Kalendar

Predavanja u sklopu Dana zagrebačke arhitekture

09.05.2012 - 09.05.2012
Ciklus: Dani zagrebačke arhitekture 2012

U susret drugim Danima zagrebačke arhitekture koji se održavaju od 29. svibnja do 02. lipnja 2012. predstavljamo program i goste predavače. Prvog dana, 29.05.2012. u DAZ-u će održati stručno predavanje i predstavljanje Antologijskog arhitektonskog vodiča Zagreba njegovi autori Zlatko Karač i Alen Žunić, a zatim će Tihomir Jukić održati predavanje o stambenim naseljima i stanovanju u Zagrebu.

Zlatko Karač i Alen Žunić: Antologijski arhitektonski vodič ZagrebaAntologijski arhitektonski vodič Zagreba prvi je vodič unutar projekta Biblioteka arhitektonskih vodiča koju su autorski osmislili dr.sc. Zlatko Karač i Alen Žunić s namjerom da se u ovaj ambiciozni projekt uključe i drugi koautori, eksperti za pojedine teme ili razdoblja.

Vodiči izlaze u zajedničkoj nakladi Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i UPI-2M BOOKSA, a u ovogodišnjem je nakladničkom programu planirana objava prva dva temeljna sveska: Antologijskoga arhitektonskog vodiča Zagreba i Antologijskoga urbanističkog vodiča Zagreba.

Prvi vodič koji  će biti predstavljen na Danima Zagrebačke arhitekture je Antologijski arhitektonski vodič Zagreba, 100 izabranih zgrada kod kojeg su se autori u osmišljavanju odlučili za koncept općega arhitektonskog vodiča. U limitiranom broju od 100 antologijskih primjera arhitekture (premalo za potpuni izbor, ali i znatno više od onoga što posjetitelj Zagreba tijekom nekoliko dana može obići) uvrštene su zgrade neupitne vrijednosti za koje nesumnjivo postoji konsenzus struke. U tome izboru ravnomjerno je prezentirana arhitektura svih razdoblja – počevši od ranoromaničkih slojeva prve katedrale s kraja 11. stoljeća pa do zgrade Biskupske konferencije iz 2011. Pri tome je afirmirana i raznolikost arhitektonskih tipova i želja da u izboru bude zastupljeno čim više relevantnih autora. Uz “repere“ iz gradskog središta uključeni su i noviji pa i sasvim rubni dijelovi grada do kojih su tek nedavno stigli “kraci“ urbanog širenja i kvalitetne suvremene arhitekture.Dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arh., rođen je u Vukovaru 1961., diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., gdje je i doktorirao. Znanstveni je savjetnik i docent na Katedri za urbanizam AF u Zagrebu; predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te na nekoliko poslijediplomskih studija. Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, posebno konzervatorskom problematikom i zaštitom baštine te poviješću hrvatske arhitekture i urbanizma. Objavio je više od 330 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, među kojima su knjige, poglavlja u zbornicima i monografijama, enciklopedijski tekstovi, članci, priopćenja na znanstvenim skupovima.Voditelj je nakladništva AF, uredio je brojne udžbenike i knjige s područja arhitekture; urednik je znanstvenog časopisa 'Prostor'. Projekti su mu nagrađivani i otkupljeni na javnim natječajima; izlagao je na Zagrebačkom salonu i dr. Aktivan je u nekoliko stručnih udruga (arhitekata, arheologa i povjesničara umjetnosti), ovlašteni je arhitekt HKA, član ekspertnih konzervatorskih i urbanističkih povjerenstava. Prodekan je za znanost AF.
zlatko.karac@inet.hr
Alen Žunić
, student 'mastera' Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rođen je 1989. u Zagrebu, maturirao na V. gimnaziji. Nagrađivan je na javnim arhitektonskim natječajima, pohađao arhitektonsku Radionicu af/sc, Ljetnu školu arhitekture u Bolu i međunarodnu AA Visiting School of Architecture u Dubrovniku. Uz 90. obljetnicu AF nagrađen je 'Nagradom dekana' među najboljim studentima svoje generacije. Dobitnik je ukupnih pohvala na nekoliko predmeta, laureat nagrade 'Zdenko Strižić' za najbolji projekt kompleksnog stanovanja. Demonstrator je na 14 kolegija na sve četiri katedre Fakulteta. Aktivno surađuje u fakultetskim znanstvenom projektima; sudjelovao je s priopćenjima na kongresima arhitekata, povjesničara umjetnosti i etnologa, te na međunarodnim arhitektonskim konferencijama u Bariju i Sarajevu. Objavio je 70-ak članaka - kritika i prikaza izložaba, stručnih časopisa i knjiga te studija o arhitektonskim opusima i baštini (piše za 'Oris', 'Prostor', 'ČIP', 'Kvartal', 'Vijenac', 'Projekt' i 'Presjek'). Urednik je arhitektonskih monografija u 'Golden marketingu'. Aktivno se bavi plivanjem, perspektivni je sportaš HOO.
alenzu@net.hr

Tihomir Jukić:  Stambena naselja i stanovanje u Zagrebu od 1950.-2010.

U procesu planiranja rasta i transformacije Zagreba tema stanovanja sigurno je jedna od najvažnijih. Prezentira se istraživački rad o modelima i postupcima stambene gradnje u Zagrebu vezano uz različita razvojna razdoblja i društveno-političke uvjete.

Na razvoj stambenih naselja i stambene izgradnje u Zagrebu utjecali su tranzicijski procesi nakon osamostaljenja Hrvatske. Povratak privatnog vlasništva nad građevinskim zemljištem i nova zakonska regulativa  utjecali su na promjene u prostoru, javni prostori i javni sadržaji se zanemaruju, a grade se prvenstveno stambene i poslovne zgrade. Zagrebačka stanogradnja je dočekala XXI. stoljeće bez jasnog opredjeljenja, strategije ili modela. Kako se problem stanovanja ne rješava sustavno to rezultira izgradnjom minimalnih tehničkih standarda. Sve to prati nebriga za javni prostor i prateće javne i društvene sadržaje naselja.

Kritički osvrt upravo na posljednje razdoblje – od stjecanja neovisnosti do početka gospodarske krize koja se izrazito osjetila u područjima gradnje i prodaje nekretnina – trebao bi potaknuti raspravu o kvalitetnijem osmišljavanju prostora za život i boravak u gradu.

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić je redovni profesor na Katedri za urbanizam Arhitektonskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem na diplomskom i doktorskom studiju predaje kolegije iz područja urbanizma. Diplomirao je 1978., a poslijediplomski studij "Urbanizam i prostorno planiranje" Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu pohađao 1980.-82. Na Institutu I.T.C. u Enschedeu (Nizozemska) pohađao 1984.-85. poslijediplomski studij “Urban survey”. Magistarski rad obranio u Nizozemskoj 1985, a doktorsku disertaciju obranio je 1998. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalna djelatnost prof.dr.sc. Tihomira Jukića podjednako je usmjerena na znanstveni, nastavni i stručni rad.Voditelj je Kabineta za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu, a u dva mandata obnašao je prodekana za znanost. Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Dobitnik je 8 nagrada na urbanističko-arhitektonskim natječajima, od toga 6 prvih nagrada. Dobitnik je i nagrade za arhitekturu i urbanizam “Ex AEQUO” na 16. bieannalu arhitekture, urbanizma i primjenjenih umjetnosti.

Dani zagrebačke arhitekture 2012.

Tokom Dana zagrebačke arhitekture planiran je obilazak istaknutih stambenih ostvarenja na području grada Zagreba, prezentaciju objekata od strane samih autora ili vodiča, predavanja i diskusija na temu stanogradnje, radionice, okrugle stolove, uz svečano otvorenje Dana zagrebačke arhitekture.

Preliminarni program (klikom na poveznicu otvara se program u novom prozoru)

Prijavu je potrebno poslati na e-mail: sanja.bezuh@d-a-z.hr do 28.05.2012. do 16:00 sati.
Prijava sadrži: ime i prezime, naziv i OIB tvrtke ili organizacije, događanje i dan na koji se prijavljujete, broj telefona i e-mail adresu.

Kotizacija za obilazak autobusom u subotu 02.06.2012. iznosi 100 kn, a ostala događanja u sklopu Dana zagrebačke arhitekture su besplatna.

Sudjelovanje na Danima zagrebačke arhitekture uvršteno je u sustav Stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekture.

Sudjelovanje se boduje po danima:

utorak, 29.05.2012. predavanja i diskusija - 2 boda
srijeda 30.05.2012. radionica, predavanja i okrugli stol - 8 bodova
četvrtak 31.05.2012. radionica, predavanja i okrugli stol - 8 bodova
petak 01.06.2012. prezentacije i svečano otvorenje - 1 bod

subota 02.06.2012. - sudionici obilaska objekata uz stručno vodstvo mogu ostvariti još 2 boda kao individualni SSU

Programski tim:
Tihomil Matković, autor programa i voditelj programskog tima
Luka Korlaet
Koraljka Zadro

Organizacija:
Mladena Belamarić, voditeljica
Ana Marendić, koordinatorica

Sponzori

Zagrebgradnja d.o.o. - Generalni sponzor

Ban centar i Bundek centar - Zlatni sponzor

 

Ytong - srebrni sponzorVMD PROMET - brončani sponzorPBZ nekretnine - brončani sponzor

Predavači

Karač, Zlatko, Autor

Jukić, Tihomir, Autor

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, rođen je 1954. u Osijeku. Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1978., a poslijediplomski studij "Urbanizam i prostorno planiranje" Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu pohađao 1980.-82. Na Institutu I.T.C. u Enschedeu (Nizozemska) pohađao 1984.-85. poslijediplomski studij “Urban survey”. Magistarski rad obranio u Nizozemskoj 1985. Zaposlen je na fakultetu od 1979. u Zavodu za urbanizam i kao honorarni asistent, a od 1986. kao asistent na Katedri za urbanizam. Dobitnik je nagrade za arhitekturu i urbanizam 16. slavonskog biennala (1998., J. Horvat).

Matković, Tihomil, Autor

Tihomil Matković je predsjednik Društva arhitekata Zagreba od 2017. godine | član je Hrvatske komore arhitekata | Doktorand je studija Menadžment održivog razvoja pri Sveučilištu u Rijeci s temom doktorata Mjerenje potencijala industrijske baštine u turističkoj destinaciji | Pokretač i mentor prvih Dana zagrebačke arhitekture 2011. u organizaciji DAZa | Član uredništva prvog Arhitektonskog vodiča Zagreba u izdanju DAZa i Orisa | član Izvršnog odbora DAZ-a od 2009. do 2011. godine | član Odbora za zakonodavstvo HKA  od 2009. do 2012. godine | Gost kritičar na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Studio 1 Katedre za arhitektonsko projektiranje ak. god. 2008/2009. | Dobitnik je nagrade Drago Galić Udruženje hrvatskih arhitekata za najbolje ostvarenje stambene arhitekture u Hrvatskoj 2005. godine | Od 1999. godine vodi vlastiti arhitektonski ured | Diplomirao 1996. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz mentorstvo prof. Fabijanića | Dobitnik Rektorove nagrade 1993. godine za rad Bazen na Šalati u Zagrebu kod prof. Čankovića | Predstavnik europske organizacije studenata arhitekture EASA za Hrvatsku 1994.-1996. | Maturirao MIOC 1990. godine | Rođen u Zagrebu 1971. godine.

Nagradu Drago Galić Udruženja hrvatskih arhitekata dobiva 2005. godine za Ljetnikovac u Dolini kardinala kao najbolje ostvarenje stambene arhitekture u Hrvatskoj te godine | U nizu ostvarenja u arhitekturu ističu se Gradska knjižnica i glazbena škola te Mjesto ispraćaja u Novskoj, preuređenje interijera Sveučilišnog računskog centra SRCE i CARNet u Zagrebu te novi restoran Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Belamarić, Mladena, Autor

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh. stručna je voditeljica Natječaja Društva arhitekata Zagreba. U svom profesionalnom djelovanju bavi se pripremom i provedbom Natječaja s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza od 2006. U svojoj praksi radila je u svim sektorima od javnog, privatnog do sektora civilnog društva, te uspješno kombinira najbolja iskustva i procese iz svih organizacijskih modela. Stekla je svoje iskustvo u pripremi i provedbi više od 100 hrvatskih i međunarodnih natječaja s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za Društvo arhitekata Zagreba i Udruženje hrvatskih arhitekata. DAZ kao strukovna udruga, osim ostalih djelatnosti raspisuje i provodi arhitektonske natječaja. Stručni voditelj natječaja organizira i provodi natječaje u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke. Organizira javno predstavljanje natječajnih radova i rezultata natječaja te organizira javne rasprave vezane uz natječaje, priprema i upućuje članove radnih tijela natječaja, koordinira ih, savjetuje i usmjerava za vrijeme trajanja natječaja, savjetuje, prezentira i promovira natječaje zainteresiranim investitorima. Stekla je diplomu inženjera na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2009. ovlašteni je certifikator Javne nabave, a od 2010. i ovlašteni certifikator Energetske učinkovitosti Modul 1.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Predavači

Karač, Zlatko
Autor

Jukić, Tihomir
Autor

Matković, Tihomil
Autor

Belamarić, Mladena
Autor

Dani zagrebačke arhitekture 2012

Društvo arhitekata Zagreba organizira druge po redu Dane zagrebačke arhitekture koji će se održati od 29. svibnja do 2. lipnja. Tema ovogodišnjih Dana je stambena arhitektura na početku 21. stoljeća.

Iz ciklusa

09.06.2012 - 09.06.2012
Dan otvorenih stanova!

01.06.2012 - 02.06.2012
Izvještaj o četvrtom i petom danu Dana zagrebačke arhitekture

31.05.2012 - 31.05.2012
Izvještaj o trećem danu Dana zagrebačke arhitekture

30.05.2012 - 30.05.2012
Izvještaj o drugom danu Dana zagrebačke arhitekture

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.