Natječaj

Natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije

Autor/izvor: DAZ / DAV 03/09/2014

Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća raspisuje, a Društvo arhitekata Varaždina (DAV) organizira i provodi Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE).

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)
Registarski broj natječaja: 184-14-VŽ-AU
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: TPV II/1-2014

SVRHA I CILJ NATJEČAJA:
Svrha i cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu  Tehnološkog parka, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.

Izgradnjom nove zgrade TPV – CKOIE namjerava se proširiti opseg djelovanja Tehnološkog parka Varaždin i uspostaviti tehnološko-poslovni centar koji je konkurentan u ključnim sektorima ekonomije na međunarodnoj razini.

Smisao Tehnološkog parka Varaždin je osigurati okoliš u kojem tvrtke mogu provoditi istraživanja i razvoj samostalno ili u suradnji sa drugima tvrtkama ili akademskom zajednicom kako bi razvile novi proizvod ili uslugu i dovele ih na razinu spremnu za izlazak na tržište.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin, OIB: 18115028597, Telefon: 042/500 050, Internetska adresa:   http://www.tp-vz.hr/ , kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrović dipl.inf., tel: 042/500 050, e-mail: andrija.petrovic@tp-vz.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa:   http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: davnatjecajtpvz@gmail.com,

PRAVO SUDJELOVANJA:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Općim uvjetima natječaja.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

NATJEČAJNA PODLOGA:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

PROGRAM NATJEČAJA (tekstualni i grafički dio).

Natjecatelji mogu preuzeti natječajne podloge u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: davnatjecajtpvz@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom, uz plaćanje naknade poštanskih troškova

ROKOVI:
Početak natječaja:  1.09.2014. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 19.09.2014. god.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 26.09.2014. god.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova:  3.11.2014. god. do 16 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 16 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin. Na omotu pošiljke je potrebno obavezno navesti: „TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN – Arhitektonsko-urbanistički natječaj“ – NE OTVARATI.

OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNIK, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Vedran Kogl, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja
2. Mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf., predstavnik raspisivača
3. Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
4. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predstavnik raspisivača
5. Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja


Zamjenik člana
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,  predstavnik provoditelja   

Stručni savjetnik
Dr.sc. Kristijan Horvat, dip.ing.stroj.                         

Tehnička komisija
1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik raspisivača
2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
                               

Tajnica natječaja
1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja   

NAGRADE:
Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu                       Broj nagrada                      Neto iznos

I. nagrada                                                          1                                            80.000,00 kn
II. Nagrada                                                        1                                             65.000,00 kn
III. nagrada                                                        1                                             55.000,00 kn
IV. Nagrada                                                       1                                             45.000,00 kn
V. nagrada                                                         1                                             35.000,00 kn


UKUPNO                                                            5                                             280.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Pored formalnih kriterija usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati slijedeće osnovne kriterije:
Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
Prostorna i oblikovna kvaliteta
Racionalnost i ekonomičnost rješenja
Održivost - energetski osviješten koncept na bazi „zelene tehnologije“
Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

UGOVARANJE DALJNJE PROJEKTNE  DOKUMENTACIJE:
Omotnicu prvonagrađenog rada pod imenom „Osoba ovlaštena za projektiranje“ otvaraju ovlaštene osobe Naručitelja/Raspisivača. Ukoliko uvjeti i dokazi sposobnosti prvonagrađenog autora udovoljavaju traženima, Naručitelj/Raspisivač će pozvati prvonagrađenog autora odnosno „Osobu ovlaštenu za projektiranje“ na pregovarački postupak bez prethodne objave radi sklapanja ugovora o javnim uslugama. U slučaju da autor prvonagrađenog rada ne udovoljava traženim uvjetima i dokazima sposobnosti Naručitelj/Raspisivač otvara omotnicu drugonagrađenog rada te provodi identičan postupak provjere uvjeta i dokaza sposobnosti. Naručitelj/Raspisivač će provoditi provjeru uvjeta i dokaza sposobnosti sukladno formiranoj rang listi Ocjenjivačkog suda, tako dugo dok autor odnosno „Osoba ovlaštena za projektiranje“ ne udovolji traženim uvjetima i dokazima sposobnosti.

NAČIN I UVJETI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI NATJECATELJA/OSOBE OVLAŠTENE ZA PROJEKTIRANJE:
Utvrđivanje sposobnosti „osobe ovlaštene za projektiranje“ koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi vršit će se kroz dokazivanje pravne i poslovne sposobnosti i dokazivanje o nepostojanju razloga za isključenje, što je detaljno definirano u Općim uvjetima natječaja.

OSTALI NAVODI:
Sadržaj izjave o sudjelovanju natjecatelja detaljno je navedena pod točkom VIII. Općih uvjeta natječaja, točka A) OMOTNICA S NATPISOM „AUTOR“, podtočka c).
Ostali uvjeti natječaja također su detaljno navedeni u Općim uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06), koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici dužni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD

Oglas natječaja

Opći uvjeti natječaja

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.