Ana Marendić

rođena 1980. u Splitu; diplomirala 2002. na Policijskoj akademiji - Stručni smjer diplomirani kriminalist u Zagrebu; 2005. zapošljava se u Udruženju hrvatskih arhitekata i Društvu arhitekata Zagreba na administrativnim poslovima; 2010. prelazi u Društvo arhitekata Zagreba na puno radno vrijeme te vodi službu za članstvo do 2018. godine.