Müllerov breg

Matković, Tihomil, Autor
Manestar, Sonja, Suradnik
Paić-Majdić, Irena, Suradnik
Zadro, Koraljka, Suradnik
Lemac, Mateja, Izrada plakata

Opis

Tako je donji dio obuhvata pretežno poslovno-stambene namjene
koncentrirane u građevinama velike katnosti (P+8). One svojom visinom
korespondiraju sa Ilicom i međuprostorom između njih, anticipirajući
preobražaj zone Ciglane u novi javni prostor grada, sa velikim trgom i
javnim i kulturnim sadržajima. Istovremeno čine sjeverno pročelje tog
budućeg gradskog prostora i lice novog naselja. Zgrade su položene u
smjeru S-J sa dovoljno velikim razmacima (približno 2h). Unutar tih
koridora položeni su javni parkovi i javne površine novog naselja, koji
svojom novom morfologijom rekonstuiraju obronak Medvednice koji se
spušta i uvla..i u gradsko tkivo, odnosno otvara vizurni kontakt od Ilice
prema sjeveru. Također, ovakav položaj građevina omogućava nesmetano
strujanje zraka i dobru insolaciju naselja, kao i kvalitetne orijentacije
stanova.
Parter između građevina podjeljen je na dva režima uređenja i korištenja
koji se međusobno pretapaju - kako prateći morfologiju terena, tako i
prodorima kroz prizemlje građevina.
1 zona triju ''jezgri'' naselja od kojiih svaka nosi ulogu mikrocentra na koju
su orijentirane okolne zgrade. Ta jezgra u oblikovanju dobiva urbaniji
karakter , sa predviđenim površinama za okupljanje, za potrebe terasa
ugostiteljskih objekata, i sl. Iz ove zone se pješak pristupa ulazima u
zgrade i poslovnim prostorima u prizemlju.
2 zona javnih parkova, sa pratećim sadržajima (dje..ji park, grupe za
sjedenje,,..), sa površinama za sport i rekreaciju na otvorenom,..
Obje navedene zone oblikovane su unutar zone zelenih površina, sa
zadržavanjem velike količine zelenila, a u zoni ''jezgri'' pojavljuje se i
element umjetnog jezera.
U gornjoj zoni obuhvata predviđena je izgradnja niže katnosti (P+2) i
veće tipološke raznolikosti. Na taj način naselje se skladno uklapa u
strukturu podsljemenskih zona. Građevine su mješovite pretežno
stambene namjene, a svojom orijentacijom prate konfiguraciju terena time
ostvarujući kvalitetne vizure prema gradu.
Naselje je premreženo sustavom od kolnog prometa odvojenih zelenih
poteza s pješačkim stazama i pratećim sadržajima za odmor, igru i
rekreaciju. Ti zeleni potezi ujedno su dio šireg sustava javnih parkova koji
povezuju gornji i donji dio naselja, uklapajući u svoju strukturu i javnu park
šumu.
· Unutar zone obuhvata predviđena je jedna osnovna škola, smještena u
sjevernom dijelu novog naselja, unutar zone koja okuplja više javnih i
društvenih funkcija. Tu su naime i dječji vrtić koji zadovoljava potrebe
sjevernog dijela naselja, knjižnica, zdravstvena ustanova, vjerski objekt. U
južnom dijelu nalazi se drugi vrtić, smješten unutar jedne od planiranih
građevina, sa predviđenom velikom površinom terena na blagoj
jugoistočnoj padini.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.