Kalendar

Dodjela financijskih sredstava za stručne, znanstvene i istraživačke projekte, izložbe i publikacije članova HKA

04.11.2013 - 02.12.2013

U skladu s Programom rada Hrvatske komore arhitekata za 2013. godinu koji je Skupština komore usvojila na svojoj sjednici u prosincu 2012., HKA raspisala je članovima javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za stručne, znanstvene i istraživačke projekte, izložbe i publikacije.

U želji da se pomogne članovima HKA u njihovom stručnom, znanstvenom ili istraživačkom djelovanju, temeljem pozitivnog iskustva s financiranjem projekata članova iz 2012. godine, HKA je u svom financijskom planu za 2013. godinu ponovno predvidjela sredstva kojima bi se financijski pomogli projekti članova HKA koji su već u tijeku i koji se planiraju završiti do kraja 2014. godine.

Za provedbu Javnog poziva Upravni odbor HKA osnovao je Povjerenstvo u sastavu: Rajka Bunjevac, ovl. arh., Zrinka Fain, ovl. arh. i Iva Krkalo Mrvelj, ovl. arh., a odluku o odabiru projekata koji će se financirati donosi Upravni odbor HKA.

U obzir za odabir dolazi financiranje dijela troškova organiziranja izložbi, izrade ili tiskanja znanstvenih radova, knjiga, publikacija, istraživanja i slično. HKA će, za odabrane projekte, financirati dio stvarnih troškova temeljem ispostavljenih računa na ime Hrvatske komore arhitekata u ukupnoj visini odobrenih sredstava za pojedini projekt.
HKA neće isplaćivati iznose honorara fizičkih ili pravnih osoba putem autorskih ili drugih ugovora.
Autorska prava zadržavaju autori projekta.
HKA ima pravo objave podataka o projektima, kao i o visini iznosa koji se financira iz proračuna HKA.

Početak Javnog poziva:                04.11.2013.
Rok za prijavu projekata:               02.12.2013.

Detalje o prijavi možete pronaći na stranici HKA.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.