Natječaj

Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja hotela u Splitu

Autor/izvor: DAZ / DAS 20/02/2015

Veneficius d.o.o. u organizaciji i provedbi Društva arhitekata Splita raspisuje javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja hotela 4* na čest. Zem.. 9629 k.o. Split.

VENEFICUS d.o.o. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni
Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja hotela 4* na čest. Zem.. 9629 k.o. Split

REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 9-15/ST-UA/N

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
VENEFICUS d.o.o., Šibenska 13, 21 000 Split, OIB 54688366525, kojeg zastupa direktorica, Suzana Musa, dipl.oec., tel. 091/1229969, e-mail: suzana.musa@vicus-plovidba.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21 000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: info@d-a-s.hr , web stranica: www.d-a-s.hr .

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za izgradnju hotela 4* na čest. zem 9629 K.O. Split unutar gradskog predjela Bačvice u Splitu, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istog.
JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.
IZRAĐIVAČ PROGRAMA
Mirjana Beganović, dipl.ing.arh., ovl.arh., br. ovl. A2615

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, Tajnik natječaja, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom Natječaju. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenici Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija na CD rom mediju:
A/ Program Natječaja
B/ Geodetska podloga
C/ Opći uvjeti Natječaja

Natječajna dokumentacija može se preuzeti bez naknade na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr. Natječajna podloga, pripremljena u digitalnom formatu, može se naručiti na e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr  i bit će dostavljena natjecateljima elektroničkom poštom putem e-maila koji su natjecatelji dužni navesti kao kontakt pri naručivanju podloge i koji će poslužiti kao kontakt adresa do završetka Natječaja.

ROKOVI:
Početak Natječaja: 15. veljače 2015. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 05. ožujka 2015. godine
Rok za dostavu odgovora na pitanja:  08. ožujka 2015. godine
Predaja natječajnih radova: 15. travnja 2015. godine do 17.00 sati, u prostorijama DAS-a, Starčevićeva 24c, Split

Za radove koji se šalju poštom vrijedi gore navedeni datum na žigu na pošiljci. Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim e-mailom obavijestiti DAS na e-maila adresu: info@d-a-s.hr . U e-mailu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj” ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

NAGRADE
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada 50.000,00 kn
II nagrada 30.000,00 kn
III nagrada 15.000,00 kn


OCJENJIVAČKI SUD:
Članovi:
Suzana Musa, dipl.oec., predstavnik Raspisivača
Dražen Pejković, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Jerko Rošin, dipl.ing.arh, ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Dean Stubnja, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja


Zamjenik člana:
Branko Poljanić, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija:
Lada Pocrnić Mladinić, dipl.ing.arh.

Tajnica Natječaja:
Iva Vrdoljak, mag.ing.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
Funkcionalnost rješenja
Racionalnost i ekonomičnost rješenja
Održiva gradnja
Doprinos slici grada.

Natječaj je raspisan u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

PROGRAM

OPĆI UVJETI

izvor: das

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.