Natječaj

Prostor bivše vojarne u Zadru

Autor/izvor: DAZ/ZDA 17/06/2021

GRAD ZADAR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA) organizira i provodi URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE VOJARNE U ULICI STJEPANA RADIĆA U ZADRU.

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email: javna.nabava@grad-zadar.hr, internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/
Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik; kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic@grad-zadar.hr, telefon: +385 23208165
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com, tel: +385 99 707 4565
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: KOTA d.o.o. Velebitska 7, Zadar, OIB:99824598774, MB:02775158 
Odgovorna osoba: Marija Profaca dipl.ing.arh., kontakt: marija.profaca@gmail.com, +385 98 871 356
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI HKA: 111-21/ZD-UA/NJN
 
EVIDENCIJSKI BROJ IZ PLANA JAVNE NABAVE: MN 050-4/21
 
JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: Natječaj se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: Izrada idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru
 
PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području. 
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.
 
NATJEČAJNI ELABORAT
Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/R3dcf5kQk
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak Natječaja je 16.06.2021. godine. 
Zajednički obilazak lokacije je u subotu 03.07.2021. godine, s početkom u 11:00 sati. 
Sudjelovanje u obilasku nije obvezno.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 05.07.2021.
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecaj.sradic@gmail.com do zadanog roka. 
Objava odgovora na pitanja do 12.07.2021. 
Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr te dostavljeni svima koji su poslali pitanja elektroničkom poštom.
Rok predaja natječajnih radova je 23.08.2021. (ponedjeljak) do 13:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):
Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar
s naznakom „Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru - Projekt Centar za mlade, evidencijski broj nabave MN 050-4/21“ - NE OTVARAJ 
 
ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi OS-a: 
1. Saša Begović izv.prof. art., dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a
2. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch, predstavnik provoditelja
3. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
4. Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača 
5. Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnica raspisivača  
 
Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
1. Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
 
Tehnička komisija
1. Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
 
Tajnik natječaja
1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn neto, odnosno cca 269.416,00 kn bruto*. 
Ako do zadanog roka pristigne najmanje pet radova koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
 
Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos Bruto iznos
1. nagrada 1 80.000,00 kn 107.766,35 kn
2. nagrada 1 50.000,00 kn   67.353,97 kn
3. nagrada 1 30.000,00 kn   40.412,38 kn
4. nagrada 1 24.000,00 kn   32.329,91 kn
5. nagrada 1 16.000,00 kn   21.553,27 kn
 
KRITERIJI
Isključiti će se radovi:
Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
Koji nisu predani u zapečaćenom omotu
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: -prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst, -prostorna i oblikovna kvaliteta, -argumentirana funkcionalnost rješenja, -suvremenost izričaja, -racionalnost i ekonomičnost rješenja, -stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom, stupanj cjenovne argumentacije, -uvjerljivost produkt-dizajna, - provedivost.
 
Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).
 

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.