Venecijanski bijenale

Poziv za kandidaturu za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu

Autor/izvor: UHA 13/03/2012

Ovogodišnji Venecijanski bijenale - 13. Međunarodna izložba arhitekture (13. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 29.08. do 25.11. 2012., pod ravnanjem arhitekta Davida Chipperfielda. Glavna tema ovogodišnjeg Bijenala arhitekture je 'Common ground' (Zajednička osnova) i bavi se univerzalnim promišljanjem kompleksne kulturne, komunikacijske i fizičke uvjetovanosti arhitekture.

U prilozima možete pronaći uvjete i rokove za isticanje kandidatura kao i tematske tekstove koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe:

13_MIA_Artiglierie_Croazia.pdf

Biennale_Venezia_poziv.doc

MIA_Artiglierie_Croazia.pdf


U nastavku pročitajte poziv i uvjete sudjelovanja.

Ministarstvo kulture, koje zastupa ministrica prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić, u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, koje  zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, objavljuju JAVNI POZIV Za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture

Uvod

Ovogodišnji Venecijanski bijenale - 13. Međunarodna izložba arhitekture (13. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 29.08. do 25.11. 2012., pod ravnanjem arhitekta Davida Chipperfielda. Glavna tema ovogodišnjeg Bijenala arhitekture je 'Common ground' (Zajednička osnova) i bavi se univerzalnim promišljanjem kompleksne kulturne, komunikacijske i fizičke uvjetovanosti arhitekture. U prilogu ovog poziva, kao i na web-stranicama Bijenala nalaze se tematski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe.

Hrvatska će sudjelovati na Bijenalu izložbom  u prostorima Arsenala, čiji su osnovni pokazatelji dio ovog raspisa - pozicija, tlocrt i fotografije. Kako bi Hrvatska dobila najkvalitetniju moguću prezentaciju, Ministarstvo kulture u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata ovim putem raspisuje javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa.

Osnovni uvjeti kandidature

Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti svi hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja arhitekture sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), odnosno osobe koje imaju odgovarajuće akademske i stručne nazive drugih visokoškolskih sustava. Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.

Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe kao i njenog postava, uz osnovne parametre prilagodbe zadanom prostoru. Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.

Radi kratkog vremenskog roka, prednost će imati kandidature koje se u konceptu oslanjaju na već postojeću građu - bar djelomično realizirane ili valorizirane umjetničke / arhitektonske koncepte ili promišljanja.

Sadržaj kandidature

 • Životopis
 • Pismo motivacije - do 2 kartice teksta
 • Opis prijedloga koji sadrži – do 10 kartica teksta + grafički prilozi (1- 5 formata A4 ili A3)
  • Opis koncepta
  • Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala
  • Opis građe - umjetničkih koncepata - kojima se prijedlog koristi, a već su dosad prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
  • Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata pod c. 
  • Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
  • Grafički prilozi – po želji kandidata, a obavezno minimalno jedan prilog koji uključuje osnovnu dispoziciju primijenjenu na tlocrt prostora
  • Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
   • autorski honorari
   • troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
   • produkcija eksponata
   • ekspertne usluge (informatika, multimedija)
   • transport, montaža, demontaža
   • katalog
   • PR materijali

Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture. Ukoliko se šalju poštom, kandidati su obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture o predanoj kandidaturi elektronskom poštom (lidija.deveric@min-kulture.hr)  ili faksom (48.66.380).

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i onom koja nije stigla do navedenog roka neće biti razmatrane.

Rokovi kandidature:

 • Objava javnog poziva u javnim glasilima i na webu Udruženja hrvatskih arhitekata 2. ožujka 2012.
 • Postavljanje pitanja raspisivaču javnog poziva do 5. ožujka 2012., u pisanoj formi, elektronskom poštom programi@uha.hr ili preporučenom poštom na adresu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana J.Jelačića 3/1,  koja mora stići do kraja radnog dana (16h) ovog roka.
 • Odgovori ocjenjivačkog suda objavit će se 9. ožujka 2012. na web stranicama Udruženje hrvatskih arhitekata.
 • Rok predaje kandidature je 16. ožujak 2012., do 16 sati u pisarnici Ministarstva kulture ili do 20 sati poštom (radovi moraju pristići u Ministarstvo kulture najkasnije do 19. ožujka 2012.)
 • Objava rezultata 23. ožujka 2012. na web stranicama Ministarstva kulture http://www.min-kulture.hr/ i Udruženja hrvatskih arhitekata http://www.uha.hr/index.php

Ocjenjivački sud i odluka

O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će, vrednovanjem cjelovite istaknute kandidature, ocjenjivački sud u sastavu:

 • Krešimir Rogina, predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
 • Silvio Bašić, predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
 • Lea Pelivan, predstavnica Udruženja hrvatskih arhitekata
 • Berislav Šipuš, predstavnik Ministarstva kulture
 • Zlatko Uzelac, predstavnik Ministarstva kulture

Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije - pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljeni uz rezultate javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.

Podloge za javni poziv

Podloge su dostupne na web stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr), bez naknade ili dodatne prijave. U podlogama se nalaze službeni materijali Bijenala (na engleskom), tlocrt i fotografije prostora u Arsenalu.Pitanja i odgovori zainteresiranih za Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture.

GRUPA 1
PITANJE:

Kako je moguće da arhitektica koja je sa svojim kolegama osramotila hrvatsku arhitekturu na prošlom bijenalu spiskavši ogromnu sumu novaca poreznih obveznika bude članica žirija?

ODGOVOR:
Članove ocjenjivačkog suda - predstavnike UHA - je sukladno statutu Udruženja izabrao Stručni savjet. Osnovni kriteriji za izbor su, uz sudjelovanje voditelja Stručnog savjeta, bile stručne reference vezano upravo uz nastupe na venecijanskom Bijenalu, ali i drugim vodećim međunarodnim priredbama. Ovakav pristup jamči kvalitetnu prosudbu pri odlučivanju o sljedećem hrvatskom nastupu u Veneciji. Arhitektica Pelivan je jedna od autorica vrlo uspjelog hrvatskog nastupa na Bijenalu 2004., kao i paviljona u Shenzhenu u Kini, da, među brojnim nastupima, spomenemo samo najreferentnija i najrecentnija ostvarenja. Uz navedeno, Lea Pelivan jest autorski sudjelovala u problematičnom nastupu na Bijenalu 2010., ali njen udio u odgovornosti za taj nastup nikako ne smatramo preprekom za uspješan rad u ovogodišnjem, po prvi puta, transparentnom i javnom izboru za hrvatski nastup na Bijenalu.

GRUPA 2
PITANJE:

Osim što će prednost imati kandidature koje se u konceptu oslanjaju na već postojeću građu, da li će se uzimati u obzir kandidature koje se u konceptu oslanjaju na buduću građu?

ODGOVOR:
Naznačeno je koja vrsta predloženih koncepata će imati prednost. Nigdje nije navedeno da će to iskljuiti ostale koncepte.

GRUPA 3
PITANJA:

1. La Biennale ima rok 15.3. za nominaciju nacionalnih selektora, a rok za predaju hrvatskih aplikacija je 16.3., s rezultatima 23.3. Na koji će način Hrvatska stići nominirati nacionalnog selektora?

2. Može li kolektiv ili organizacija biti selektor? (kao npr. prošle godine na umjetničkom bijenalu s WHW kustoskom grupom)?

3. Može li strani državljanin biti predstavljen kao hrvatski selektor (kao npr. u Salonima arhitekture i slučajevima Boeri, Gausa, Ibelings)?

4. Što točno znači da 'Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime'?

5. U pozivu je istaknuto 'Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.' Tko se u ovom slučaju smatra organizator izložbe? Nakon objave rezultata 23. ožujka – kakav je daljnji raspored aktivnosti? Koliko traje pregovaracki postupak?

ODGOVORI:
1. Ministarstvo kulture RH  je sa Bijenalom dogovorilo uvjete nominacije Hrvatskog selektora u dozvoljenom vremenskom roku.

2. Grupe/kolektivi mogu biti povjerenici.

3. Strani državljanin može biti  povjerenik.

4. Kandidaturu mora predati osoba/grupa koja se kandidira za povjerenika/e hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu.

5.Pregovarački postupak će se obaviti u najkraćem roku s ciljem  postizanja zajedničkog dogovora obiju strana. Organizator izlozbe je Udruženje hrvatskih arhitekata i daljnji raspored aktivnosti ovisit će o prihvaćenom konceptu izložbe te dogovoruizmeđu odabranog povjerenika, Udruženja hrvatskih arhitekata I Ministarstva kulture RH.
 

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.