Kalendar

LE:NOTRE Landscape Forum, Zagreb 9-13.4.2019.

04.02.2019 - 13.04.2019

LE:NOTRE Landscape Forum, Zagreb 9-13.4.2019. "Learning Landscapes - Zagreb Futurescapes", godišnje je događanje LE: NOTRE Instituta
 

LE: NOTRE LANDSCAPE FORUM

LE: NOTRE LANDSCAPE FORUM je godišnje događanje LE: NOTRE Instituta Forum organiziraju Le:Notre Institut u suradnji s Agronomskim fakultetom – Studij krajobrazna arhitektura, Sveučilišta u Zagrebu

LE:NOTRE LANDSCAPE FORUM je interdisciplinarni međunarodni skup koji se jednom godišnje održava u zemljama Europe te okuplja stručnjake iz područja krajobrazne arhitekture i srodnih struka poput arhitekture, urbanizma, šumarstva, agronomije, antropologije, sociologije,... Do sada, Le:Notre forum održao se gradovima: Antalya, Turska (2012); Rim, Italija (2013); Sarajevo, BIH (2014); Bukurešt, Rumunjska (2015); Pafos, Cipar (2016); Münich, Njemačka (2017); i Gozo, Malta (2018). Skup se održava u trajanju od 6 dana te se odvija prema programu koji okuplja stručna predavanja, radionice, okrugli stol, terenski rad, izložbu radova i internacionalni studentski natječaj.

LE:NOTRE forum povezuje tehničke, umjetničke, humanističke i biotehničke znanosti te potiče međusektorsku suradnju, participaciju građana, predstavnika gradskih i općinskih vlasti, državnih agencija, gradskih zavoda i drugih institucija.

Okuplja stručnjake iz područja krajobrazne arhitekture i srodnih struka poput arhitekture, urbanizma, šumarstva, agronomije, sociologije, antropologije, …


Foto: Goran Andlar

Predavanja (6 dana) terenski obilasci i radionice (6 tema , 150 sudionika) studentski natječaj i izložbe (oko 100 sudionika)

detalje o LE:NOTRE FORUMU Zagreb i teme radionica možete pročitati ovdje:

http://forum.ln-institute.org/llf-working-group-2019-zagre…/

preliminarni program:

http://forum.ln-institute.org/programme/

doktorski kolokvij:

http://forum.ln-institute.org/get-invo…/doctoral-colloquium/

teaching workshops:

http://forum.ln-institute.org/teaching-workshop/

više o poster prezentacijama:

http://forum.ln-institute.org/get-invol…/poster-competition/

LINK za registraciju:

https://landscape.limequery.com/592353?newtest=Y&lang=en

CILJEVI:

Razvoj i jačanje veza između obrazovanja, istraživanja i inovativne prakse u javnom, privatnom, bilo profitnom ili neprofitnom sektoru u svrhu unapređenja i olakšavanja komunikacije, suradnje i međusobne nadogradnje ideja na interdisciplinarnoj i međusektorskoj osnovi, kako bi se promicalo šire i dublje razumijevanje kulturne, ekološke, društvene i gospodarske uloge krajobraza za dobrobit društva u cjelini.

LE: NOTRE Institut

Uspostavljen je pod pokroviteljstvom ECLAS-a, ('European Council of Landscape Architecture Schools'), kao krovne organizacije za interdisciplinarnu suradnju između obrazovanja, istraživanja i inovativnih praksi u područjima projektiranja, upravljanja ili odnosa prema izgrađenom i neizgrađenom okolišu.


Fotografije s 4. LE: NOTRE krajobraznog foruma u Bukureštu, travanj 2015

Krajobrazni forum u Zagrebu 2019. opširnije

Le:Notre Landscape forum je interdisciplinarni međunarodni skup koji se jednom godišnje održava u zemljama Europe te okuplja stručnjake iz područja krajobrazne arhitekture i srodnih struka poput arhitekture, urbanizma, šumarstva, agronomije, antropologije, sociologije itd. Do sada se Le:Notre forum održao u gradovima: Antalya, Turska (2012); Rim, Italija (2013); Sarajevo, BIH (2014); Bukurešt, Rumunjska (2015); Pafos, Cipar (2016); Munich, Njemačka (2017); i Gozo, Malta (2018).

Skup se održava u organizaciji Le:Notre Instituta i akademske organizacije zemlje domaćina u trajanju od 6 dana te se odvija prema programu koji okuplja stručna predavanja, radionice, okrugli stol, terenski rad, izložbu radova i studentski natječaj. Skup djeluje kao interdisciplinarni, povezujući tehničke, umjetničke, humanističke i biotehničke znanosti, te potiče međusektorsku suradnju, participaciju građana, predstavnika gradskih i općinskih vlasti, državnih agencija, gradskih zavoda i drugih institucija. Suradnja predstavnika ovih institucija i aktera odvija se na samom forumu gdje u međunarodnom timu sudjeluju razni profili stručnjaka u rješavanju određenog prostornog i krajobraznog problema karakterističnog za gradske sredine.

