Natječaj

Prostor bivše vojarne u Zadru

Autor/izvor: DAZ/ZDA 17/06/2021

GRAD ZADAR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA) organizira i provodi URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE VOJARNE U ULICI STJEPANA RADIĆA U ZADRU.

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email: javna.nabava@grad-zadar.hr, internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/
Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik; kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic@grad-zadar.hr, telefon: +385 23208165
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com, tel: +385 99 707 4565
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: KOTA d.o.o. Velebitska 7, Zadar, OIB:99824598774, MB:02775158 
Odgovorna osoba: Marija Profaca dipl.ing.arh., kontakt: marija.profaca@gmail.com, +385 98 871 356
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI HKA: 111-21/ZD-UA/NJN
 
EVIDENCIJSKI BROJ IZ PLANA JAVNE NABAVE: MN 050-4/21
 
JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: Natječaj se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: Izrada idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru
 
PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području. 
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.
 
NATJEČAJNI ELABORAT
Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/R3dcf5kQk
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak Natječaja je 16.06.2021. godine. 
Zajednički obilazak lokacije je u subotu 03.07.2021. godine, s početkom u 11:00 sati. 
Sudjelovanje u obilasku nije obvezno.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 05.07.2021.
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecaj.sradic@gmail.com do zadanog roka. 
Objava odgovora na pitanja do 12.07.2021. 
Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr te dostavljeni svima koji su poslali pitanja elektroničkom poštom.
Rok predaja natječajnih radova je 23.08.2021. (ponedjeljak) do 13:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):
Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar
s naznakom „Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru - Projekt Centar za mlade, evidencijski broj nabave MN 050-4/21“ - NE OTVARAJ 
 
ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi OS-a: 
1. Saša Begović izv.prof. art., dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a
2. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch, predstavnik provoditelja
3. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
4. Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača 
5. Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnica raspisivača  
 
Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
1. Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
 
Tehnička komisija
1. Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
 
Tajnik natječaja
1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn neto, odnosno cca 269.416,00 kn bruto*. 
Ako do zadanog roka pristigne najmanje pet radova koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
 
Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos Bruto iznos
1. nagrada 1 80.000,00 kn 107.766,35 kn
2. nagrada 1 50.000,00 kn   67.353,97 kn
3. nagrada 1 30.000,00 kn   40.412,38 kn
4. nagrada 1 24.000,00 kn   32.329,91 kn
5. nagrada 1 16.000,00 kn   21.553,27 kn
 
KRITERIJI
Isključiti će se radovi:
Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
Koji nisu predani u zapečaćenom omotu
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: -prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst, -prostorna i oblikovna kvaliteta, -argumentirana funkcionalnost rješenja, -suvremenost izričaja, -racionalnost i ekonomičnost rješenja, -stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom, stupanj cjenovne argumentacije, -uvjerljivost produkt-dizajna, - provedivost.
 
Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).
 

Ostalo

Logorun - otočke taktike

14/09/2021
DAZ

Arhitektonski ured Prostorne taktike d.o.o. u suradnji sa općinom Tribunj organiziraju višednevni seminar pod nazivom "Logorun – otočke taktike" koji će se održati na otoku Logorunu i u prostorima društvenog centra Tribunj od 16. do 19. rujna 2021.
 

ArhiBau - najveći sajam graditeljstva u regiji u listopadu u Areni Zagreb

10/09/2021
DAZ
Od 7. do 9. listopada održat će se Arhibau, prvi regionalni sajam i konferencija s glavnim fokusom na održivost u urbanizmu, arhitekturi i graditeljstvu, podizanju standarda stanovanja i obnovi potresom pogođenih područja. Osnovna je tema konferencije bazirana na inicijativi Europske Komisije - Novi europski Bauhaus - čiji je ambiciozan cilj provedba Europskog zelenog plana.

Otvoreno pismo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gosp. Andreju Plenkoviću

10/09/2021
Reakcija strukovnih organizacija na izjave državnog tajnika Željka Uhlira.

„Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj - Odabrani tekstovi” autora prof. dr. sc. Zlatka Karača

08/09/2021
DAZ
HRVATSKO-IZRAELSKO DRUŠTVO ima čast i zadovoljstvo pozvati vas na promociju monografije „Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj - Odabrani tekstovi” autora prof. dr. sc. Zlatka Karača izdane u sunakladi Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS.

56. zagrebački salon arhitekture i urbanizma: Ping – Repozitorij budućnosti

06/09/2021
DAZ/UHA
Pozivamo autorice i autore na prijavu projekata – bez obzira na svrhu, mjerilo i vrijeme nastanka, a posebno se potiču prijave novih radova nadahnutih temom Salona.

"Baština međunarodne suradnje: afrički i azijski radovi hrvatskih arhitekata" u Narodnom muzeju Zadar - Kneževa palača

02/09/2021
DAZ
Otvorenje izložbe i obilazak izložbe s autoricama održat će se u utorak, 7. rujna 2021. u 12.00 sati. Izložba će biti otvorena do 1. listopada 2021. 

Ante Rožić (1934 – 2021)

16/08/2021
DaZ/UHA
U tuzi javljamo da je arhitekt i urbanist Ante Rožić, dobitnik Nagrade Viktor Kovačić za životno djelo, preminuo u subotu, 14. kolovoza 2021., u Zagrebu. Oproštaj od uvaženog kolege bit će u krugu obitelji.

Arhitekt Željko Kovačić, 1951.-2021.

15/08/2021
DAZ
Arhitekt Željko Kovačić napustio nas je 13. kolovoza 2021. godine. Ispraćaj je na Krematoriju u utorak 17. kolovoza 2021. godine u 14,40 sati.

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: