Kalendar

Otvoreni poziv Vijećima gradskih četvrti na suradnju na projektu Akupunktura grada -Produljen rok prijava do 10.12.2012

12.11.2012 - 01.12.2012
Ciklus: Akupunktura grada
Radionica

Društvo arhitekata Zagreba poziva sva zainteresirana Vijeća gradskih četvrti na suradnju na europskom projektu Akupunktura grada. Zbog velikog interesa Vijeća gradskih četvrti da se dodatno, kroz predstavaljanje na sjednicama vijeća i razgovore s projektnim timom, informiraju o projektu Akupunktura Grada (City acupuncture), rok prijava se produljuje do 10.12.2012 u 17:00h. 

a/ Uvodne napomene
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) od lipnja 2012. godine koordinira europski projekt Akupunktura grada – City Acupuncture koji ima za cilj kroz niz malih i preciznih intervencija u gradskim četvrtima poboljšati kvalitetu urbanog života, povećati socijalnu koheziju lokalne zajednice i ojačati identitet četvrti i njihovu vidljivost u gradu.

Provodi će se kroz 2 godine (od lipnja 2012. do svibnja 2014.) u pet gradova: Skopje, Beograd, Zagreb, Sarajevo i Split. Gradovi su to koji dijele zajedničko povijesno naslijeđe te je u njihove strukture moguće intervenirati na sličan način.

U svakom gradu će se održati petodnevna interdisciplinarna radionica na kojoj će sudjelovati 50-tak mladih stručnjaka različitih struka (arhitektura, kulturna antropologija, umjetnost, dizajn, itd.) iz svih gradova koji sudjeluju u projektu. Tema radionica je interdisciplinarno osmišljavanje malih intervencija u odabranoj gradskoj četvrti s utjecajem na kvalitetu gradskog života.
Po završetku svake radionice slijedit će realizacija 3-5 odabranih rješenja kao i evaluacija izvedenih intervencija od strane samih građana – stanovnika odabrane četvrti.

b/ Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje
Gradska četvrt u Zagrebu u kojoj će se odvijati radionica, a potom i provoditi akupunkturne intervencije izabrat će se otvorenim pozivom na suradnju. Poziv na partnerstvo u skladu je s otvorenom i participativnom filozofijom metodologije Akupunkture grada. U Zagrebu je 17 gradskih četvrti; jedna od njih imat će priliku ugostiti tim interdisciplinarnih stručnjaka i studenata iz regije koji će onda istražiti fizičku i društvenu strukturu urbanog prostora, istražiti potencijal i identitet lokacije te, konačno, predložiti i realizirati akupunkturne intervencije u kvartu. Kroz interakciju s lokalnim stanovnicima, udrugama i lokalnim odborima, potražit će najučinkovitije i najinovativnije načine podizanja kvalitete gradskog života, afirmirajući koheziju lokalne zajednice.

Otvoreni poziv osigurat će da samo najzainteresiranije i najposvećenije Vijeće dobije priliku da se ovi kreativni umovi posvete kvartu, omogućavajući im da interveniraju u prostoru i ostvare interakciju s lokalnom zajednicom, privlačeći pažnju javnosti i medija, jačajući tako identitet kvarta i njegovu opću vidljivost. Vijeće gradske četvrti će radionici pružati podršku i biti aktivno uključen u implementaciju akupunkturnih intervencija.
Imajući na umu ideju dugoročne održivosti projekta, na ovaj će način organizatori identificirati i ostale zainteresirane četvrti za potencijalne buduće implementacije Akupunkture grada.

c/ Koristi i obaveze pri sudjelovanju na projektu
KORISTI
Odabrana četvrt imati će slijedeće koristi od projekta:
– Kroz javnu tribinu (okrugli stol) organiziranu tjedan dana prije radionice ispitati će se identiteti, problemi i potencijali te poželjna vizija razvoja gradske četvrti. Sudionici javne tribine biti će lokane udruge, aktivno zainteresirani stanovnici, predstavnici lokalne uprave, sudionici radionice Akupunkture grada te tim projekta Akupunkture grada
– U gradskoj četvrti će se u veljači 2013 održati petodnevna radionica sa 50 mladih stručnjaka iz regije – kreativaca i stvaralaca – koji će studirati i otkrivati četvrt te u interakciji sa stanovnicima i lokalnom samoupravom predlagati akupunkturna rješenja u javnom prostoru  za poboljšanje kvalitete gradskog života.
– 3-5 realizacija (i do 15 prijedloga za moguće buduće intervencije) tijekom ožujka, travnja i svibnja 2013. godine uz participaciju lokalne uprave, udruga i stanovnika, dobivenim sredstvima iz fonda EU i prikupljenih od sponzora.
– Najmanje 26.720,00 eura uloženih u lokaciju (proračun uključuje tribinu, radionicu, izložbu, promociju, intervencije, otvorenje akupunkturnih instalacija i evaluaciju), a ovisno o sponzorskim aktivnostima i više;
– Četvrt će biti u središtu međunarodnog projekta i stajati uz bok drugim odabranim četvrtima u gradovima u regiji;
– Ukupna promocija gradske četvrti u javnosti – pozornost medija i predstavljanje intervencija u javnosti. Osigurano je najmanje 18 mjeseci promocije kroz ovaj projekt u zemlji i znatno dulje međunarodno kroz katalog, web repozitorij i na konferencijama, gostovanjima u inozemstvu i na velikoj konferenciji i izložbi koje će se održati u Zagrebu u travnju 2014.

