Müllerov breg

Barić, Otto, Projektni tim
Dombi, Senka, Projektni tim
Radelj, Jelena, Projektni tim
Bagarić, Frano, Projektni tim
Šimić, Iva, Projektni tim
Knezović, Dragana, Suradnik
Malacko, Dubravka, Suradnik
Bruvo, Saša, Izrada vizualizacije
Car, Alojzije, Konzultant za promet
Krmpotić, Hrvoje, Konzultant za promet

Opis

Krajobrazno uređenje
Uzimajući u obzir vrijedna zelena područja te
njihovom implementacijom u novonastalu
strukturu ostvaruje se nenametljiv odnos kuće
i prirode gdje kuća sa svojim polujavnim
prostorom – vrtom, postaje dio prirode u
pretežito stambenoj zoni, a dio urbanog
prostora u pretežito poslovnoj zoni.
Vanjski polujavni prostori stambenh grupacija
ozelenjeni su voćkama i vinovom lozom kao
memorija područja, a javni prostori pretežito
poslovne zone hortikulturno su uređeni na
način da su izgledom i održavanjem pogodni
za gradske prostore.
U sklopu parka u kontaktnoj zoni M2 s M1,
formirana je zona za sport i rekreaciju unutar koje je predviđeno jezero te razni sportski
sadržaji (staza za trčanje, rolanje, trim
staza...)
U zaštićenoj, sjevero-zapadnoj zoni zelenila
predviđeni su sadržaji namjenjeni sportu i
rekreaciji, boravku u prirodi, šetnjice...Prometno rješenje
Postojeća prometna infrastruktura sastoji se
od Kustošijanske ulice s zapadne strane i
Ulice Črnomerec sa istočne strane obuhvata.
Obje su kategorizirane kao glavne gradske
ulice, ali zona obuhvata nema mogućnost
direktnog priključka na njih. Na
sjeverozapadnom rubu obuhvata nalazi se
postojeća Kvaternikova ulica koja je 4 do 5 m
širine i ima neprikladan spoj na Kustošijansku
ulicu. Po južnom rubu obuhvata GUP-om
grada Zagreba planirana je gradska ulica u
smjeru istok-zapad koridora 16-18m. Ona je
integrirana u gradsku prometnu mrežu tako
da je spojena s Ilicom s tri ulice smjera
sjever-jug. Navedena gradska ulica s južne
strane obuhvata je primarna prometna veza
cijelog naselja Mëllerov breg s prometnom
mrežom.
Na Južnu gradsku ulicu se spajaju dvije
opskrbne ceste, (Opskrbna cesta 1 i Opskrbna
cesta 2), iz poslovno-stambene zone M2 na južnom dijelu zahvata. One u svom profilu
sadrže: kolnik širine 6m, obostrane pješačke
staze širine 2m i obostrani zeleni pojas širine 3m, što čini koridor širine 16m. Uzdužni pad opskrbnih cesta 1 i 2 iznosi 4-5%. One opskrbljuju javne sadržaje (polivalentnu dvoranu) i poslo vno-stambeni kompleks sa podzemnom garažom (cca 4205 PGM) u koju se ulazi s 4 dvosmjerne rampe širine 6m i nagiba 15%.
Na Južnu gradsku prometnicu spojena je i
Sabirna cesta 1 iz stambenog naselja u kojem
se nalazi škola i vrtić. U planiranom naselju
predviđeno je cca 5300 stanovnika. Sabirna
cesta 1 u svom profilu sadrži: kolnik širine 6m sa proširenjima u krivinama, obostranu
pješačku stazu širine 1.6m, dvosmjernu
biciklističku stazu širine 1.8m i obostrani
zeleni pojas širine 2.5m, što čini koridor širine 16m. U zelenom pojasu su naizmjenice sa stablima postavljena parkirališta. Uzdužni
nagib Sabirne ceste 1 kreće se od 3.9%-
8.7%. Koncept prometa naselja
Na platou Müllerovog brijega planiraju se još i Sabirna cesta 2 (širine koridora 14m),
Sabirna cesta 3 (širine koridora12 m koja je
spojena na Kvaternikovu ulicu što je ujedno i
sekundarni spoj kompleksa na prometnu
mrežu), i Sabirna cesta 4 (širine koridora
15.5m). Elementi profila prometnica vide se u
grafičkim prilozima. Uzduži nagibi navedenih
sabirnih cesta kreću se od 3.2%-7.1%.
Planirano je i proširenje Kvaternikove ulice u kontaktnoj zoni na koridor od 9m koji sadrži kolnik od 6m i obostranu pješačku stazu širine 1.5m.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Tvrtke koje sudjeluju
Arhitektura Tholos Projektiranje d.o.o. Autor

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.