontaktnim prostorima. Na poticaj rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša i prorektora za razvoj i prostorno planiranje prof. dr. sc. Bojana Baletića, posljednjih godina pristupilo se izradi studija, projekata i radova na obnovi pojedinih sveučilišnih kompleksa i zgrada koji se prikazuju u Ediciji Sveučilište i grad. Serija knjiga bavi se i prostornim razvojem Sveučilišta u Zagrebu i u gradovima u kojima ono djeluje. Svaka publikacija donosi pregled povijesnog razvoja sveučilišnog sadržaja na određenoj lokaciji, trenutno stanje korištenja lokacije i prijedloge budućeg razvoja. Od 2007. godine objavljene su četiri, a u pripremi je pet slijedećih knjiga. Urednik Edicije Sveučilište i grad je prof. dr. sc. Bojan Baletić.  

Francuski paviljon – prvih 70 godina

Francuski paviljon – prvih 70 godina prva je knjiga edicije izdana 2007. godine, sedamdeset godina nakon otvorenja novoizgrađenog izložbenog paviljona Republike Francuske u sklopu sajamske priredbe Zagrebački Zbor koja se tada po prvi put održala na novoj lokaciji u Savskoj ulici. Ova knjiga nastala je kao izvod iz stručne studije o smjernicama za obnovu Francuskog paviljona koju je pripremala interdisciplinarna i internacionalna grupa stručnjaka. U knjizi se nalaze opisi nastajanja i korištenja Zagrebačkog Zbora i paviljona, pregled prikupljene dokumentacije za Francuski paviljon i projekata koji su tijekom godina zapuštenosti paviljona pokušavali osmisliti njegovu obnovu i korištenje te analizu postojećeg stanja paviljona što je sve korišteno pri izradi sveobuhvatnog projekta rekonstrukcije. Urednik knjige je prof. dr. sc. Bojan Baletić.    

Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu  

Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu druga je knjiga iz edicije Sveučilište i grad.  Izdana je 2007. godine, a govori o obnovi Paviljona, poklonu Vlade Trojedne kraljevine 1891. Botaničkom vrtu Sveučilišta. Knjiga sadrži pregled nastanka i izgradnje vrta, građevnu povijest Paviljona, način i tijek konzervatorske obnove prema izvornom stanju. Zadržana je i uvjetovana prvotna namjena. Zimi služi kao oranžerija za pohranu osjetljivog bilja, a kad je vrt otvoren kao višenamjenski prostor za izložbe, radionice i predavanja iz botanike. Paviljon je najstarija sačuvana građevina velesajamske arhitekture u Zagrebu. Urednik knjige je Mladen Perušić, dipl. ing. arh.    

Prostorna studija Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu  

Prostorna studija Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu treća je knjiga iz edicije Sveučilište i grad. Izdana je 2007. godine u povodu obilježavanja pedeset godina osnivanja Studentskog centra. Od svoga osnivanja 1957. godine Studentski je centar razvijao ne samo materijalne kapacitete nego i svoje kulturno i društveno značenje i bio prvi zagrebački dom tisućama studenata iz cijele Hrvatske. Stalna prioritetna potreba za širenjem kapaciteta nije, međutim, dopuštala odgovarajući kontinuitet ulaganja u “stare” prostore, prije svega kompleks zgrada u Savskoj 25. Cilj je Sveučilišta, iskazan u ovoj studiji, vrednovanje prostora Studentskog centra te ispitivanje programskih, urbanističkih i legislativnih mogućnosti rekonstrukcije i izgradnje. Zaključak studije prijedlog je novih sadržaja i prostorni program relevantan za današnje interese zagrebačkih studenata. Urednica je prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić.  

