Natječaj

Spomen-park žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

Autor/izvor: DAZ 19/02/2020

GRAD ILOK raspisuje, a GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK provodi JAVNI, OPĆI, I. STUPNJA SLOŽENOSTI, ANONIMNI, U JEDNOM STUPNJU, ANKETNI I ZA REALIZACIJU N A T J E Č A J ZA IDEJNO URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNO-LIKOVNO RJEŠENJE  SPOMEN-PARKA ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU U ILOKU.

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, MB 2576899, OIB 83038408398, kojeg zastupa Gradonačelnica Marina Budimir, dr. med. spec. obiteljske medicine, telefon:+385 32 592 950; e-mail: grad.ilok@ilok.hr             mrežna stranica: www.ilok.hr; osoba za kontakt: Josip Kovač, tel: +385 99 7332 383 e-mail: josip.kovac@ilok.hr
 
PROVODITELJ NATJEČAJA je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ. telefon: +385 31 274 377, +385 31 540 070 e-mail: gfos@gfos.hr; mrežna stranica: www.gfos.unios.hr; osoba za kontakt: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., mob: + 385 98 486 377, tel: +385 31 544 701 e-mail: dlovokovic@gfos.hr
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, autor Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: ivan.cing@gmail.com, mob: + 385 91 942 13 96, tel: +385 31 544 701.
 
VRSTA NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, I. stupnja složenosti, anonimni, u jednom stupnju, anketni i za realizaciju. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14; u daljnjem tekstu: Pravilnik HKA) od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave – Grad Ilok.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog  urbanističko-krajobrazno-likovnog rješenja Spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt-urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti, umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću, umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture, kao i studenti na studijima arhitekture, krajobrazne arhitekture, dizajna, likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. 
U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.
 
PROVEDBA NATJEČAJA u skladu je s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.-331., kao i Dijelom I. Glavom I. Poglavljem 4., člankom 15., ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 13/17) i Pravilnika HKA, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016.
 
Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. procijenjena vrijednost nabave u iznosu od cca 199.000,00 kn (bez PDV) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je  100.000,00 kn neto (bez PDV-a).
 
NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u EOJN RH, na mrežnim stranicama Raspisivača (www.ilok.hr) i na mrežnim stranicama Provoditelja (www.gfos.unios.hr).
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 
 
ROKOVI
 
- Početak natječaja: srijeda, 19. veljače 2020. godine.
 
- Rok za postavljanje pitanja: utorak 10. ožujka 2020. godine.
 
  (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adresu: dlovokovic@gfos.hr
 
- Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH do petka, 20 ožujka 2020. godine.
 
- Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine do 15:00 sati, na adresi Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok (s naznakom: Javni Natječaj SPOMEN-PARK – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.
 
 
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn neto.
Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:
 
1. nagrada  
 
25.000,00
 
2. nagrada
 
15.000,00
 
3. nagrada
 
10.000,00
 
UKUPNO
 
50.000,00
 
* Na navedeni neto iznos Raspisivač će obračunati i platiti poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu, odnosno za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se i platiti PDV. Raspisivač će nagrade natjecateljima i radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.
 
 
OCJENJIVAČKI SUD
 
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Ivan Cingel, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja, predsjednik Ocjenjivačkog suda
izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Marina Budimir, dr. med. spec. obiteljske medicine, predstavnica Raspisivača
Ilija Pole, ugostiteljsko-turistički djelatnik u mirovini, predstavnik Raspisivača
Zamjenik člana: izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Tajnica Natječaja: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag. ing. arh.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
 
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja, odnosno radovi:
- predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
- koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
- čija oprema nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po slijedećim kriterijima:
kvaliteta prostornog i oblikovnog koncepta urbanističko-krajobraznog rješenja spomen-parka, ispunjenje projektnog zadatka,
kvaliteta likovnog rješenja spomeničke skulpture
kvaliteta prijedloga u anketnoj zoni
racionalnost i ekonomičnost rješenja
provedivost rješenja
 
Više detalja i natječajna dokumentacija na poveznici.

Ostalo

Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri

06/07/2020
DAZ
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek izdao je znanstvenu knjigu i sveučilišni udžbenik Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri.

Godišnja izložba ostvarenja u 2020. godini

02/07/2020
DAZ/UHA
Zbog nominacija za European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe award 2021. otvorene rane prijave za Godišnju izložbu ostvarenja u 2020. godini.

Spomen soba "Tigrova"

30/06/2020
DAZ
Udruga TIGAR 90/91 raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.

Maroje Mrduljaš na radionici NISAM OD JUČER II

25/06/2020
DAZ
Predavanje Maroja Mrduljaša, koautora serijala Betonski spavači i kustosa izložbe Towards Concrete Utopia održat će se u subotu, 27. lipnja u 20 h u dvorištu KKZ-a.

Promocija knjige arhitektice Jelene Skorup

25/06/2020
DAZ
U srijedu, 1. srpnja u 19 sati, u Oris Kući arhitekture (Kralja Držislava 3) u Zagrebu, održat će se promocija knjige arhitektice Jelene Skorup naziva Atomizirani hotel: Novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada i krajolika, u izdanju ArTresor naklade. O knjizi će govoriti Karin Šerman, Zoran Boševski, urednica Katarina Horvat-Levaj i autorica Jelena Skorup. Odgođeno!

Ivan Čižmek dobitnik nagrade "Vladimir Nazor" za životno djelo

15/06/2020
DAZ
Odbor Nagrade „Vladimir Nazor“ pod predsjedanjem akademika Zvonka Kusića na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donio je odluke o dobitnicima za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu u području književnosti, glazbe, arhitekture i urbanizma, filmske i kazališne umjetnosti te likovnih i primijenjenih umjetnosti.

Stanko Herceg: Nikola Filipović – portreti 1987. i 2010.

04/06/2020
DAZ
Kuća za ljude i umjetnost vas poziva na izložbu fotografija Nikole Filipovića – portreti 1987. i 2010., autora Stanka Hercega. Otvorenje i prijateljsko druženje zakazano je za subotu, 6. lipnja 2020. u 20 sati.

POZIV NA PANEL DISKUSIJU – Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom

02/06/2020
DAZ
Panel diskusija, koju je podržala i Hrvatska gospodarska komora, održat će se u srijedu 3. lipnja s početkom u 14 sati.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: