Kalendar

VII Dani zagrebačke arhitekture - četvrtak 18.05.2017.

18.05.2017 - 18.05.2017
Ciklus: VII Dani zagrebačke arhitekture 2017

Prvi dan će problemski i kroz gostovanja relevantnih stručnjaka ponuditi odgovore na pitanja kakvi projekti podliježu kriterijima za apliciranje na EU fondove; na koje se natječaje prijavljivati; kako treba izgledati projektna dokumentacija; itd.

Tihomil Matković: Prezentacija o realiziranom Zoo projektu u arhitekturi
 
U Zoološkom vrtu Grad Zagreba u protekle tri godine napravljen je najznačajniji iskorak u razvoju njegove infrastrukture od njegovih početaka 1925. godine. Niz uspješnih arhitektonskih ostvarenja realizirano je u periodu provede EU projekta Modernizacija Zoološkog vrta – faza 1, kada je izvedeno 16 različitih infrastrukturnih podprojekata.
Zoološki vrt Grada Zagreba neodvojivo je vezan uz razvoj i promijene Parka Maksimir. Razvoj Parka i njegove mijene kreću još krajem 18. stoljeća kada biskup Vrhovec uređuje park u kasnobaroknom francuskom stilu, zatim biskup Alagović nastavlja uređenje u romantičnom stilu, da bi ga nadbiskup Haulik definirao kao engleski krajobrazni park. Početkom 20. stoljeća nadbiskupija Park prodaje Gradu Zagrebu te kreće njegova ponovna obnova i novi razvoj. U tom periodu u Parku se otvara i Zoološki vrt zalaganjem Mije Filipovića uz podršku gradonačelnika i arhitekta Vjekoslava Heinzela.
U periodu 2014-2016 u Zoološkom vrtu Grada Zagreba od arhitektonski značajnih podprojekata realizirani su dvije nove Ulazne građevine, Nastamba za pelikana i Info kućica arhitekta Domagoja Katalina, novi Edukacijski centar i Volijera za afričke ptice Studija Arhing, nova Suvenirnica s nastambom Madagaskar arhitekta Mire Lazića, dva nova mosta arhitekta profesora Hrvoja Njirića te Restoran s odmorištem i vidikovcem arhitekta Tihomila Matkovića.
 
 
Tihomil Matković
Rođen je u Zagrebu 1971. godine, diplomirao 1996. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uz mentorstvo prof. Fabijanića i doktorand je studija Menadžment održivog razvoja pri Sveučilištu u Rijeci. Za vrijeme studija arhitekture vodi ogranak Europske studentske organizacije EASA za Hrvatsku te je dobitnik Rektorove nagrade 1993. godine za rad Bazen Šalata kod prof. Čankovića.
Nagradu Drago Galić Udruženja hrvatskih arhitekata dobiva 2005. godine za Ljetnikovac u Dolini kardinala kao najbolje ostvarenje stambene arhitekturu te godine. U nizu ostvarenja u arhitekturu ističu se Gradska knjižnica i glazbena škola te Mjesto ispraćaja u Novskoj, preuređenje interijera Sveučilišnog računskog centra SRCE i CARNet u Zagrebu te recentno novi restoran Zoološkog vrta Grada Zagreba.
U Društvu arhitekata grada Zagreba kao član Izvršnog odbora djeluje u periodu 2009-2011., gdje pokreće i vodi Dane zagrebačke arhitekture 2011., 2012. i 2013. godine. Član je Hrvatske komore arhitekata gdje djeluje i kao član Odbora za zakonodavstvo 2009-2011. godine.

 

 

Jelena Marković: Integrirana teritorijalna ulaganja- novi mehanizam Europske unije za urbani razvoj
 
Mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja novi je mehanizam Europske unije u razdoblju 2014.-2020.  za financiranje projeka­ta urbanog razvoja iz EU fondova, koji predstavlja integrirani strateški pristup u rješavanju ekonomskih, ekoloških, društvenih, kli­matskih i demografskih izazova u urbanim područjima.Ključno je obilježje ITU mehanizma istodobni naglasak na sektorsku i teritorijal­nu integriranost, odnosno sagledavanje problema više tema na istom prostorukroz pojačanu suradnju između lokalnih vlasti u partnerstvu s dionicima iz akademskog, privatnog i civilnog sektora. ITU mehanizampodrazumijevaprenošenje dijela ovlasti u upravljanju EU fondovima sa nacionalne razine na lokalnu razinu, posebice vezano uz proces odabira projekata za sufinanciranje iz EU sredstava.Imenovanjem Grada Zagreba Posredničkim tijelom ITU, Grad Zagreb (Ured za programe I projekte EU) voditi će postupak odabira projekata ukupne vrijednosti 1 milijarde kunaiz EU fondova, sa područje urbane aglomeracije Zagreb.
Tematska područja u kojima se planiraju realizirati projekti financiranjem iz EU sredstava među ostalim obuhvaćaju: poticanje razvoja poduzetništva – izgradnja poduzetničke infrastrukture, poticanje energetske učinkovitosti u toplinarstvu, valoriziranje kulturne baštine u turističkoj promidžbi (obnova I rekonstrukcije), regeneracija zapuštenih urbanih područja (brownfield) te poticanje održive urbane mobilnosti. Interdisciplinarna priroda urbane obnove putem novog ITU mehanizma omogućuje korištenje ESI fondova (EFRR, ESF, KF) temeljem njihove tematske i strateške usmjerenosti i međusobne komplementarnosti. Prilagodljivost urbane obnove ovisno o izvoru financiranja leži u tome što ona može biti fizička (infrastrukturna), ili, u kontekstu provedbe soft mjera, usmjerena na jačanje socijalnih dimenzija ili administrativnih i institucionalnih kapaciteta, ili kombinacija ovo dvoje.
 

Jelena Marković
Jelena Marković, dipl.ing kemije, od 2014. godine obnaša funkciju pomoćnice pročelnice u Uredu za programe i projekte EU grada Zagreba, zadužena za koordinaciju pripreme i provedbe EU projekata, s posebnim naglaskom na projekte Urbanog razvoja u okviru mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i projekata sufinanciranih iz Kohezijskog fonda.  U ime grada sudjeluje u radu radnih grupa Europske komisije sa ciljem razmjene najboljih praksi,  simplifikacijom procedura u sustavu upravljanja I korištenja Europskih strukturnih I investicijskih fondova, kao i pripremom za programiranje za razdoblje 2020-2027.Značajno stručno iskustvo na pripremi, odabiru  te evaluacije I provedbi prvih EU projekata u sektoru zaštite okoliša u RH, kao I na planiranju korištenja EU sredstava u financijskoj perspektivi 2014-2020. stekla je u Hrvatskim vodama, u Jedinici za pripremu I provedbu EU projekata

 

 

Vesna Vrga Perović: Iskustvo pri realizaciji i korištenju EU fondova na projektu ZOO
 
Projekt Modernizacije Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza
Iskustvo provođenja infrastrukturnog EU projekta je poput putovanja avionom. Da bi vam putovanje bilo isplativo i ugodno, s pripremama za put morate krenuti daleko ranije nego u bilo kojem drugom slučaju. Željenu destinaciju valja odabrati, zrakoplovnu kartu, kako za odlazak tako i za povratak, na vrijeme rezervirati i kupiti, pripremiti dokumente i vize ako treba, a potom na vrijeme doći na aerodrom. Što ste spakirali od prtljage i osobnih stvari, s time ćete putovati, pa se potrebno pažljivo spakirati, a neke stvari i nije dopušteno unositi u zrakoplov.
Nakon što ste obavili check-in (ili potpisali ugovor) i prošli carinsku kontrolu, ulazite u svijet novih strogih pravila ponašanja i procedura – međunarodnih, ali istovremeno morate poštivati i pravila matične zemlje.  Prilikom ukrcaja u zrakoplov dočekuje vas osoblje, koje će vas tijekom leta obilaziti i pratiti. Vaši suputnici mogu u velikoj mjeri utjecati na vaše raspoloženje tijekom putovanja. Najzahtjevniji i najopasniji trenuci su polijetanje i slijetanje, te se tu od vas očekuje strogo poštivanje sigurnosnih pravila.  Tijekom leta moguće su turbulencije, poniranja zrakoplova te incidentne situacije. Pilot i komunikacija s Kontrolom leta pri tom imaju presudnu ulogu.  Pri povratku s posebno dugih letova može vas još dugo mučiti jet-leg. Uz dobru pripremu i dobro vrijeme, sve će proći ugodno i bez problema, a putovanje će biti oplemenjujuće iskustvo koje će vas motivirati na nove avanture.
A kako tijekom ovakvih letova nastaje dobra arhitektura? I kako se pri tome stvaraju nove društvene vrijednosti za građane?
Iskustvo 24 mjesečnog leta broj RC.1.1.05-0072 pri provedbi EU projekta za Zoološki vrt u Zagrebu, podijelit će s vama, članica projektnog tima, konzultantica koja je na putovanju sudjelovala od početne ideje do kraja realizacije najvećeg razvojnog projekta kojeg je ova Ustanova  provela u svojoj 90-godišnjoj povijesti.

Vesna Vrga Perović
Nezavisna je konzultantica, edukatorica i mentorica iz područja upravljanja projektima i organizacijskog razvoja, a 20-godišnje iskustvo stekla je u upravljanju i provedbi više od 120 hrvatskih i međunarodnih projekata u okviru raznih programa i organizacija (CARDS, TEMPUS, FP6, CIP EcoInnovation, IPA, Culture 2007, Life Long Learning, Erasmus+, ERDF, NATO, CEENet, TERENA) te je inicirala i organizirala brojne međunarodne skupove i konferencije.
Diplomirala je na Fakultetu elektronike i računarstva. Titulu MBA pri Poslovnoj školi Bled stekla je u Sloveniji, a dodatno se obrazovala na J. F. Kennedy School of Government pri Sveučilištu Harvard, kod Business Management Consutants iz Sjedinjenih Američkih Država, u Management Centre Europe u Bruxellesu te na brojnim međunarodnim skupovima i seminarima.
Više od 10 godina radila je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet na implementaciji informacijskih tehnologija i interneta u akademsku i obrazovnu zajednicu. Za svoj rad primila je CARNetove nagrade 1999. i 2008. Od 2009. do 2015. godine intenzivno radi na razvoju organizacije Društva arhitekata Zagreba i na pripremi i provedbi EU projekata Zoološkog vrta u Zagrebu. Jedna je od osnivačica Impact HUB Zagreba, inicijative koja potiče i podržava društvene inovacije i poduzetništvo u Hrvatskoj.

 

 
Efka Heder: Iskustvo pri realizaciji i korištenju EU fondova na projektu SEECEL
SEECEL – od ideje do primjera dobre prakse u EU
 
SEECEL je primjer jedinstvenog infrastrukturnog rješenja u području međunarodne suradnje za razvoj ljudskog potencijala financiran kroz financijsku omotincu Western Balkans Investment Framework (WBIF) te kroz Strukturne fondove.
Priprema projekta infrastrukturnog rješenja započela je početkom 2011.g., a paralelno SEECEL djeluje kao stručno tijelo od 2009.g. prepoznat kao primjer najbolje EU prakse kao i top 5 u svijetu između 165 zemalja prema GEN-u, u području inovativnih rješenja za jačanje poduzetničkog eko sustava. Primjer je sinergije infrastrukturnog i sadržajnog projekta, kao i potencijal za šire međunarodno pozicioniranje Republike Hrvatske.

 

Efka Heder
Efka Heder je ravnateljica Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL) od 2009.g. s preko 20 godina iskustva kao međunarodna stručnjakinja u području cjeloživotnog učenja za poduzetništvo, obrazovnih reformi, razvoja obrazovnih politika i ishoda učenja, aktivno je sudjelovala u razvoju nacionalnog kvalifikacijskog okvira i nacionalnog kurikuluma, kao i osposobljavanju nastavnika. Efka je analitičarka obrazovnih politika i savjetnica u provođenju reformi prema EU Zakonu o malom i srednjem gospodarstvu, posvećena promociji i razvoju poduzetničkih društava. Članica je brojnih stručnih radnih skupina, a prije dolaska u SEECEL, Efka je bila međunarodni stručnjak učenja za poduzetništvo i analitičar politika u agenciji Europske Komisije - Europskoj Zakladi za izobrazbu (ETF). Uglavnom je surađivala sa zemljama članicama EU i zemljama iz prijateljskog okruženja. U Hrvatskoj, Efka je radila i kao pomoćnica ravnatelja u Zavodu za školstvo Republike Hrvatske. Efka je studirala na Sveučilištu u Zagrebu gdje je završila zemljopis na katedri prirodnih znanosti te je zavrišila poslijediplomski studij na temu Ekonomije, Poduzetništva i Obrazovanja na Sveučilištu Delaware u SAD-u.

 

 

Nataša Milutin Naglić: Osnovno o EU fondovima i mogućnostima financiranja
 
Što su to ESI fondovi i koje od njih koristimo u Hrvatskoj?
Koji su osnovni plansko programski dokumenti podloga za korištenje EU sredstava Republici Hrvatskoj ?
Što sve definira Operativni program Konkurentnost i kohezija, što su i koje su prioritetne osi, koji su specifični ciljevi i kolike su financijske alokacije za pojedini specifični cilj ?
Što je ITU mehanizam a što Program integrirane regeneracije malih gradova? Kako je organiziran institucionalni okvir za provedbu ESI  fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i tko je zadužen za što? Što, kako i kada radi SAFU, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije? 
 
Koja je uloga arhitekata i kako profilirati djelovanje u kontekstu novih financijskih mogućnosti?

 

Nataša Milutin Naglić
Nataša Milutin Naglić dipl. ing. arh. Rođena u Zagrebu, nakon završene Škole primijenjenih umjetnosti upisujem Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu, diplomirala  1991. god, članica komore arhitekata od 1999. god, ovlaštenje u mirovanju od 2009. godine.
0d 1992. do 2008. godine zaposlena u Hrvatskoj pošti na projektiranju, stručnom nadzoru i  upravljanju projektima rekonstrukcije i preuređenja poštanskih ureda.
Od 2008.-2009.  godine zaposlena u Immo Industry Group, Belgija (IIC d.o.o.)- koordinator projekata za Hrvatsku.
Od 2009. godine do danas radim u Središnjoj agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao voditelj projekta i voditelj Službe za infrastrukturne i građevinske radove te sam sudjelovala na niz međunarodnih edukacija vezanih uz različite mehanizme i procedure upravljanja EU projektima s naglaskom na provedbi ugovora o radovima sukladno FIDIC uvjetima ugovaranja.  Jedan od projekata kojime sam upravljala u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost je i projekt izgradnje Inkubacijskog centra za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar) na Borongaju koji će biti predstavljen na 7. Danima zagrebačke arhitekture.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

VII Dani zagrebačke arhitekture 2017

VII dani zagrebačke arhitekture posvećeni su impulsima EU fondova u arhitekturi Zagreba.

Iz ciklusa

20.05.2017 - 20.05.2017
Stručni obilazak Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba

18.05.2017 - 20.05.2017
Impulsi EU fondova u arhitekturi Zagreba - osvrt na 7. Dane zagrebačke arhitekture

18.05.2017 - 20.05.2017
VII dani zagrebačke arhitekture - Impulsi EU fondova u arhitekturi Zagreba

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.