OBAVEZE
– Osigurati kvalitetni kontakt prema lokalnim udrugama i zainteresiranim stanovništvom, kako bi se omogućila prepoznatljivost projekta, provedba predviđenih aktivnosti i na kraju postigla odgovarajuća kvaliteta realiziranih intervencija.
– Sudjelovati u pripremi ulaznih materijala za sudionike (prikupljanje materijala o četvrti za “reader“), participirati u diskusijama na tribini i tijekom radionice
– Osigurati/predložiti prostor za odvijanje radionice; unutar gradske četvrti prostor fleksibilne organizacije za rad 40 sudionika radionice, dostupni struja, internet, projektor i platno
– aktivno sudjelovati u realizaciji intervencija kroz pravnu, stručnu i financijsku pomoć (dodatno prikupljanje sredstava putem sponzora, malih komunalnih akcija, participacije lokalnih poduzetnika ili pojedinaca, i sl. )

d/ Iskaz interesa gradske četvrti (prijave do 1. prosinca 2012.) -produžen rok do 10.12.2012
Kao prijavu za sudjelovanje u projektu Akupunktura grada, Vijeća gradskih četvrti pozvana su pripremiti kratak iskaz interesa koji se sastoji od slijedećih elemenata:
– Do 2 kartice teksta (3600 znakova s razmacima) o gradskoj četvrti s naglaskom na karakter i identitet četvrti, prostornim i socijalnim problemima i potencijalima, socijalnoj strukturi, aktivnostima građana i udruga te postojećoj viziji razvoja četvrti.
– Potvrditi izjavom da mogu ispuniti uvjete za održavanje radionice i implementaciju rješenja: osigurati prostor za rad (izložiti prijedlog lokacije uz mali opis), pomoći pri prikupljanju ulaznih podataka za sudionike radionice (reader), iskazati namjeru i dobru volju da sudjeluju u prikupljanju dodatnih sredstava za realizaciju intervencija (sponzori, grad Zagreb, male komunalne akcije, participacija lokalnih poduzetnika i sl.).
– Pripremiti prijedlog i listu aktivnih udruga u četvrti, s naglaskom na one s kojima aktivno surađuju ili su surađivali.
– Popis realiziranih i planiranih projekata u četvrti, posebice vezano za interveniranje u javnom prostoru, kulturne te one u kojima su sudjelovale lokalne udruge i stanovništvo.
– Iskaz interesa uputiti do 10. prosinca 2012. do 17:00h  na adresu:

Društvo arhitekata Zagreba
Za projekt Akupunktura grada
Trg bana Jelačića, 3/1, 10000, Zagreb, Hrvatska

ili na email adresu:

e/ Rokovi i termini
29. listopada 2012 Objava Otvorenog poziva na suradnju Vijećima gradskih četvrti grada Zagreba
29. listopada 2012. Predstavljanje projekta Akupunktura grada u Društvu arhitekata Zagreba
Predstavljanje Otvorenog poziva na suradnju
01. prosinca 2012. Rok za predaju iskaza interesa za suradnju, produljen do 10.12.2012 do 17:00h
Razgovori s predstavnicima gradskih četvrti
15. prosinca 2012. Objava rezultata i odabrane četvrti
kraj siječnja 2013. Otvoreni poziv na sudjelovanje na tribini
početak veljače 2013 Javna tribina
druga polovina veljače 2013. Interdisciplinarna međunarodna radionica
ožujak, travanj, svibanj 2013. Realizacije akupunkturnih intervencija
lipanj, srpanj 2013 Evaluacija realiziranih rješenja
travanj 2014 Izložba i predstavljanje realiziranih akupunkturnih intervencija u svim gradovima

f/ O projektu
Projekt Akupunktura grada – City Acupuncture ima za cilj kroz niz malih i preciznih intervencija u gradskim četvrtima poboljšati kvalitetu urbanog života, povećati socijalnu koheziju lokalne zajednice i ojačati identitet četvrti i njenu vidljivost u gradu.

Provodit će se kroz 2 godine (od lipnja 2012. do svibnja 2014.) u pet gradova: Skopje, Beograd, Zagreb, Sarajevo i Split. Gradovi su to koji dijele zajedničko povijesno naslijeđe i traže slične intervencije u svojoj strukturi.
Svaki grad se sastoji od dvije temeljne strukture koje ga definiraju. Fizička struktura - zgrade, ulice, trgovi, parkovi i sl.; definira izgled, prostorne odnose i funkcionalnost grada; materijalni okvir za odvijanje života. Grad možemo sagledati kroz socijalne procese, kretanja, navike i sjećanja – socijalnu strukturu urbanog prostora. Kvaliteta urbanog života i identiteta direktno je ovisna o razini i načinima na koji su te dvije razine preklopljene i povezane.

Osnovna pretpostavka metode "Akupunktura grada" je da se malim i preciznim intervencijama u točke preklapanja spomenutih gradskih struktura, može učinkovito utjecati na kvalitetu gradskog života. Intervencije mogu biti arhitektonsko-urbanistička, dizajnerska, krajobrazna rješenja i umjetnička ostvarenja koja će se realizirati na detektiranim problematičnim točkama u prostoru. Razina učinkovitosti akupunkturne intervencije ovisi o njezinoj interdisciplinarnosti, o mogućnosti participacije korisnika prostora u koji se intervenira, kao i o senzibilitetu upravljačkih struktura.

U svakom gradu će se održati petodnevna interdisciplinarna radionica na kojoj će sudjelovati studenti i mladih stručnjaci (do 35 godina) različitih struka (arhitektura, kulturna antropologija, likovna umjetnost, dizajn, itd.) iz svakog grada. Tema radionica je interdisciplinarno osmišljavanje malih intervencija u pojedinoj gradskoj četvrti s utjecajem na kvalitetu gradskog života.

Po završetku svake radionice slijedit će realizacija odabranih rješenja kao i evaluacija izvedenih intervencija i cjelokupnog projekta. Osim samih intervencija, projektom će se osigurati interdisciplinarni i interkulturalni dijalog i razmjena iskustava, a jedan od rezultata biti će i tiskani i online katalog malih intervencija, koje će se prikupljati tijekom trajanja projekta.

Kroz održane radionice, predavanja, prezentacije, prisutnost u medijima i na stručnim konferencijama, te intenzivnu interakciju s građanima i posebno predstavnicima lokalne samouprave, osigurat će se nastavak projekta i nakon isteka dvogodišnjeg ugovora.

Projekt provodi konzorcij sastavljen od sljedećih organizacija: Društvo arhitekata Zagreba u ulozi koordinatora projekta s partnerima Public Room Sarajevo, Public Room Skopje, Kulturni front iz Beograda te Društvo arhitekata Splita u ulozi pridruženog partnera. U lipnju 2012. projektu je Europska komisija odobrila sufinanciranje u okviru programa Kultura 2007-2013.

Posebno je važno istaknuti kako ovaj projekt promiče vrijednosti interdisciplinarnosti i interkulturnog dijaloga, načelo participativnosti građana, civilnog sektora i mjesne samouprave u promišljanju javnog prostora, te potiče angažman mladih u zajednici.

Naime, projekt Akupunktura grada nastao je unutar Sekcije mladih Društva arhitekata Zagreba, na volonterskoj bazi, provođenjem interdisciplinarnih radionica na lokacijama za koje se uspostavilo da imaju potrebu za malim intervencijama koje mogu znatno utjecati na kvalitetu i način korištenja prostora – gradske četvrti Trešnjevke, otvorenog prostora Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na Goljaku te bloka Studentskog centra u Savskoj ulici.

Više o projektu i radionicama
CityAcupuncture.org
CovjekiProstor.net 
Otvoreni poziv – PDF


Vodeći partner u projektu: Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Jelačića, 3/1, 10000, Zagreb, Hrvatska
+385 1 481 61 51
www.d-a-z.hr

Suorganizatori u projektu: Public Room, Bosna i Hercegovina
Public Room, Makedonija
Kulturni front, Srbija
Pridruženi partneri u projektu: Društvo arhitekata Splita,  Hrvatska
Ukupna vrijednost projekta 235.000,00 EUR


 

 

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Akupunktura grada

Projekt  City Acupuncture – Akupunktura grada  ima za cilj kroz niz malih i preciznih intervencija u gradskim četvrtima poboljšati kvalitetu urbanog života, povećati socijalnu koheziju lokalne zajednice i ojačati identitet četvrti

Iz ciklusa

24.04.2014 - 24.04.2014
Forum Akupunkture grada: Nove prakse za urbani dizajn

24.04.2014 - 24.04.2014
Održan Forum Akupunkture grada

14.04.2014 - 14.04.2014
Studio BASAR i Projekt CULBURB

10.04.2014 - 10.04.2014
La 27e Région i Collectif etc na Forumu Akupunkture grada


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.