Programi

Ciklus: Arhitektura i naslijeđe

Sekcija Arhitektonsko naslijeđe osnovana je na redovnoj Skupštini DAZ-a 2002. godine.

Interes i predmet rada Sekcije je arhitektonsko naslijeđe Grada Zagreba te opći uvjeti i praksa zaštite i obnove arhitektonskog naslijeđa.

Ciljevi Sekcije su:

 • promicanje ideje zaštite i obnove arhitektonskog naslijeđa
 • senzibiliziranje stručne i šire javnosti za zaštitu i obnovu arhitektonskog naslijeđa kroz veću prisutnost u medijima, stručnim publikacijam, izložbama, školskom programu i sl;
 • organiziranje stručnih rasprava po raznim pitanjima rada na arhitektonskom naslijeđu od zakonskih odredbi, metodologije i stručnog usavršavanja do valorizacije projekata i predstavljanja realizacija.

Teme:

 • nedovoljna priznatost struke tj. važnosti teme zaštite arhitektonskog naslijeđa
 • određenje prema nacionalnoj arhitektonskoj baštini
 • licence za arhitekte koji rade na nepokretnim kulturnim dobrima
 • pitanje izrade konzervatorskih studija
 • prenamjene povijesne arhitekture
 • zakonska problematika vezana uz zaštitu i rad na arhitektonskom naslijeđu
 • pitanje bespravnih zahvata na arhitektonskom naslijeđu, funkcioniranje inspekcije
 • potreba za senzibiliziranjem stručne i šire javnosti i edukacijom na svim razinama
 • postići dijalog arhitekata i javnosti

U okviru djelovanja uočena je potreba za većim i sustavnim javnim istupanjem u strukovnoj organizaciji budući da je već niz godina javno iskazan vrlo kritički odnos prema očuvanju arhitektonskog naslijeđa kao i prema odlukama nadležnih službi. Načelno se može reći kako problemska pitanja zahvaćaju sve aspekte rada na arhitektonskom naslijeđu - istraživanje, prenamjena, projektiranje, izvođenje građevinskih zahvata, valorizacija, dokumentacija, opći kriteriji zaštite, pravni status pa sve do stručnosti i transparentnosti odluka.

Posebno ocjenivši  problem rušenja i potpunog fizičkog zapuštanja povijesnih zgrada s atributima vrijednog  arhitektonskog  naslijeđa kao i devastiranje povijesnih cjelina neprimjerenim zahvatima  kao potpuno anakronu  /neprihvatljivu praksu  u odnosu na stanje  arhitektonskog naslijeđa  u Europi, Sekcija želi unutar svojeg djelovanja dati stručni doprinos poboljšanju situacije. 

Pokrenut je projekt ARNA – arhitektonsko naslijeđe Zagreba on line.

U ovoj godini Sekcija aktivno djeluje organiziranjem javnih predavanja, tribina, stručnih putovanja i prezentacija. Teme su usmjerene na područje grada Zagreba, ali isto tako i na prezentaciju značajnijih projekata iz cijele Hrvatske.

Prezentacije i predavanja potiču stručne diskusije i inicijative za obnovu, pomažu u razumijevanju problematike zahvata na arhitektonskom nasljeđu i približavaju projektantima – arhitektima temu zaštite i rada na kulturnom dobru, putem javnih istupa i pritiska struke potiču  institucije i administraciju na rješavanje

Održan  je prvi ciklus predavanja Arhitektura i naslijeđe I

CiklusArhitektura i naslijeđe I se sastoji od 4 predavanja.

Prvi niz od četiri predavanja je vezan uz obnovu zagrebačkih paviljona koji se vremenski i tipološki razlikuju

1. četvrtak 17.03.2011. u 18 sati

Obnova izložbenog paviljona u Botaničkom vrtu u Zagrebu
-  predavač Mladen Perušić dipl.ing.arh.       
primjer realizirane obnove  2007. godine
(Osvrt na predavanje Obnova izložbenog paviljona u Botaničkom vrtu u Zagrebu pročitajte ovdje)

2. četvrtak 31. 3. 2011. u 18 sati

Francuski paviljon u Zagrebu  - istraživanje, projektiranje, obnova
– predavač mr.sc. Alan Braun dipl.ing.arh.
realizacija projekta obnove u tijeku
(Osvrt na predavanje Francuski paviljon u Zagrebu  - istraživanje, projektiranje, obnova pročitajte ovdje)  

3. četvrtak 14. 04. 2011. u 18 sati

Obnova paviljona Jeka 2000. godine u perivoju Maksimir
– predavač Vlado Petričević dipl.ing.arh.                     
primjer realizirane obnove 2000. godine
(Osvrt na predavanje Obnova paviljona Jeka 2000. godine u perivoju Maksimir pročitajte ovdje) 

4. četvrtak 28.4. 2011. u 18 sati      

Predstavljanje edicije „Sveučilište i grad“            
- prof. dr. sc. Bojan Baletić, dr.sc. Snješka Knežević, Mladen Perušić dipl.ing.arh.

1. Francuski paviljon, prvih 70 godina
2. Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu
3. Prostorna studija Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
4. Zgrada Sveučilišta u Zagrebu, Postojanost i mijene, Zagreb, 2010.

Pred nama je drugi ciklus predavanja Arhitektonsko naslijeđe II, novi  niz  predavanja posvećen  zagrebačkoj industrijskoj baštini

1. četvrtak, 12.05. 2011. u 19 sati

Predstavljanje projekta obnove tvornice ROG u Ljubljani u sklopu projekta Second Chance
- predavač Jerneja Batič, dipl. pov. umj.

2. četvrtak 26.05. 2011. u 19 sati

Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive - predstavljanje projekta Muzeja grada Zagreba
- predavač Goran Arčabić dipl. pov.

3. četvrtak, 09. 06. 2011. u 19 sati

Projekt novog Povijesnog muzeja u Tvornici duhana u Zagrebu
- predavač Ivica Plavec, dipl. ing. arh.

4. četvrtak, 16.06. 2011. u 19 sati

Rekonstrukcije arhitektonske baštine u Europi nakon 1989. godine: teorijske osnove i praktični problemi
- predavač dr.sc. Marko Špikić dipl.pov.umj.

Predavanje su u Programu stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata, te se boduju sa dva (2) boda.

Predavanja se održavaju u prostorima Društva arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/I.

Sekciju čine članovi DAZ-a koji se na različite načine bave arhitektonskim naslijeđem. Svi zainteresirani članovi DAZ-a mogu postati članovi Sekcije dolaskom na redovite sastanke. Unutar Sekcije moguće je uključivanje u postojeće programe kao i razvijanje novih programa u skladu s ciljevima Sekcije.

Sastanci se održavaju jednom mjesečno. Uobičajeni termin je poslijednji četvrtak u mjesecu u 18 sati u prostorijama DAZ-a.


 


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.