Naziv skupa „Learning Landscapes - Zagreb Futurescapes’“ ukazuje na današnje stanje akademskih zajednica koje se uglavnom baziraju na akumuliranju znanja koja se teško integriraju u alate ostalih aktera vezanih za upravljanjem prostora, uključujući korisnike, gospodarstvo kao i državnu i gradsku upravu. Stoga akademske zajednice djeluju kao izolirani „tornjevi“ koji u današnjem svijetu funkcioniraju kao sustav odvojen od ostalih. Ovaj forum je koncipiran na način da se znanje koje je vezano za akademske zajednice nadovezuje i transformira sa ostalim sudionicima koji se bave prostornim problematikama i time služi otvaranju akademskih institucija prema svim ostalim korisnicima i planerima prostora.

Ovako oblikovani Forum može se smatrati integrativnim i demokratskim načinom učenja, razvijanja novih metoda i pristupa prostornoj i krajobraznoj problematici koji se temelji na interakciji međinarodnih iskustava , zakonodavsta i lokalnih identitetskih uvjeta . Cilj je stvaranje razvijanje sveobuhvatnog i sistematičnog pristupa planiranju gradskih sredina i suočavanja s problematikama vezanim za gradske krajobraze koji se temelji na znanju, novim tehnologijama i suradničkom odnosu svih aktera procesa uključujući međusektorsku suradnju, akademsku zajednicu, lokalne korisnike i gradske urede, agencije te međunarodna iskustva.

Ovime se, uz razmijene znanja, utječe na implementaciju krajobraznih alata u prostorno planske odluke, u svrhu stvaranja zdravijih prostornih odnosa u budućnosti.

Pozadina krajobraznog Foruma i LE: NOTRE instituta

LE: NOTRE Institut uspostavljen je pod pokroviteljstvom ECLAS-a, ('European Council of Landscape Architecture Schools'), kao krovne organizacije za interdisciplinarnu suradnju između obrazovanja, istraživanja i inovativne prakse u području krajobraza. Cilj Instituta LE: NOTRE je razvoj i jačanje veza između krajobraznog obrazovanja, istraživanja i inovativne prakse u javnom, privatnom i neprofitnom sektor unaprijeđenjem i olakšavanjem komunikacije, suradnje i međusobne nadogradnje ideja na interdisciplinarnoj i međusektorskoj osnovi, kako bi se promicalo šire i dublje razumijevanje svih naših odnosa prema okolišu, bilo da sudjelujemo kao korisnici ili kao projektanti, planeri i sl…

Ciljevi krajobraznog foruma

Ono što LE: NOTRE krajobrazni forum razlikuje od ostalih sličnih europskih događaja je taj što u središtu pažnje stavlja dijalog, raspravu i diskurs. Susret je organiziran oko odlaska na teren, pružajući izravnu priliku za osobni doživljaj s lokalnim krajobrazom. Obilazak pruža jedinstvenu priliku za kreativnom komunikacijom s kolegama iz krajobraznih ali i drugih disciplina kroz prezentacije, neformalne radionice i terenski posjet. Cilj je stvoriti poticajno okruženje za promicanje stvaranja novih nastavnih ideja i projekata, za istraživanje i interdisciplinarnu suradnju između teorije i prakse. Forum će rezultirati zajedničkom objavom na kojoj će svi sudionici pridonijeti svojim znanjem i iskustvom.

Ciljana publika

• ZNANSTVENICI I EDUKATORI:

Istraživači, stručnjaci i edukatori svih disciplina vezanih uz krajobraz. To uključuje krajobraze koji se mogu smatrati izvanrednim, zatim svakodnevni krajobrazi ili degradirani krajobrazi (prema ‘European Landscape Convention’).

• INTERDISCIPLINARNOST

Discipline koje su obuhvaćene: krajobrazna arhitektura, urbano i regionalno planiranje, arhitektura, geografija, antropologija, poljoprivreda, šumarstvo, krajobrazna arheologija, političke i društvene znanosti, povijest i kulturne znanosti, turizam i ekonomija, promet i infrastrukturno planiranje, zaštite prirode i krajobrazna ekologija

• MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

javni sektor: administracije, lokalne i regionalne vlasti, nastavna i istraživačka djelatnost, nevladine udruge, privatni sektor: uredi i konzultantske tvrtke, industrija, tržište nekretnina …

KONTAKTI:

Web stranica LE:NOTRE Instituta

http://www.le-notre.org

Web stranica krajobraznog foruma

http://forum.ln-institute.org

KONTAKTI ZA SPONZORE I IZLAGAČE:

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

Monika Kamenečki

Tel.: ++385 01 239 4073

Mob.:++ 385 91 795 3136

mkamenecki@agr.hr

REGISTRACIJA INSTITUTA:

Wilhelminaweg 12, 6703 CD Wageningen, The Netherlands

Blagajnik: Jeroen de Vries

Tel.: ++31 6 533 853 77

office@ln-institute.org

Geronimo@introweb.nl

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora: