Natječaj

Spomen soba "Tigrova"

Autor/izvor: DAZ 21/08/2020

01.07.2020. Udruga TIGAR 90/91 raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.

16.07.2020. Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Udruga TIGAR 90 / 91 Rakitje, Stari Hrast 55. Rakitje, 10347 Bestovje, OIB: 06248184777, telefon: +38516055969, e-mail: tigarrakitje@gmail.com, internetska adresa: www.tigar-rakitje.hr  
odgovorna osoba: Petar Bajan
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, koje zastupa predsjednik Tihomil Matković, dipl.ing.arh., OIB: 87490332083, telefon: +385 1 4816 151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr, internetska adresa: www.d-a-z.hr
odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih Tigrova u Domovinskom ratu - SPOMEN SOBA „TIGROVA“.
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu - SPOMEN SOBA „TIGROVA“ koji će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati razvojni put „Tigrova“ kroz spomeničku instalaciju (postav, uređenje i opremanje) Spomen sobe „Tigrova“ u za to natječajnim programom predviđenom prostoru Spomen doma „Tigrova“, površine 72 m2.
Posebni ciljevi su slijedeći:
- optimalno iskorištenje predviđenog prostora;
- uspostava kvalitetnog odnosa postava, uređenja i opremanja s postojećom zgradom;
- oblikovanje i opremanje u skladu s propozicijama i programom.
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i opremanje predviđene sobe.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.
 
PRAVO SUDJELOVANJA  
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., dizajneri dipl. diz., mag. diz. ili studenti arhitekture i dizajna. 
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. 
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 

Natječajni elaborat raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.dropbox.com/sh/21zqtwg4h8l4p7o/AACoAH2kbUOM6FTsN0XJl_TDa?dl=0

Izrađivači natječajnog programa: 
Prof. Mladen Jošić, ovlašteni arhitekt (770) 
Minja Jošić, dipl.ing.arh.  
Mail: minjajosic@gmail.com
Tel.: +385 1 3833 423
 
ROKOVI NATJEČAJA 
Početak natječaja je 01.07.2020. godine. 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 10.7.2020. godine. Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr. 

Pisani odgovori bit će objavljeni na www.d-a-z.hr do 17.7.2020. godine. Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja i nalaze se na:

https://www.dropbox.com/sh/21zqtwg4h8l4p7o/AACoAH2kbUOM6FTsN0XJl_TDa?dl=0

Rok predaje natječajnih radova je 17.9.2020. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave. 
 
OCJENJIVAČKI SUD 
Članovi OS-a: 
1. Robert Križnjak, dipl ing.arh. , predsjednik
2. Ivica Matošević, predstavnik naručitelja
3. Kora Demel Zadro, dipl.ing.arh.
ZamjeniK članova OS-a: 
Ervin MIhelj, dipl.ing.arh.
Tehnička komisija: 
Asmir Junuzović, dipl.ing.arh. 
Tajnica natječaja: 
doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.
 
NAGRADE 
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi: 
Nagrada          Broj nagrada         Neto iznos              Bruto iznos
1. nagrada                    1               13.500,00 kn           18,905.07 kn
2. nagrada                    1               8.100,00 kn             11,343.04 kn 
3. nagrada                    1               5.400,00 kn             7,562.03kn
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV. 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA 
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja. 
Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno rješenje u pogledu funkcionalnosti i oblikovanja postava vodeći računa o veličini žrtve i cijeni kojom je plaćena hrvatska sloboda i neovisnost, kao i ekonomičnosti u pogledu održavanja u uporabi.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
- poštivanje uvjeta natječaja;
- poštivanje korištenja obaveznog dijela izložbenog materijala;
- dostojanstvenost ponuđene koncepcije uređenja prostora.
- inovativnost ponuđene koncepcije;
- privlačnost ponuđene koncepcije;
- privlačnost upotrijebljenog dodatnog izložbenog materijala.
Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.
Natječaj se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. 
 
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 109.885,17 kuna bez PDV-a. Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izradu idejno rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja sukladno pozitivnim propisima. 
 
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 980.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 

Ostalo

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini

14/01/2021
DAZ/UHA
UHA vas poziva na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. za Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini i nominacije za godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata. Rok prijave je produžen do 27.01.2021.

Apel za sveobuhvatnu obnovu nakon potresa

08/01/2021
DAZ/ ECOVAST
Hrvatska sekcija ECOVAST-a i mnoge druge institucije uputile su apel Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima te samoupravi na potresom pogođenim područjima za sveobuhvatan, uključiv i znanstveno utemeljen pristup obnovi potresom pogođenih područja

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020
DAZ
Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE. Javno predstavljanje radova i razgovor Os-a s natjecateljima u utorak, 5. siječnja 2021. godine, s početkom u 18:00h.

Stadion Maksimir [sportska Arhitektura Vladimira Turine]

21/12/2020
DAZ/MGZ
Organizator izložbe je Muzej grada Zagreba, a autorica je dr. sc. Hela Vukadin Doronjga. Izložbu možete pogledati od 24. prosinca 2020. do 28. ožujka 2021.

Arhitektica Zoja Dumengjić

18/12/2020
Znanstvena monografija posvećena je prvoj arhitektici afirmiranoj u Hrvatskoj objavljena je na temelju doktorskog istraživanja Zrinke Barišić Marenić „Arhitektica Zoja  Dumengjić – osobitost djela u kontekstu hrvatske moderne arhitekture“. Bogato ilustrirana i opsežna monografija paralelno prikazuje djela arhitektice u kontekstu ostvarenja suvremenika, te predstavlja prilog istraživanju korpusa hrvatske moderne arhitekture. Specifičan autorski prosede i izraz inspirativna su potka generacijama arhitekata i studenata.

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020
DAZ
Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera: Lik i djelo Attilia Maguola

09/12/2020
U petak, 11. prosinca od 14.00 do 19.00 sati putem Zoom platforme održat će se online konferencija i izložba Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera: Lik i djelo Attilia Maguola, na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja prve faze istoimenog projekta, u sklopu kojeg su se provodila znanstvena istraživanja i analize raspoloživih izvora kako bi se rekonstruirali lik i djelo arhitekta Maguola - najplodnijeg graditelja Lovrana.

Pripreme za prijemni - arhitektura 2021

01/12/2020
DAZ
Društvo arhitekata Zagreba provodi pripreme za prijemni ispit na arhitektonski i srodne fakultete za 2021. godinu. 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: