Vezane vijesti

05/11/2014 Stručni obilazak

Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Ogulina

Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europsko vijeće za sela i male gradove) u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Ogulina organizira skup i stručni vođeni obilazak Ogulina u subotu, 15. studenoga 2014. godine. Skup je nastavak teme „Kreativno korištenje potencijala malih gradova“ u okviru projekta „Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj“.

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: