Fondacija Mies van der Rohe Europske Unije za suvremenu arhitekturu

Adresa Provença 318, pral. 2B, 08037 Barcelona
Tel(+34) 93215 1011
Fax(+34) 93488 3685
E-mailfundacio@miesbcn.com
Web www.miesbcn.com

Opis
Mies van der Rohe fondacija je osnovana 1983. godine od strane Gradske skupštine Barcelone u svrhu renoviranja Njemačkog Paviljona, kojeg je dizajnirao Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) za Međunarodnu izložbu Barcelone 1929. godine. Izuzev očuvanja i proširenja razumijevanja Paviljona Mies van der Rohe, fondacija također promiče svijest o suvremenoj arhitekturi i urbanom planiranju te podupire studije na temu rada Ludwiga Mies van der Rohe i na temu Arhitekture moderne. U skladu s tom misijom, fondacija organizira nagrade, kongrese, izložbe, radionice i instalacije. Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: