Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Blok Badel u Zagrebu

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA anketni
jedno-stupanjski
otvoreni
urbanističko-arhitektonski

ROK 05.04.2012.

REDNI BROJ NATJEČAJA

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Blok Badel u Zagrebu

INVESTITOR I RASPISIVAČ
GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik Damir Ljutić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe, a pod stručnošću podrazumijevamo da je autor magistar struke ili diplomirani inženjer (VII/1 i više) u području arhitekture i urbanizma iz cijelog svijeta. 

SVRHA I CILJ
Svrha i cilj natječaja je dobivanje kvalitetnog urbanističkog, oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će formirati novi moderan dio gradskog središta i doprinijeti vrijednosti šireg prostora, istovremeno podsjećajući na povijesni razvoj ovog prostora. U konačnici cilj natječaja je da prostor bloka postane novi čimbenik identiteta ovog dijela grada i središte odvijanja najznačajnijih poslovnih, turističko - ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja, ali i mjesto za kvalitetan život njegovih današnjih i budućih stanovnika.

Ovim anketnim natječajom teži se prikupljanju raznovrsnih idejnih rješenja zadatka, bez namjere realizacije. Anketni natječaj može služiti i kao priprema natječaja za realizaciju, ili za odabir autora koji će sudjelovati u ograničenom natječaju.

Anketni natječaj raspisuje se za građevine ili područje za koje nije utvrđen program namjene i sadržaja. Natječaj se raspisuje radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade, te radi analize i istraživanja mogućnosti prostornog uređenja područja, koje je predmetom natječajnog zadatka. Podaci dobiveni natječajem koriste se za daljnje utvrđivanje namjene i sadržaja predmeta natječaja. 

Nagrađeni radovi predstavljat će stručne podloge gradskoj upravi za odlučivanje o ulaganjima na ovoj gradskoj lokaciji.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:
1.     Zoran Boševski arhitekt, Hrvatska
2.     Tadej Glažar, arhitekt, Slovenija
3.     Francine Houben, arhitekt, Nizozemska
4.     Irena Matković, arhitekt, Hrvatska
5.     Silvije Novak, prof., Hrvatska
6.     Toma Plejić, arhitekt, Hrvatska
7.     Jadranka Veselić Bruvo arhitekt, Hrvatska

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda
Robert Jonathan Loher arhitekt, Hrvatska

Stručni suradnici
1.     Prof.dr.sc. Anka Mišetić, sociolog, Hrvatska
2.     Dr.sc.Tamara Rogić, arhitekt, Hrvatska

Tehnička komisija
1.     Ana Dana Beroš, arhitekt, Hrvatska
2.     Azra Suljić, arhitekt, Hrvatska
3.     Marko Trzun, arhitekt, Hrvatska

Tajnik natječaja
Sanja Cvjetko Jerković, arhitekt, Hrvatska

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje deset (10) radova koja su stručno izrađena i odgovaraju uvjetima Natječaja, ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada  226.800,00 kn  (cca 30.240,00 €)
II. nagrada 170.100,00 kn   (cca 22.680,00 €)
III. nagrada 113.400,00 kn   (cca 15.120,00 €)
IV. nagrada 56.700,00 kn    (cca 7.560,00 €)

ROKOVI


Početak natječaja je utorak, 10.01.2012. godine.

Natječajne podloge su dostupne na web stranici Društva arhitekata Zagreba,
http://www.d-a-z.hr/en/competition/badel/ uz obaveznu registraciju.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do srijede, 22.02.2012.g.
Pitanja mogu postavljati samo registrirani natjecatelji putem službenog web sučelja natječaja gdje će također biti objavljeni i odgovori svima koji su registrirani.

Pisani odgovori biti će dostupni od ponedjeljka, 05.03.2012.g.
Iznimno u slučaju eventualnih tehničkih poteškoća pitanja se dostavljaju na e-mail badel@d-a-z.hr

Rok predaje natječajnih radova je četvrtak, 05.04.2012.g. do 12.00 sati, CET (po centralnom europskom vremenu)
Predaja radova je moguća isključivo uz registraciju.

Ocjenjivački sud završiti će s radom najkasnije do ponedjeljka, 07.05.2012.g.
Ukoliko stigne više od 100 radova, rad tehničke komisije i ocjenjivačkog suda će se produžiti, najviše za 2 tjedna.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenim stranicama DAZ-a i dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Zadnji komentari

 


DAZ programi u 2014:


 Potpora:

               

 

 

Zlatni sponzor:

 

 

Srebrni sponzori:

 

Brončani sponzori:

 

 

  

 

Sponzori:

 

 

 Partner:

Potpora:

  

 

Sponzori:

  

  

 Medijski partneri:

 

 Pokrovitelji:

 

   

    

 

Potpora:

 

 

Partneri:

    

 

 

 

Sponzori:

 

  

    

 

    

 

Medijski partneri: