Kalendar

Najava novih natječaja: DV Brezovica i poslovna zgrada HL

10.07.2020 - 15.09.2020

Najavljujemo dva arhitektonsko-urbanistička natječaja koja će provoditi DAZ, a koji prema planu započinju krajem ljeta: natječaj za dječji vrtić Brezovica (10 grupa, oko 2500m2) i natječaj za poslovnu zgradu Hrvatske lutrije (oko 12.500m2)

DAZ najavaljuje dva urbanističko-arhitekotonska natječaja:

Dječji vrtić Brezovica

Cilj je ovog javnog natječaja, analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja dječjeg vrtića. Vrtić se planira sa 5 grupa za djecu jasličke dobi te 5 grupa vrtične dobi, sa svim drugim potrebni sadržajima prema predagoškom standardu. Planirana neto površina prostora je oko 1550m2. Građevnu česticu u funkciji dječjeg vrtića treba formirati od dijela čestica k.č.br. 2926 i 2927, obje k.o. Brezovica.

Planirani početaka natječaja: između 20.7. i 24.8.2020.
Planirani rok za postavljanje pitanja: između 10.8.i 15.9.2020.
Planirani rok predaje natječajnih radova: između 20.9. i 30.10.2020.

Poslovna zgrada Hrvatske lutrije

Predmet javnog natječaja, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Raspisivač javnog natječaja namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:
- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,
- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.

Planirani početaka natječaja: 29.7.2020.
Planirani rok za postavljanje pitanja: 25.8.2020.
Planirani rok predaje natječajnih radova:  15.10.2020.

naslovna fotografija: Dalibor Paspalj, Av. Dubrovnik '80.-ih

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.