Kalendar

Poziv na 33. Izbornu Skupštinu UHA-e i isticanje izbornih listi

14.12.2013 - 14.12.2013

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) poziva na 33. Izbornu Skupštinu u subotu, 14. prosinca u 11:00 sati u prostorima Udruženja - Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb te na isticanje izbornih lista za predsjednika/cu, 1. i 2. dopredsjednika/cu UHA-e. U nastavku pročitajte poziv predsjednika UHA-e Hrvoja Hrabaka, predloženi dnevni red i propozicije kandidiranja.

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam Vas na 33. Izbornu Skupštinu UHA-e koju sukladno odluci Predsjedništva sazivam za subotu, 14. prosinca 2013. u 11.00 sati, u sjedištu UHA-e, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.

Predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice 33. Izborne Skupštine UHA-e i utvrđivanje kvoruma (natpolovična većina članova iz najmanje 5 društava članica).
1.1. izbor zapisničara i jednog (1) ovjerovitelja zapisnika.
2. Utvrđivanje dnevnog reda.
3. Verifikacija zaključaka 32. Skupštine održane 2.ožujka 2013.
4. Izbor Radnog predsjedništva sjednice - predsjednik Radnog predsjedništva i dva (2) člana.
5. Biranje Izbornog povjerenstva – tri (3) člana.
6. Usvajanje završnog računa UHA za 2013. godinu (do 30.9.2013.)
7. Podnošenje izvještaja o radu Predsjednika i Predsjedništva UHA-e te izvještaja o radu Savjeta nakladništva i Stručnog savjeta.
8. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja.
9. Razrješnica dužnosti Predsjedniku UHA-e.
10. Razrješnica dužnosti članovima Predsjedništva UHA-e biranim na Skupštini – dva (2) člana.
11. Podnošenje izvještaja o radu u prethodnom dvogodišnjem mandatu Odbora kontrole UHA.
12. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja.
13. Razrješnica dužnosti članovima Odbora kontrole UHA-e.
14. Podnošenje izvještaja o radu u prethodnom dvogodišnjem mandatu Suda časti UHA-e.
15. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja.
16. Razrješnica dužnosti Predsjedniku i članovima Suda časti UHA-e.
17. Isticanje izbornih lista i prijedloga kandidata za:
a) Izborna lista za Predsjednika/cu UHA-e, prvog Dopredsjednika/cu i voditelja/icu Savjeta nakladništva UHA-e te drugog Dopredsjednika/cu i voditelja/icu Stručnog savjeta UHA-e
b) kandidati za članove Predsjedništva UHA-e birane na Skupštini (6 članova)
c) kandidati za članove Odbora kontrole UHA – tri (3) člana
d) kandidat za Predsjednika Suda časti UHA
e) kandidati za članove Suda časti UHA - dva (2) člana
18. Glasovanje (delegat sam upisuje broj izborne liste, odnosno ime kandidata kojeg bira za neko od tijela UHA-e na glasački listić).
19. Izvještaj Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja.
20. Proglašenje odluke o izboru tijela UHA-e u narednom dvogodišnjem mandatu
21. Razno ( Razmatranje pitanja članarina društava članica)S kolegijalnim pozdravima,

Hrvoje Hrabak
Predsjednik UHA-e

Poziv - dnevni red 
Poziv - isticanje kandidature

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo vas da dostavite prijedloge izbornih lista za predsjednika/cu, 1. dopredsjednika/cu (voditelj/ica Nakladništva) i 2. dopredsjednika/cu (voditelj/ica Stručnog savjeta) Udruženje hrvatskih arhitekta.

Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika/cu i dva dopredsjednika/ce mora biti zaprimljena u Tajništvu UHA-e najkasnije 4. prosinca 2013. do 16h.

Izborna lista može biti poslana preporučenom poštom ili dostavljena osobno u sjedištu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačća 3/1, Zagreb.

PROPOZICIJE:

Kandidat/kinja mora biti redoviti član društva članice UHA-e (podmirena članarina za 2013. godinu) i može biti kandidiran/a isključivo na jednoj listi.

Predsjednik/ca i dopredsjednici/ce biraju se putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat/kinja za predsjednika/cu kao nositelj liste i kandidati za 1. i 2. dopredsjednika/ce.

Izborna lista mora sadržavati:

 - popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima,
 - životopise kandidata i
- prijedlog programa rada za period od dvije godine.

Zaprimanjem u Tajništvu UHA-e liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine i javnost bit će obaviješteni putem web sjedišta UHA-e i oglasne ploče najkasnije 7 dana prije održavanja Izborne Skupštine.

Izborna Skupština održat će se 14.12.2013. u 11 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata.

Napomena:

Na 32. Redovitoj Skupštini UHA-e, 2.ožujka 2013. godine usvojen je izmijenjen Statut UHA-e, a 24. listopada 2013. ovjeren od strane Gradskog ureda za opću upravu te time postao pravovaljan. Novim Statutom predviđene su izborne liste umjesto dosadašnjih pojedinačnih isticanja kandidata.

Novi Statut UHA-e naći ćete na stranicama http://www.uha.hr/mail/UserFiles/file/UHA-STATUT_2013.pdf, a svi potrebni materijali za Skupštinu bt će dostavljeni delegatima 15 dana prije Skupštine.

U Zagrebu, 25.11.2013.
Hrvoje Hrabak, predsjednik UHA-e

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.