Rezultati

Rezultati natječaja za odgojno-obrazovni kompleks Središće

Autor/izvor: DAZ / UHA 27/10/2015

Grad Zagreb i Udruženje hrvatskih arhitekata objavili su rezultate natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za Odgojno-obrazovni kompleks Središće.

Grad Zagreb te Udruženje hrvatskih arhitekata objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA
(Javnog, općeg, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju) za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
ODGOJNO-OBRAZOVNOG KOMPLEKSA SREDIŠĆE

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2318-2015-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 17-15/ZG-AU/NJN
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,

OIB: 6181789437 koji zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog, telefon:  01 6585 773,
e-mail: planovi@zagreb.hr
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489 koje zastupa Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

telefon: 01 5509 705,e-mail: tajnistvo@uha.hr  
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA odnosno programa: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, A 1027, Matrix-D-inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118 iz Zagreba, OIB 90418223094, telefon:  01 4614778, mobitel: 098 98 29 390

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Obrazovnog kompleksa Središće.

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonsko – urbanističkog rješenja - koje ujedno zadovoljava uvjete natječaja - između više različitih prijedloga kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora i oblikovanje građevina Odgojno-obrazovnog kompleksa Središće (OOKS), kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju Američke škole u Zagrebu (AMSZ), Osnovne škole Središće (OŠS) i Dječjeg vrtića Središće (DVS).

Cilj je provedbe natječaja također, osigurati optimalne prostorne uvjete za funkcioniranje svake sastavnice kompleksa zasebno sa svim njihovim specifičnim zahtjevima, pedagoškim i prostornim standardima kao i kompleksa u cjelini.

Od oblikovnog i programskog rješenja očekuje se kvalitetno dovršiti urbanističku cjelinu naselja Središće i dovršiti poteze urbaniteta uz ulice koje predmetni zahvat omeđuju, ulica Savezne Republike Njemačke i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana te nastavno na postojeću urbanu matricu formiranjem novih komunikacijskih pravaca povezati planirane sadržaje javne i društvene namjene s naseljem Središće. Programske smjernice ovog natječaja temelje se i na koncepciji u kojoj obrazovni kompleks doprinosi urbanitetu naselja Središće i šireg prostora između Mosta Slobode i Mosta Mladosti.

Cilj je također kroz analizu i promišljanje lokalnih uvjeta, prostornih mogućnosti i ograničenja utvrđenih programskih sadržaja javne i društvene namjene, dobiti oblikovno rješenje koje će vrednujući i afirmirajući zatečene urbane vrijednosti prostora, posebice smještaj uz važnu rekreacijsku zonu jezera Bundek i nastavno na prostor Racinjaka, ostvariti kvalitetno idejno arhitektonsko i oblikovno rješenje i ponuditi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

Na natječaj koji je trajao od 13. srpnja 2015. godine do roka za predaju natječajnih radova 30. rujna 2015. godine stiglo je 14 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof.dr. sc. Marijan Hržić (predsjednik)

Marijana Sironić, dipl.ing.arh.  (dopredsjednica), Margaret H. Nardi (članica), Nenad Ravnić (član) , Radovan Tajder, dipl.ing.arh. (član) i Aleksandar Bašić (zamjenik člana), donio je na 8. (osmoj) sjednici održanoj 15. listopada 2015. jednoglasno odluke o dodjeli  prve i četvrte, te većinom glasova odluke o dodjeli druge, treće i pete nagrade:

I. NAGRADA
u neto iznosu od 124.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom '05'

autori:
David A. Croteau, AIA, B.Arch.
Jenni Katajamäki, AIA, B.Arch.
Vedran Pedišić, dipl.ing.arh.
Erick Velasco Farrera, dipl.ing.arh.

suradnici:
Martina Petrač, dipl.ing.arh. (arhitektura)
Tomislav Ljubek, dipl.ing.stroj. (strojarstvo)
Željko Bertić, dipl.ing.stroj. (strojarstvo)
Prof. Boris Baljkas, dipl.ing.građ. (konstrukcija)II. NAGRADA
u neto iznosu od 77.500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom '10'

autori:
MVA /  mikelić vreš arhitekti
Projektni tim:
Marin Mikelić, dipl.ing.arh.
Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.
Marija Barović, mag.ing.arh.
Sara Pavlov, dipl.ing.arh.
Natalija Šarlija, bacc.ing.arh.
Monika Tomić, mag.ing.arh.
Viktor Vdović, bacc.ing.arh.

suradnik:
Goran Tomek, dipl.ing.stroj. (energetika)III. NAGRADA
u neto iznosu od 46.500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom '07'

autori:
Prof. Hrvoje Njirić
Iskra Filipović, dipl.ing.arh.
Nika Dželalija, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Ljiljana Besednik, dipl.ing.arh. (arhitektura)
Marie Štefanova, stud. arh. (arhitektura)
Tena Petrović, dipl.ing.arh. (arhitektura)
Ranko Božović, dipl. maš. inž. (energetika)
Branka Živković, dipl. inž. arh. (energetika)
Nenad Altman, dr. ek. nauka (energetika)
Prof. Čedo Maksimović, dr. građ. nauka (energetika)
Prof. Z. Stefanović, dr. građ. nauka (energetika)
Mirče Mladenov (vizualizacije)

Konzultanti:
Boris Srdar, FAIA, LEED AP (arhitektura)
Damir Novoselec, dipl.ing.arh. (arhitektura)


IV. NAGRADA
u neto iznosu od 37.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom '03'

autori:
Mia Roth-Čerina, dipl.ing.arh.
Tonči Čerina, dipl. ing. arh.
Neven Vlahović, stud. arh.
Danko Balog, dipl. ing. arh.

suradnici:
Josipa Baričević, dipl.ing.arh. (arhitektura)
KGH d.o.o. (instalacije)V. NAGRADA
u neto iznosu od 25.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom '09'

autori:
Prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.
Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh.

suradnici:
Marija Grković, dipl.ing.arh. (arhitektura)
Dean Živičnjak, dipl.ing.arh. (arhitektura)
Toni Lončar, stud.arh. (arhitektura)
Alexandra Eisenhamer, stud.arh. (arhitektura)
Sanija Kulić, bacc.oecc.
Zvonimir Pavković, dipl.ing.arh. (vizualizacije)

konzultanti:
Prof. dr. sc. Mladen Meštrović, dipl.ing. građ. (konstrukcija)
Antonio Buča, dipl.ing.stroj. (instalacije)
Dr. Haris Bradić, dipl. ing. arh. (energetika)Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj, Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za fazu II u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, naknadi Provoditelju natječaja i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 691.677,04 kn (bez PDV-a) te vrijednosti usluge izrade projektne - tehničke dokumentacije koja se namjerava sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu do 4.000.000,00 kn neto (bez PDV-a).
Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

izvor: UHA

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.