NATJEČAJ

Natječaj za spomenik/ umjetnčko obilježje na centralnom trgu u Puntu (na otoku Krku)

Autor/izvor: DAZ/ DAR 04/07/2019

Raspisan je natječaj za izradu urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog idejnog rješenja SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku).

 
OPĆINA PUNAT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi: javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko – arhitektonsko- krajobrazno – likovnog idejng  rješenja
 
SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku)
 
 
RASPISIVAČ NATJEČAJA: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB: 59398328383    
Odgovorna osoba: Marinko Žic tel.: +385 (0) 51 854 140,  e-mail: opcina@punat.hr
 
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386,
Odgovorna osoba: Gorana Stipeč Brlić, dipl.ing.arh.tel. +385 (0)91 9251 526 e-mail: info@d-a-r.hr
Izrađivač natječajnog elaborata:  Petra Karuza, ovl. arh., A 4036, Rijekaprojekt-Koning d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51000 Rijeka, OIB: 83396263429 e-mail: karuza.petra@gmail.com  tel:  +385 98 1760735
 
Registarski broj natječaja pri HKA:  80-19/PN-UAKL/NJN
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog idejnog rješenja spomenika točnije umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu. Svrha je dobivanje kvalitetnog idejnog rješenja spomenika tj.umjetničkog obilježja moru te odabir najboljeg prijedloga za realizaciju, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.
 
PRAVO SUDJELOVANJA i OGRANIČENJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata. Ostali autori mogu biti umjetnik/ca sa završenom likovnom akademijom, umjetnik/ca s referentnom umjetničkom djelatnošću, dipl.dizajner, mag.ing.prosp.arch., student/ica arhitekture, student/ica krajobrazne arhitekture, student/ica dizajna ili student/ica likovnih umjetnosti i dr. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, na ovom Natječaju može sudjelovati samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, Tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, sastavljači Projektnog zadatka, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), niti osobe koje su na bilo koji način imale uvid u Natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.
 
ROKOVI
Početak natječaja je 04.srpnja 2019. godine.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s 24. srpnja 2019. godine.
Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektroničke pošte na e-mail: info@d-a-r.hr s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – UMJETNIČKO OBILJEŽJE, PUNAT.3.3.
Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr) do 31. srpnja 2019.
 
Rok za predaju natječajnih radova je 03. rujan 2019. do 16,30 sati bez obzira na način dostave, na adresu Društva arhitekata Rijeka, Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka.
 
U slučaju produljenja natječajnog roka raspisivač natječaja će o promjeni roka svim zainteresiranim poslati pismenu obavijest. Promjenu roka raspisivač natječaja će objaviti na isti način kao i raspis natječaja.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 16.rujna 2019.
 
Natječajni se elaborat dostavlja svim zainteresiranima putem web poveznice: https://bit.ly/2FQiSNK.
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 50.000.00 kuna neto.Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:
 
Nagrada: 25.000,00 kuna
Nagrada: 15.000,00 kuna 
Nagrada: 10.000,00 kuna
Procijenjena vrijednost investicije iznosi (bez pdv-a) okvirno 240.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi ukupno 25.000,00 kuna. Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta po svim strukama.
 
KRITERIJI
Ocjenjivački sud natječajne radove ocjenjuje u pogledu ispunjavanja formalnih uvjeta raspisa natječaja i obzirom na urbanističko-arhitektonsku-umjetničku uspješnost predloženog rješenja. Primjenom kriterija usklađenosti natječajnog rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja, iz postupka ocjenjivanja isključiti će natječajne radove:
 
koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja;
koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja;
čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja;
koji nisu u skladu s drugim tehničkim uvjetima i programom natječaja, te prostornim planom
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati; prostorno-oblikovno i funkcionalno rješenje u odnosu na urbani kontekst; harmonija suvremenog izričaja s krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima, kreativnost, originalnost,usklađenost rješenja u pogledu odabira materijala i sl.; s glavnim projektom koji je dan u sklopu natječajne dokumentacije; prepoznatljivost koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja; tehničku uvjerljivost i izvedivost rješenja; racionalnost i ekonomičnost rješenja. Rezultati ocjene prema navedenim kriterijima pisano će se obrazložiti. Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada.
 
Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik:
1. Ida Križaj Leko, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja;
Članovi:
2. Marinko Žic, načelnik Općine Punat, predstavnik raspisivača
3. Igor Eškinja, umjetnik, akademski slikar, predstavnik provoditelja;
 
Zamjenik: Goran Bonifačić, zamjenik načelnika, predstavnik raspisivača;
 
Tehnička komisija:Ana Orlić, mag.ing.arh.
 
Tajnik: Damian Sobol Turina, mag.ing.arh.urb.
 
 
 
Natječaj je raspisan  u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma i Zakonom o javnoj nabavi. Evidencijski broj iz plana javne nabave: PN 1/19.

Ostalo

VREMENSKA KAPSULA – 30 GODINA GROŽNJANSKE LJETNE ŠKOLE – LAST CALL

15/07/2019
DAZ
Ljetna škola arhitekture u Grožnjanu održava se od 1. do 10. kolovoza.

Svjetski stručnjaci protiv GUP-a grada Zagreba

09/07/2019
DAZ/ Zagreb.info
Međunarodna mreža Urbanih istraživača (INURA) obratila se danas apelom zastupnicima Gradske Skupštine Grada Zagreba

Javni istup stručnih udruženja i ustanova s područja arhitekture i urbanizma: Izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba

05/07/2019
DAZ
Ponedjeljak, 8.7.2019. u 12,30 sati, Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1.

Natječaj za rekonstrukciju središnjih trgova u Koprivnici

03/07/2019
DAZ/DAV
Raspisan je Urbanističko-arhitektonski, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni projektni natječaj za izradu idejnog rješenja: REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI.

3. BIMtalk

03/07/2019
DAZ
Udruga BIM Hrvatska, uz podršku i suorganizaciju Društva Arhitekata Zagreba (DAZ), organizira treći BIMtalk s primjerima različitih praktičnih primjena BIM-a u srijedu, 10. srpnja 2019., u 17:30-19:30 u prostorima DAZ-a.

Grad Zagreb tek sada odgovorio na DAZ-ove primjedbe GUP-a iz 2017.

01/07/2019
DAZ
Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba kao stručni izrađivač Izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba tek sada je poslao odgovore na primjedbu koju je Društvo arhitekata Zagreba uputilo još 2017. godine.

Društvo arhitekata Zagreba poziva ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek na očitovanje vezano uz promjene GUP-a grada Zagreba

28/06/2019
DAZ
U otvorenom pismo Društvo arhtekata Zagreba pozvalo je ministricu kulture na očitovanje o tematici vezanoj uz planove Grada Zagreba za gradnju„Zagrebačkog Manhattana“ ili „Grada u gradu“ te aktualnih izmjena Generalnog urbanističkog plana.

Starije


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: