potres 2020

Prvi program mjera i Pravilnik o sadržaju projekta iz Zakona o obnovi - stav arhitektonske struke

Autor/izvor: DAZ 28/10/2020

Arhitektonska struka u Savjetu za obnovu obratila se predsjedniku Stručnog savjeta i ministru Horvatu sa komentarima i primjedbama na Prijedlog Prvog programa mjera i Prijedlog Pravilnika o sadržaju projekta obnove. Arhitektonske institucije također su i potpunu, širu verziju dostavile u e-Savjetovanje.

Donosimo Vam sadržaj dopisa koji je upućen na predsjednika Stručnog savjeta i ministra Horvata:


Poštovani predsjedniče Stručnog savjeta i ministre Horvat,

predstavnici arhitektonskih institucija, Hrvatske komore arhitekata, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društva arhitekata Zagreba i Udruženja arhitekata Hrvatske gospodarske Komore, stavili su se na  raspolaganje radom u Stručnom savjetu, savjetodavnom tijelu kojeg je osnovala Vlada, kako bi doprinijeli svojim osvrtima i prijedlozima što boljoj organizacije procesa obnove i efikasnije provedbe Zakona.

Putem portala e-savjetovanje dostavljamo komentare i primjedbe na Prijedlog Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Prijedlog Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće koje smo od Ministarstva zaprimili 20.10.2020.

U nastavku donosimo sažeti pregled komentara i primjedbi u e-savjetovanju:

Prvi program mjera treba dopuniti kako bi se poboljšalo razumijevanje i organizacijsko provođenja obnove, za koju kompleksnu organizacijsku shemu prilažemo na kraju ovog dokumenta, a ističemo tri područja dopuna:

1.  Dopune nedorečenosti sadržaja i postupaka

 • Jasno odrediti definicije i pojmove nedovoljno određene Zakonom ili dodatno unesene u prijedlog programa mjera te ih ujednačiti s pojmovima redovnog zakonodavstva koje uređuje prostorno uređenje i gradnju;
 • Precizno navesti iz kojih se sredstava financira obnova pojedine skupine objekata unutar urbane obnove Zagreba
 • Izraditi detaljan grafički prikaz te pravila zoniranja, na osnovu kriterija koji će biti određeni, a posebice područja na kojima se provode posebni programi mjera;
 • Programom odrediti potrebu izrade cjelovite obnove zgrade kao nužne podloge za određivanje projektnih zadataka;
 • Definirati detaljne i precizne uvjete prava i obveza tehničko financijske kontrole projekata kao i Metodologiju izrade troškovno-optimalne analize na temelju kojih će se vršiti kontrola projekata;
 • Precizirati planske rokove provedbe pojedinih mjera od kojih je prva mjera izrade snimka postojećeg stanja sa oštećenjima zgrade i elaboratom ocjene stanja zgrade te cjelovitim mjerama za unapređenje svih temeljnih zahtjeva za zgrade;
 • Jasno urediti hijerarhiju provedbe procesa obnove i horizontalnu integraciju svih sudionika te dodatno jasno odrediti granice djelovanja svih pojedinačno;
 • Definirati transparentne i precizne uvjete javne nabave za sve vrste usluga i radova.

2.  Dopune neophodne izrade i vrste projektne dokumentacije za uspješnu i kvalitetnu obnovu

 • Unijeti obavezu izrade arhitektonske snimke postojećeg stanja za potrebe izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije za sve zgrade bez obzira na stupanj oštećenja;
 • Programom mjera planirati osnivanje digitalnog arhiva u koji će sustavno biti uneseni svi snimci postojećeg stanja (uz obveznu digitalizaciju arhivske građe) te izvedenog i zatečenog stanja radi jednostavnijeg planiranja obnove, ali i za kasnije korištenje u rekonstrukcijama i gradnji zgrada.
 • Definirati detaljne i precizne tablice s podacima vrijednosti radova i materijala koje će svi projektanti koristiti na jedinstven i usuglašen način za izračune troškova obnove.
 • Unijeti zahtjev da se za svaku zgradu izradi kompletan projekt bez obzira koji dio financira Fond za obnovu. Ova bi dokumentacija trebala biti na raspolaganju bez naknade za sve projektne urede koji sudjeluju u različitim fazama obnove pojedine zgrade. 
 • vrijednost izrade projektne dokumentacije uskladiti s pravilnicima o standardu usluga ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu, koji akceptiraju različitosti u složenosti projekata zgrada te s realnim tržišnim uvjetima

3.  Dopune u korist građana, vlasnika oštećenih zgrada

 • Predvidjeti plan hitnog zbrinjavanja stanovništva koji ne mogu boraviti u svojim domovima gradnjom zamjenskih zgrada u neposrednoj blizini područja u kojem su živjeli do potresa (najviše do 5 km udaljenosti);
 • Prioritete određivati prema urbanističkim modelima uravnotežene obnove kojima se daje jasna struktura obnove prostora u odnosu na ravnomjerno korištenje i sprečavanje negativnih demografskih kretanja kao posljedica dugotrajne obnove;
 • U poglavlju 9. odrediti osnovne dokumente i iznimke za pojedine slučajeve. Također nužno je otkloniti traženje svih dokumenta koje tijela državne i javne vlasti već posjeduju (dozvole, vjenčani listovi, izvodi iz matičnih knjiga, izvodi iz zemljišnih knjiga i sl.) i ukinuti uvjet dostave dokumenata koje, nije moguće dostaviti u realnim rokovima (međuvlasnički ugovor). 
 • Unijeti pravo vlasnika nekretnina na žalbu u postupku donošenja Odluka o obnovi kao temeljno građansko pravo.

Predloženi tekst Prvog Programa mjera zadržan je i dalje u vrlo opširnom, opisnom formatu i nepreciznog te često nejasnog izričaja. Budući da nije, barem u izvršnom dijelu, izrađen u normativnom formatu, nije jasno na koji će se način nedvojbeno primjenjivati i u kojim rokovima će pojedini sudionici morati provoditi određene aktivnosti u skladu s obvezama koje proizlaze iz ovog Programa. Iz navedenog slijedi da ovaj dokument na ispunjava njegovu funkciju akta koji ima snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa, a kako je to određeno člankom 11, st. 4 Zakona o obnovi.

Osim toga, programi mjera sukladno Zakonu donose se ovisno o utvrđenim prioritetima te raspoloživim sredstvima i drugim resursima, a nije vidljivo na koji se način pristupilo rješavanju tih odlučujućih kategorija u procesu obnove.

Iz Prijedloga Programa mjera nije vidljivo na temelju čijih izvješća i nalaza nadležnih javnopravnih tijela, stručnih mišljenja drugih tijela i pravnih osoba, kao i mišljenja izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za čije se područje donosi program, je program izrađen.

Iako prijedlog za osnivanjem visokostručnog interdisciplinarnog koordinacijskog tijela, iznimno važnog za organizaciju i koordinaciju kompleksnih poslova obnove, kojeg je od početka zagovarala arhitektonska struka nije uvažen i uvršten u Zakon, kroz prijedlog Prvog Programa mjera pokazala se upravo takva nužnost, riješena uvođenjem četrnaest operativnih koordinatora.

Shema procesa obnove, prezentirana na 1. sjednici stručnog Savjeta, izrađena s ciljem da prikaže procese u provedbi Zakona o obnovi, potvrđuje iznimnu kompleksnost čitavog procesa i nužnost za što kvalitetnijom organizacijom i koordinacijom svih uključenih sudionika.

U prilogu ovom dopisu dostavljamo Vam, na službenoj shemi temeljenu, verziju Sheme organizacije provedbe obnove koju su pripremili arhitekti članovi Savjeta za obnovu. Ona je rezultat diskusija i projektantskog sagledavanja problema. U njoj smo, crvenim točkama, označili postupke za koje držimo da trebaju biti jasnije definirani.

Kao i do sada, naše institucije i stručnjaci i dalje će biti na raspolaganju Ministarstvu, Stručnom savjetu i svim građanima u cilju kvalitetne provedbe obnove Zagreba i okolice od posljedica potresa, uz očekivanje sagledavanja i usvajanja priloženih stručnih savjeta od strane nositelja obnove.

prilog 1: dopis sa dopunjenom shemom organizacije  na poveznici

prilog 2: cjelovite primjedbe dostavljene u e-savjetovanju na poveznici

Ostalo

Časopis

Promocija 8.broja studentskog časopisa Tristotrojka

12/04/2024
DAZ/303
Pridružite nam se večeras, 12.4. u prostorima Društva arhitekata Zagreb, na promociji novog broja studentskog časopisa Tristotrojka

Film

Prva zagrebačka kino projekcija filma “Vitić pleše”

12/04/2024
DAZ/Bacači sjenki
Projekcija dugometražnog dramskog dokumentarnog filma redatelja i scenarista Borisa Bakala i montažera Martina Semenčića održat će se u ponedjeljak 15. travnja u zagrebačkog Kinoteci (Kordunska 1)

DA! festival

Održan 9. DA! festival (8.–24.03.2024.)

12/04/2024
DAZ/DA! festival
U ožujku 2024. održano je 9. izdanje DA! Festivala, jedinstvenog projekta studenata dizajna i arhitekture Arhitektonskog fakulteta.

Javna tribina

Akcija S.O.S. za Zagreb i njezine refleksije

04/04/2024
DAZ/IPU
Prva javna tribina u sklopu istraživačkog projekta Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. održat će se u ponedjeljak 8. travnja 2024. s početkom u 18:00 sati u Društvu arhitekata Zagreba (Trga bana Jelačića 3/1).

Podcast ‘Prednji plan’

Nominacija za Nagradu ‘Neven Šegvić’ - Filip Pračić, Luka Krstulović, Tea Truta, Marin Duić

02/04/2024
DAZ/UHA
Grupa mladih arhitekata u okrilju Društva arhitekata Zagreba započinje u proljeće 2022. godine produkciju prvoga arhitektonsko-urbanističkog videopodcasta u Hrvatskoj, posve otvorenoga stručnoj i široj javnosti.

Zakon o prostornom uređenju

Tko bi trebao biti odgovoran za planiranje prostora?

19/03/2024
DAZ
Fakultet i Komora trebaju odbiti sudjelovati u predloženom tijelu za novi Zakon o prostornom uređenju  

Članstvo

Programi Društva arhitekata Zagreba u 2024. godini/ Poziv na učlanjenje i obnovu članarina

18/03/2024
DAZ

 
Zahvaljujemo se svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaje te pozivamo nove članove na učlanjenje!

Konferencija

BUS 2024 – Budućnost ugodnog stanovanja

14/03/2024
DAZ
Trinaesta po redu konferencija za studente „BUS 2024 – Budućnost ugodnog stanovanja“ održava se u subotu, 16. ožujka 2024. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu s početkom u 10 sati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.