Rezultati

Rezultati natječaja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu

Autor/izvor: UHA 08/12/2016

Predstavljamo rezultate natječaja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

I UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

REKONSTRUKCIJE I SANACIJE GRAĐEVINE BIVŠE TVORNICE DTR-a U KRAJIŠKOJ 20 U ZAGREBU

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 29-16/ZG-IA/JN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 2016-2

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 76108805525, telefon: +385 1 2369 300, e-mail: ccaa@ccaa.hr, web adresa: www.ccaa.hr, odgovorna osoba: direktor Ante Lažeta.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (A 2929) Benkovačka 2, 10000 Zagreb, OIB: 46108732765.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonskog idejnog rješenja s maksimalnom iskorištenosti uličnog volumena građevine koji je prema konzervatorskim smjernicama potrebno očuvati i restaurirati mu vrijedno izvorno oblikovanje, te rekonstrukcija preostalog dijela građevine: uklanjanje postojeće dvorišne izgradnje te smještaj preostalih planiranih programskih sadržaja u novu dogradnju koja će s restauriranim uličnim volumenom sačinjavati integralnu cjelinu.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente:

- realizacija prostornog programa, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva te kriterij ekonomičnosti,

- najveća moguća iskoristivost prostora (neto površina u odnosu na bruto površinu),

- najveći mogući broj pakirnih mjesta,

- mogućnost nadogradnje prostora u budućnosti (u skladu s uvjetima propisanim GUP-om Grada Zagreba i Natječajnim zadatkom),

- kvaliteta arhitektonskog rješenja kompleksa i kvaliteta rješenja pojedinih grupa sadržaja,

- način postupanja s nasljeđem i briga o spomeniku kulture,

- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječajnim programom,

- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada: osvjetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija, održivost,

- provedivost izgradnje,

- kvaliteta hortikulturnog uređenja partera,

- rješenje zaštite od požara

Na natječaj koji je trajao od 6.9.2016. do roka za predaju 8.11.2016. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 27 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: mr.sc. Alan Braun, ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a; Vladimir Ževrnja, ovlašteni arhitekt, dopredsjednik OS-a; Maja Halle, dipl. ing. građ.; Vanja Ilić, ovlaštena arhitektica; Branka Petković, ovlaštena arhitektica; Davor Mateković, ovlašteni arhitekt; dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh., stručna savjetnica na 6. sjednici održanoj 18.11.2016. donio je sljedeće odluke:

 

I. Nagrada u neto iznosu 47.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 14

Autori:

Darko Latin

Tamara Relić

Diana Špirić

 

Autorska suradnja:

Juraj Glasinović

Suradnici:

Sara Blekić

Antonia Bošnjak

Marko Blagec

Antonia Dajak

Marin Duić

Maketa:

Tin Jakopec

Fotografije makete:

Vanja Šolin

 

II. Nagrada u neto iznosu 36.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 4

Autori: 

Ivana Ivić, mag.ing.arch.

Ksenija Ivić, dipl.ing.arch.

 

Autori suradnici:

Nikola Arambašić, mag.ing.arch.

Ivo Žarko, dipl.ing.arch.

Tajana Pandžić, dipl.ing.arch.

Mate Skoko, stud.arh.

Marin Maršić, stud.arh.

Toni Franulić, mag.ing.aedif.

 

III. Nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 11

Autori:

Dora Kljenak, aps.arh.

Ana Lisonek, dipl.ing.arh.

Marko Gusić, aps.arh.

Mario Grgurev, aps.arh.

Domagoj Ciglar, dipl.ing.arh.

Gruša Bauman, dipl.ing.arh.

Stručni suradnik:

Svjetlana Jović

 

IV. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2

Autori:

Hrvoje Bilandžić, d.i.a.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Gordan Mikić, d.i.a.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

 

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. ZJN-a.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.418.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

- nagradni fond u iznosu od 119.500,00 kuna neto, odnosno 150.598,61 kuna bruto bez PDV-a,

- naknada radnim tijelima u iznosu od 48.885,69 kuna neto bez PDV-a,

- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.218.515,00 kuna neto bez PDV-a, za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za provedbu rekonstrukcije i sanacije zgrade bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

 

Za Ocjenjivački sud:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja                

Ostalo

Natječaj

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

24/05/2023
DAZ

GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)  organizira i provodi Natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja DOM ZA STARIJE DUBRAVA. 24.05.2023. Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja.
 

Natječaj

Trg Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji

24/05/2023
DAZ

GRAD OPATIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA provodi NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA VLADIMIRA GORTANA S PODRUČJEM KUPALIŠTA SLATINE I PANČERE U OPATIJI

Podcast

Sfera

24/05/2023
DAZ
Kolege iz Beograda pokrenuli su arhitektonski podcast pod nazivom "Sfera". Pogledajte epizode!

Nagrade

„Vladimir Nazor“ za 2022. godinu

17/05/2023
DAZ/Ministarstvo kulture i medija

Dobitnici Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2022. godinu u području ARHITEKTURA I URBANIZAM su Boris Duplančić, nagrada za životno djelo i  Davor Bušnja, godišnja nagrada za projekt JAŠIONICE ZK odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 

STRUČNO PUTOVANJE

Stručno putovanje TURSKA, 09.10.-16.10.2023.

11/05/2023
DAZ
Društvo arhitekata Zagreba poziva članove i sve zainteresirane na stručno putovanje AVIONOM u Tursku, s obilaskom recentne arhitekture i povijesne baštine, na putu od Istanbula do Antalije, 09.10.-16.10.2023.

Predstavljanje knjige

Andrija Mutnjaković: ANDREA ALESSI / Ranorenesansni umjetnik / Early Renaissance Artist

09/05/2023
DAZ
Predstavljanje će se održati u utorak, 16. svibnja 2023. u 13.00 sati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb.

Radionica

Turizam - pristupačan svima

05/05/2023
DAZ
Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i ove godine organizira nekoliko radionica o pristupačnom turizmu "Turizam -  pristupačan svima" na temu pristupačnosti turističke ponude turistima s invaliditetom. 

Sajam i konferencija

ArhiBau.hr 2023

02/05/2023
DAZ
Ove godine ArhiBau.hr će se održati u istom terminu i u suradnji sa sajmovima Ambienta i Art Zagreb te festivalom Zagreb Design Week od 26. rujna do 1. listopada 2023. godine na Zagrebačkom velesajmu! 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.