Raspis

Natječaj za izradu idejnog rješenja Spomenika domovini u Zagrebu

Autor/izvor: DAZ / UHA 05/11/2015

Grad Zagreb raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za umjetničko rješenje Spomenika domovini na lokaciji Trg Stjepana Radića.

Grad Zagreb raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi
Javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni
N A T J E Č A J
za umjetničko rješenje Spomenika domovini
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2660-2015 EVB 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,  OIB: 61817894937
telefon:     +385 1 6101 840
e-mail:    strategija@zagreb.hr
internetska adresa:  www.zagreb.hr
odgovorna osoba:  gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA je izrada umjetničkog rješenja Spomenika domovini na lokaciji zelene plohe na Trgu Stjepana Radića, zapadno od KD Vatroslava Lisinskog, sjeverno od Ulice grada Vukovara i istočno od postojećeg parkirališta na Trgu Stjepana Radića.
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta:
- umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru; 
- umjetnici  sa završenom likovnom akademijom; 
- arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom; 
- dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU.

POZVANI AUTORI: Petar Barišić, Nikola Bašić, Idis Turato.
Pozvani autori imaju pravo na obeštećenje za sudjelovanje u iznosu od  5.000,00 kn neto, ukoliko dostave natječajni rad u skladu s Uvjetima i Programom natječaja.

Poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj objavljuje na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zagreb.hr i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja:  www.uha.hr.

ROKOVI:
Početak natječaja:  5.11.2015. 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 15.11.2015. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni  na www.uha.hr do 24.11.2015. godine.
Rok predaje natječajnih radova je  22.3.2016. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave. Prije isteka roka, radovi se mogu dostaviti u Udruženje hrvatskih arhitekata, svakim radnim danom od 9:00 do 16:00 sati.

OCJENJIVAČKI SUD:
Članovi Ocjenjivačkog suda:
Vesna Kusin, predsjednica OS-a
Goran Rako, dopredsjednik OS-a
Marijan Hržić
Damir Mataušić 
Helena Paver Njirić


Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda: 
Ivana Tutek 

Tehnička komisija: 
Ana Magdić
Tajana Jaklenec

Tajnica natječaja: 
Ana Marendić

NAGRADE
Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), nagradu u neto iznosu kako slijedi*:

Broj nagrada        Neto iznos            **Bruto iznos
1.  nagrada           1                  60.000,00 kn           75.614,37 kn        
* Ocjenjivački sud ima pravo preraspodjele nagradnog fonda.
**Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze  ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a  na neto iznos obračunat će se PDV.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: