reakcija

Zaključci javne rasprave o proračunu HKA za 2019. i najavljenoj 10. sjednici HKA

Autor/izvor: DAZ 12/12/2018

U Društvu arhitekata Zagreba 10.12.2018. godine održana je Javna rasprava o ciljevima Skupštine HKA najavljene za petak, 14. prosinca 2018. godine u 14 sati.

Upućujemo naše stavove prema izabranim predstavnicima u Komori u cilju poboljšanja Hrvatske komore arhitekata i proračuna HKA za 2018. i 2019. godinu.

Utvrđujemo 3 točke dnevnog reda sjednice HKA na koje se potrebno osvrnuti u cilju dobrobiti struke:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta HKA (točka 10.)
        Sustav izbora za tijela HKA treba značajno pojednostaviti, učiniti otvorenijim i direktnijim
 2. Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda HKA za 2018. godinu (točka 4.)
        Višak prihoda HKA potrebno je pretvoriti u programe za pomoć u poslovanju članova komore
 3. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKA za 2019. godinu (točka 7.)
        Tražimo transparentnije planiranje prihoda i rashoda za 2019. godinu

Molimo naše kolege, članove Skupštine HKA, da analiziraju i amandmanima na Skupštini dopune i promijene predložena rješenja iz navedenih točaka dnevnog reda.

Update 13.12.2018; 11,30h:

Prema „Poslovniku o radu skupštine hrvatske komore arhitekata Amandman s obrazloženjem podnosi se predsjedniku Komore putem Tajništva Komore, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Ovo je još jedna od nepotrebnih komplikacija u cilju onemogućavanja normalnog rada Komore.

Stoga su preostale samo tri opcije kako bi se navedeni problemi riješili:
1. Nepostojanje kvoruma, tj. manje od 26 članova Skupštine na sjednici
2. Glasovanje „protiv“ Dnevnog reda
3. Glasovanje „protiv“ prijedloga točaka 4, 7, 10

Ovim postupkom problemi će biti odgođeni za narednu sjednicu Skupštine. Da to nije nešto neprihvatljivo, vidljivo je iz primjera Grada Zagreb oko usvajanja proračuna 2019.

 

 

Detaljnija razrada po točka dnevnog reda Skupštine HKA nalazi se u nastavku.

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta HKA (točka 10.)

Sustav izbora za tijela HKA treba značajno pojednostaviti, učiniti otvorenijim i direktnijim, u skladu sa zaključcima javne rasprave od 20.02.2018. u DAZ-u i to slijedećim mjerama:

 • Pojednostaviti strukturu HKA na Zakonom definiranu
 • Aktivnosti na područnom nivo provoditi kroz ovlaštene arhitekte u lokalnim strukovnim društvima
 • Napraviti izbore HKA u jednom krugu
 • Dozvoliti članstvu pravo na direktno natjecanje i glasanje za:
  • Predsjednika HKA,
  • Upravni odbor HKA na zatvorenoj listi kao radno tijelo uz Predsjednika, Predstavnike u Skupštini HKA po regionalnom principu

Predlažemo da se točka 10. sjednice Komore s izmjenom i dopunom Statuta dopuni i slijedećim:

 • U članku 16. mijenja se stavak (3) i glasi „Članove Upravnog odbora bira članstvo iz samopredloženih zajedničkih lista članova, zajedno s Predsjednikom Komore“
 • U članku 23. mijenja se stavak (1) i glasi „Predsjednika komore bira članstvo iz samopredloženih zajedničkih lista, zajedno s Upravnim odborom“, a briše se stavak (2), (3) i (4).
 • U članku 27. dodaje se stavak (3) „Područni odbori u ostvarenju ciljeva Komore djeluju u uskoj suradnji s područnim udruženjima arhitekata, članicama Hrvatskog udruženja arhitekata.“

Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda HKA za 2018. godinu (točka 4.)

Višak prihoda HKA potrebno je pretvoriti u programe za pomoć u poslovanju članova komore.

Uvidom u Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda HKA za 2018. godinu vidljivo je da je u 2018. godini povećan prihod od članarina za 250.000,00 kn više od planiranog.

Razradom rebalansa vidljivo je kako se najveći dio viška prihoda raspoređuje na:

 1. održavanje software-a, it sustava, web str. računala i pisača        30.000,00 kn,
 2. reprezentacije                                                                                     30.000,00 kn,
 3. naknade odborima po sjednicama                                                        40.000,00 kn,
 4. sudjelovanje u izradi nove zakonske regulative                                 40.000,00 kn,
 5. nagrade HKA                                                                                       60.000,00 kn,
 6. razvoj e-usluge HKA                                                                          40.000,00 kn,
 7. web stranica HKA                                                                              50.000,00 kn,
  (navedeni trošak pojavljuje se dva puta, mt 1020 i mt 5014)
 8. Dani arhitekata 2.0                                                                            16.000,00 kn,

Iz navedenog je vidljivo da se rebalansom predviđa povećanje na stavke koje su već izvršene (nagrade HKA i Dani arhitekata 2.0.). Povećani su troškovi reprezentacije te troškovi koji bi trebali biti fiksni i ugovarati se dugoročno, a to su troškovi za web stranicu, održavanje software-a, IT sustava, web stranice, računala i pisača.

Od rashoda koji se rebalansom smanjuju najupečatljivije je smanjenje troška za „Poticanje jedinstva arhitektonske struke“ i „Naknade članovima stručnih timova“ (prvenstveno se odnosi na kolege arhitekte koji sudjeluju u radu HKA).

Ovako predstavljen rebalans proračuna ni na koji način ne potiče daljnji razvoj arhitektonske struke, nego se nastavlja praksa podizanja rashoda na upitnim mjestima troška, dok se na mjestima troška usmjerenog na članstvo stavke smanjuju.

Zbog svega navedenog predlažemo da se sav višak prihoda pretvori u Program za pomoć članovima u poslovanju, prvenstveno onih koji su zbog zdravstvenih ili drugih problema dovedeni u egzistencijalno nepovoljan položaj.

 

Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKA za 2018. godinu (točka 7.)

Tražimo transparentnije planiranje prihoda i rashoda za 2019. godinu.

Skupština Komore ima priliku i obvezu donijeti odluke koje će to stanje početi mijenjati.

Iz Prijedloga plana prihod i rashoda HKA za 2019. godinu vidljivo je kako se najviše prihoda Komore planira iz stavke „Prihoda od članarina i upisnina“ u iznosu od 4.900.000kn što iznosi 96,65 % od ukupno planiranih prihoda.

Kod rashoda najveća stavka su „Materijalni rashodi“ u iznosu 2.466.000kn što je ukupno 48,6% od ukupnih rashoda, te „Rashodi za zaposlene“ u iznosu 1.270.000kn što je ukupno 25% od ukupno planiranih rashoda. Kod planiranja rashoda koji su usmjereni na članstvo, zanimljivo je kako je samo 3,5% rashoda planirano za područne odbore i njihove programe tj. one koji su u direktnom doticaju s arhitektima na terenu, te samo 1% za poticanje projekata članova HKA.

Za početak svakako bi bilo potrebno uvođenje sustava javne nabave u HKA sa svim pozitivnim učincima transparentne i vidljive objave te tržišnog natjecanja. Navedenim postupkom, Komora bi kroz pravila tržišnog natjecanja mogla značajno smanjiti rashode za veliku većinu stavki, čime bi se otvorilo puno više prostora za rashode usmjerene direktno na članstvo i pomoć u poslovanju članstva. Najveći problem plana prihoda i rashoda za 2019., kao i svih do sada, je potpuna netransparentnost te u nekim stavkama potpuna paušalna procjena troškova. Potrebno je znatno detaljnije planiranje prihoda i rashoda, u kojem će se puno jasnije vidjeti što je sve sadržano u pojedinoj stavci. Iz predloženog Plana može se samo nagađati elemente planiranja, a to neminovno dovodi do sumnji.

Potrebno je  značajno povećati stavku za Područne odbore. Pri tome Skupština Komore treba inzistirati na  jasnim i cjelovito planiranim programima Područnih odbora u suradnji s lokalnim Udruženjima arhitekata. Cijeli plan prihoda i rashoda nužno je revidirati i racionalizirati, a najveći dio rashoda usmjeriti na članove od kojih se sredstva uprihođuju te za koje se interese ciljano Komora i formirala. Dugoročno će takav pristup kroz distribuirane projekte dovesti i do puno većeg društvenog utjecaja arhitekata, što nam danas svakako nedostaje.

 

Za Društvo arhitekata Zagreba
Tihomil Matković, arhitekt i član HKA
Predsjednik DAZ-a

Tagovi

daz, hka

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.