Zgrada Sveučilišta u Zagrebu – postojanost i mijene  

Zgrada Sveučilišta u Zagrebu – postojanost i mijene četvrta je knjiga iz edicije Sveučilište i grad. Ova monografija izdana je 2010. godine u povodu obilježavanja stopedeset godina postojanja zgrade Sveučilišta u Zagrebu u kojoj je nakon utemeljenja i više od dvjesta godina borbe za opstojnost i kontinuitet, Sveučilište napokon pokrenulo stabilni i sustavni proces uspostave sveobuhvatne istraživačke i visokoobrazovne institucije. U toj su zgradi u prvih četrdesetak godina, počevši od 1882., stasali i razvijali se svi tadašnji sveučilišni studiji, kako oni koji su već ranije postojali, tako i oni koji su tek nastajali. Današnje Sveučilište u Zagrebu stoga je baštini kao svoju kolijevku. Rektorat Sveučilišta je 2009. godine započeo pripreme za javni arhitektonski natječaj za dogradnju Aula s pratećim sadržajima i arhivom Sveučilišta uz zgradu Sveučilišta. Tome je prethodilo prikupljanje materijala i izrada povijesnog pregleda o izgradnji i korištenju zgrade, koji su prezentirani u ovoj monografiji. Jedno od težišta ove monografije bila je i afirmacija udjela ličnosti, onih koji su ostavili pečat u životu zgrade: rektora, profesora, pa i arhitekata koji su bili najmanje poznati. Odškrinut je i pogled u unutrašnji život zgrade, koliko je dokumentacija dopustila; predstavljena je njezina pokretna baština, artefakti koji na svoj način svjedoče o njezinoj povijesti i Sveučilištu samom. Ta unutarnja povijest posebna je tema koju tek treba istražiti. I to svjedoči o onome što je odavno poznato: istraživanja nikad ne završavaju, a interesi i znanje svake generacije dodaju im nove slojeve i značenja. Ova monografija je takav korak, ostvaren s mnogo rada, poštovanja i radosti. Ona predstavlja zajedničko djelo, nastalo intenzivnom komunikacijom i suradnjom svih autora i sudionika. Urednica monografije je dr. sc. Snješka Knežević.


Dr. sc. Bojan Baletić, dia., prorektor je za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu i redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu. Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti, član Odbora za međunarodnu suradnju Razreda arhitekata HKAIG i njegov predstavnik u Architectural Council of Europe (ACE) za pitanja edukacije. Voditelj je radne skupine o planiranju kampusa u okviru ISCN (International sustainable campus network). Bojan Baletić je bio voditelj većeg broja domaćih i međunarodnih projekata, objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Autor je više arhitektonskih i urbanističkih projekata, te multimedijskih projekata. Član je (ili bio) mnogih udruga (DAZ, UHA, Ecovast, ZUIK HGK, NGO Korablja, ECAADE, CROSS, DSE). Voditelj je stručnog povjerenstva za obnovu Francuskog paviljona i SC u Zagrebu. Urednik je edicije Sveučilište i grad.

Dr. sc. Snješka Knežević, završila je studij povijest umjetnosti, njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala. Objavila četiri knjige, stotinjak znanstvenih i isto toliko publicističkih radova, izradila tridesetak elaborata i ekspertiza, sudjelovala u radu dvadesetak nacionalnih i internacionanih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je članicom redakcije časopisa Arhitektura (1982-86.) i njegovog savjeta te redakcije časopisa Čovjek i prostor (1987-95). Višekratno je sudjelovala u radu žirija Nagrade Vladimir Nazor za arhitekturu te više stručnih žirija za arhitektonske natječaje, bila članicom više odbora i komisija na području zaštite spomenika. Sudjeluje u postdiplomskom, odnosno dokorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu: na potonjem je 2008. vodila izborni kolegij „Baština i transformacija“, a 2009. „Održivost baštine – dileme zaštite“. Na Trećem programu Hrvatskog radija od 2003. uređuje emisiju «Baština, mi i svijet». Uredila je više stručnih knjiga, zbornika i časopisa. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog novinarskog društva, Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatskog PEN-a. Godine 1997. i 1998. bila je članica Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo Hrvatska. Za monografiju „Zagrebačka Zelena potkova“ dobila je Nagradu grada Zagreba za 1996. godinu, a za ukupni znanstveno-istraživački rad na hrvatskoj i zagrebačkoj arhitektonskoj baštini nagradu «Neven Šegvić» Udruženja hrvatskih arhitekata za 2002. godinu.

Mladen Perušić, dipl.ing.arh., diplomirao je 1969. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gdje je bio asistent na katedri za Povijest arhitekture i umjetnosti 1970.-1978. Studirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu 1967.-71. Voditelj grupe i projektant u birou 1970.-1990. U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 1991.-2010. načelnik odjela za konzervatorsko-projektnu dokumentaciju gdje je izrađivao konzervatorske projekte i vodio obnove nepokretnih kulturnih dobara. Bio je voditelj Posebne komisije, Ministarstva kulture, za popis i procjenu ratnih šteta na spomenicima kulture sa sjedištem u Zagrebu, (sz Hrvatska) 1991.-1995.

