Müllerov breg

Opis

Stambena izgradnja: stambena izgradnja se nalazi na sjevernom djelu lokacije predmeta natječaja mullerov breg u zoni M1 - pretežito stambenanamjena. zgrade su kaskadne tipologije što
omogućava uživanje u prirodi i neometano konzumiranje pogleda i neba. stambena jedinica sastoji se od jezgre s komunikacijama koje dijele dva stana svaki širok 6 m. ukupna širina stambene
jedinice iznosi 12 m kao i visina koju čine suteren, prizemlje i dva kata. zbog nagiba kosog terena moguće je odvojeno korištenje suterena koje se konzumira s niže točke i stambenog koje ima
svoj zaseban ulaz izmaknut za jednu polovinu visine etaže. južna pročelja stambenih zgrada su ostakljena i otvorena za pogled prema gradu.
Poslovna izgradnja: poslovna izgradnja nalazi se na južnom djelu lokacije predmeta natječaja mullerov breg u zoni M2 - pretežito poslovna namjena. poslovne zgrade su punog volumena zbog
potrebe za većim prostorima a nemaju terase, također zbog funkcionalnih potreba poslovne tipologije. poslovna jedinica sastoji se od jezgre s komunikacijama koju dijele dva lokala svaki širine 12
m. ukupna širina jedinice iznosi 24 m a visina 15 m koju čine suteren, prizemlje i tri kata od čega su prve četiri etaže poslovne namjene a zadnja je stambena s terasom.
Kolni promet: kao sabirna i glavna prometna površina u naselju djeluje planirana prometnica na južnom rubu obuhvata između lokacije predmeta natječaja mullerov breg i stare ciglane. iz te
sabirnice na južnom rubu opskrbljuju se dva prometna džepa u naselju, veći za stambeni te manji za poslovni dio naselja. prometnice koje opskrbljuju poslovni dio naselja funkcioniraju neovisno
od stambenih te ne dolazi do preklapanja tih dviju funkcija. prometnice su utilitarne, dimenzionirane tako da opskrbljuju naselje s tim da su im zbog nagiba terena osi lomljene pod pravim kutem
kako bi lakše savladavale strminu. s tih prometnica snabdijevaju se kolno pješački pristupi, kako u poslovnom tako i u stambenom djelu. cilj je da se mjerama prometnog usporavanja ne postigne
samo promjena prometnih tokova i opterećenja nego da se bitno pridonese poboljšanju kvalitete stanovanja odvajanjem kolnog i pješačkog prometa.
Kolno pješački prilazi: kolno pješački prilazi s iznimno dopuštenim kolnim prometom koriste se za prometno povezivanje malih stambenih područja s najviše 50 stambenih jedinica s najvećim
prometnim opterećenjem od 100 motornih vozila na sat. ciljevi projektiranja kolno pješačkih prilaza su jasna i pregledna raščlamba uličnih prostora, jednostavna urbana oprema, prostor za socijalne
kontakte stanovnika, prometna sigurnost zbog male vozne brzine te dodatni parkirališni prostor. zahtjevi vezani za korištenje su: dječja igra, slobodno vrijeme, susreti, boravak ali i vožnja,
parkiranje, utovar i istovar. prednost kolno pješačkih prilaza je da umjesto razdvajanja stambenih zgrada na suprotnim stranama ulice povezuju iste.
Pješak: sigurnost i sloboda kretanja pješaka moraju imati prednost pred zahtjevom za protočnošću kolnog prometa a križanja s prometnicama zahtijevaju optimalno osiguravanje pješaka i
biciklista. pješačenje ne znači samo prevaljivanje neke udaljenosti, to je ujedno psihološko i duhovno doživljavanje okoline jer je pješačenje jedini prometni oblik koji istodobno omogućuje
komunikaciju. pješački putevi su planirani od stana kao polazišta prostornih i funkcionalnih odnosa prema javnim prostorima kao što su škola, vrtić, tržnica.. unutar stambenog prometnog džepa
pješaku je moguće neometano šetati do područja stare ciglane kao što su i prostori škole, vrtića i dvorane povezani pješačkim putevima koji se ne sijeku s prometnicama. zbog nagiba terena
pješački putevi su također razlomljeni i prate kolno pješačke pristupe iz kojih pješaci kroz prolaze u zgradama mogu kratiti put do svog odredišta. pješak također može skratiti svoj put penjući se u
naselje žičarom koja se nalazi na glavnom pješačkom ulazu u naselje i vodi iz poslovnog u stambeni dio.
Promet u mirovanju: velika većina prometa u mirovanju za stambeni i poslovni dio naselja riješen je podzemnim garažama. tamo se nalaze parkirna mjesta za stanovnike i zaposlenike naselja iz
kojih je moguća topla veza s komunikacijskim jezgrama zgraada što znaći većo komfor i luksuz izgradnje. garaža je u cijelosti upuštena i umjetno osvjetljena a nagib ulazne nenatkrivene rampe je
15%. unutar kolno pješačkih pristupa riješena su parkirna mjesta za goste i posjetitelje naselja.
Zelene površine: zelenilo je dijametralno različitog karaktera već ovisno o tome je li uređeno ili neuređeno. dok se uređeno zelenilo može koristiti za sport ili opuštanje, neuređeno zelenilo je gusta
šuma koja kao i izgradnja ima svoje dimenzije i služi kao element za oblikovanje prostora. kako je mullerov breg smješten između prirode i grada a usto je i ornitološki rezervat, bilo je bitno sačuvati
veće zelene mase ali je isto tako bilo bitno uklopiti šumu u grad. zato je zelenilo često ostavljeno prirodno ali sada s novim urbanim granicama tako da se može uklopiti u strukturu grada. zbog
tradicije voćarstva na mullerovom bregu predviđaju se zajednički zeleni prostori po uzoru na community gardens gdje bi stanari mogli zajedno uzgajati voće i koristiti ga za svoje potrebe.
Javne površine: cilj planiranja javnih površina je cjelovito povezivanje neizgrađenih površina različitih oblika i ugođaja. stambeno naselje nema potrebu za velikim javnim prostorima kao što su
gradski trgovi već treba imati manje prostore za okupljanje, prostore susreta i komunikacije. javni prostori razmješteni su tako da naglašavaju glavne pješačke puteve, zadovoljavaju potrebe naselja
te da svojim položajem u odnosu na školu i vrtić dopunjuju njihove namjene.
Škola i vrtić: kompleks škole, dvorane i vrtića nalazi se na zapadnom djelu naselja i međusobno je povezan pješačkim stazama bez preklapanja s kolnim prometom. veza tih edukativnih ustanova
s naseljem je preko sustava pješačkih prijelaza s usporenim prometom i javnih prostora kojima se naglašava važnost njihova položaja u naselju.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.