Osvrt na 4. predavanje prvog ciklusa
 

Predavači

Perušić, Mladen, Autor

Uže područje rada: Konzervatorski projekti i konzervatorski nadzori nad radovima obnove kulturnih dobara Mladen Perušić (1944.) arhitekt. Diplomirao je 1969. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gdje je bio asistent na katedri za Povijest arhitekture i umjetnosti 1970.-1978. Studirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu 1967.-71. Voditelj grupe i projektant u birou 1970.-1990. U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 1991.-2010. načelnik odjela za konzervatorsko-projektnu dokumentaciju gdje je izrađivao konzervatorske projekte i vodio obnove nepokretnih kulturnih dobara. Bio je voditelj Posebne komisije, Ministarstva kulture, za popis i procjenu ratnih šteta na spomenicima kulture sa sjedištem u Zagrebu, (sz Hrvatska) 1991.-1995. Popis referentnih radova Izvedeni projekti: Veslački centar na ršc Jarun za Univerzijadu 1987.: regatna staza, zgrade, gledališta i parter sz dijela centra, osnovna škola Malešnica 1989. Društveni dom (sada Mala scena) i klub Medveščak i dr. Obnove kulturnih dobara: sakralni; Remete, Gračani, Ksaver, Stenjevec, Brezovica, Lučko, Podsused, Odra, Sesvete, Kašina, Vugrovec, Markuševec, Granešina, Preobraženska, ... Razno: Umjetnički paviljon, Botanički vrt, Pravni fakultet Nazorova, Vila Pongratz, Mikulići, obnova 114 pročelja u Zagrebu. Urednik i suautor 2. knjige edicije Sveučilište i grad: Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu, 2007. i u 3. knjizi - Arhitektonska povijest zgrade Sveučilišta 1856.-1956., Kapela sv. Martina u Podsusedu u zborniku župe i dr.

Baletić, Bojan, Autor

Dr. sc. Bojan Baletić, dia., prorektor je za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu i redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu. Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti, član Odbora za međunarodnu suradnju Razreda arhitekata HKAIG i njegov predstavnik u Architectural Council of Europe (ACE) za pitanja edukacije. Voditelj je radne skupine o planiranju kampusa u okviru ISCN (International sustainable campus network). Bojan Baletić je bio voditelj većeg broja domaćih i međunarodnih projekata, objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Autor je više arhitektonskih i urbanističkih projekata, te multimedijskih projekata. Član je (ili bio) mnogih udruga (DAZ, UHA, Ecovast, ZUIK HGK, NGO Korablja, ECAADE, CROSS, DSE). Voditelj je stručnog povjerenstva za obnovu Francuskog paviljona i SC u Zagrebu. Urednik je edicije Sveučilište i grad.

Knežević, Snješka, Autor

Snješka Knežević (1938.), završila je studij povijest umjetnosti, njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala. Objavila četiri knjige, stotinjak znanstvenih i isto toliko publicističkih radova, izradila tridesetak elaborata i ekspertiza, sudjelovala u radu dvadesetak nacionalnih i internacionanih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je članicom redakcije časopisa Arhitektura (1982-86.) i njegovog savjeta te redakcije časopisa Čovjek i prostor (1987-95). Višekratno je sudjelovala u radu žirija Nagrade Vladimir Nazor za arhitekturu te više stručnih žirija za arhitektonske natječaje, bila članicom više odbora i komisija na području zaštite spomenika. Sudjeluje u postdiplomskom, odnosno dokorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu: na potonjem je 2008. vodila izborni kolegij „Baština i transformacija“, a 2009. „Održivost baštine – dileme zaštite“. Na Trećem programu Hrvatskog radija od 2003. uređuje emisiju «Baština, mi i svijet». Uredila je više stručnih knjiga, zbornika i časopisa. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog novinarskog društva, Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatskog PEN-a. Godine 1997. i 1998. bila je članica Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo Hrvatska. Za monografiju „Zagrebačka Zelena potkova“ dobila je Nagradu grada Zagreba za 1996. godinu, a za ukupni znanstveno-istraživački rad na hrvatskoj i zagrebačkoj arhitektonskoj baštini nagradu «Neven Šegvić» Udruženja hrvatskih arhitekata za 2002. godinu.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Predavači

Perušić, Mladen
Autor

Baletić, Bojan
Autor

Knežević, Snješka
Autor

Arhitektura i naslijeđe l

Sekcija za Arhitektonsko naslijeđe DAZ-a pokrenula je seriju stručnih predavanja, tribina i prezentacija na temu arhitektonske baštine. Cilj im je  potaknuti aktivniji odnos arhitekata prema radu na zaštiti i očuvanju povijesnih prostora grada Zagreba.

Iz ciklusa

14.04.2011 - 14.04.2011
Obnova paviljona Jeka u Maksimiru

31.03.2011 - 31.03.2011
Francuski paviljon u Zagrebu - istraživanje, projektiranje, obnova

17.03.2011 - 17.03.2011
Obnova izložbenog paviljona u Botaničkom vrtu


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.