Natječaj

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje I. gimnazije u Osijeku

17/04/2018

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA RASPISUJE, A DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO) ORGANIZIRA I PROVODI

javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje I. gimnazije u Osijeku

INVESTITOR I RASPISIVAČ: 

Osječko – baranjska županija, adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek koju zastupa župan: Ivan Anušić, OIB:10383308860, telefon: +385 31 221 500; 221 830, e-mail: danijela.lovokovic@obz.hr, mrežna stranica: www.obz.hr, osoba za kontakt: Danijela Lovoković, tel: +385 31 221 830.

 

PROVODITELJ: 

Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), adresa: p.p. 90, 31000 Osijek, kojeg zastupa predsjednik: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i odgovorna osoba provoditelja Damir Jukić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 3696, OIB: 36694158737, telefon: +385 91 111 8 666, e-mail: dao.osijek@gmail.com, internetska adresa: www.daos.hr, osoba za kontakt: Bruno Rechner

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: 

Studio4m2 d.o.o. Osijek, adresa: Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek, OIB: 24648555428, Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 4147, telefon:   +385 91 2240 735, e-mail: studio4m2@os.t-com.hr

 

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: 

Natječaj je javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Osijek i Osječko – baranjsku županiju.

 

PREDMET NATJEČAJA: 

izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije Osijek, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i parternim uređenjem sa sportskim igralištima.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.- 331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 2.300.000,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno – tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je  2.030.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju I. gimnazije u Osijeku (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije iznosi: 43.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje natječajni elaborat u digitalnom obliku na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) te isti dan objavljen na mrežnim stranicama Raspisivača, Osječko-baranjske županije (www.obz.hr) i provoditelja, Društva arhitekata grada Osijeka (www.daos.hr). Natječajni elaborat može se preuzeti na poveznici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=213

 

ROKOVI:         

Početak natječaja: ponedjeljak 16. travnja 2018. godine.

Rok za postavljanje pitanja: ponedjeljak 07. svibnja 2018. godine. (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adrese: danijela.lovokovic@obz.hr ili dao.osijek@gmail.com)

Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH i na mrežnim stranicama www.obz.hrwww.daos.hr  do 11. svibnja 2018. godine.

Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je ponedjeljak 02. srpnja 2018. godine do 15:00 sati, na adresi:            

Osječko – baranjska županija

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

Europske avenije 11, I. kat

31000 Osijek

(s naznakom: Javni Natječaj I. gimnazija – ne otvaraj!)

bez obzira na način dostave.

Osobna dostava na gore navedenu adresu moguća je svaki radni dan u uredovno vrijeme, od 8.00 do 15.00 sati u  propisanom roku.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 203.000,00 kn neto, odnosno cca 284.276,29 bruto.

Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

Nagrada                           Neto iznos

I. nagrada                       82.000,00 kn                 

II. nagrada                      51.000,00 kn              

III. nagrada                     30.000,00 kn                 

IV. nagrada                     24.000,00 kn                           

V. nagrada                     16.000,00 kn    

                                                                                   

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

 1. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik
 2. Ivan Anušić, župan
 3. mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
 4. Predrag Rechner, dipl. ing. arh.
 5. Oliver Grigić, dipl. ing. arh.
 6. Ranko Radunović, dipl. ing. arh.
 7. Ivan Hampovčan, dipl. iur.

Zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh.

Tajnica Natječaja: Marija Krajnović, mag. ing. arch.

Tehnička komisija: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i Damir Jukić, dipl. ing. arh.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka, 16. srpnja 2018. godine te po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Odluka Ocjenjivačkog suda obvezujuća je za Raspisivača.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača www.obz.hr i mrežnim stranicama provoditelja www.daos.hr. Obavijest o rezultatima Natječaja i svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.

Iz Natječaja će se isključiti radovi:

– predani poslije roka,

– koji ne sadrže tražene priloge,

– čija oprema nije u skladu s Uvjetima Natječaja,

– koji nisu u skladu s GUP-om grada Osijeka, Uvjetima Natječaja i projektnim programom.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po slijedećim kriterijima:

 1. kvaliteta prostornog koncepta I. gimnazije, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji, doprinos nove zgrade slici grada,
 2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,
 3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
 4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
 5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
 6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,
 7. upotrijebljeni materijali.

 

 

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Ostalo

Plaća arhitekta 1.625 kuna ???

19/05/2018
DAZ
Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za projekt OŠ Jakuševec od 7.454m2. Prva procjena javne nabave Grada Zagreba bila je da projekti vrijede 300.000kn, a zatim je povećana na 1.000.000kn. Prema ovim iznosima Grad Zagreb cijeni mjesečnu plaću arhitekta i inženjera između 488 i 1.625 kuna

Otvorenje izložbe Retrospektiva Akupunkture grada 2010 – 2018

18/05/2018
Društvo arhitekata Zagreba poziva na otvorenje izložbe “Retrospektiva Akupunkture grada 2010 – 2018” koje će se održati u utorak 22. svibnja 2018. godine u 17h u izložbenom prostoru u Ilici 124.

 

 

Izložba Ivana Čižmeka: Grad Gorgone, Aproprijacija u 99 slika

10/05/2018
DAZ
18. 05. 2018. do  26. 05. 2018., DAZ, Otvorenje izložbe i Razgovor s Ivanom Čižmekom,  prof. Tihomir Jukić, 18. 05. u 19 sati,Društvo arhitekta Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića  3/1, 23. 05. 2018. - 20. 06. 2018., Hrvatski muzej arhitekture (HAZU), Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb., Otvorenje izložbe 23. 05. 2018. u 19 sati

Priopćenje Udruženja hrvatskih arhitekata vezano uz radove na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu

09/05/2018
Nakon više dopisa raznih stručnih i društvenih aktera i događanja na samom terenu, gdje gradska uprava unatoč svim utemeljenim argumentima nastavlja s djelovanjem koje je počelo nagrizati i sam osnovni koncept zaštićenog kulturnog dobra (uklanjanje izvorne građe) Predsjedništvo UHA-e smatra da je situacija prešla granicu unutar koje reakcija ima određeni stručni standard stoga je u glavnom fokusu ovog pripopćenja politički problem koji uvjetuje gluho izvođenje radova.

Stručni seminar: Navodnjavanje u krajobraznoj arhitekturi

08/05/2018
Pozivamo Vas na stručni seminar „Navodnjavanje u krajobraznoj arhitekturi“ u organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, koji će se održati u petak 25.5.2018. od 9:00-13:30 sati u prostorijama Društva arhitekata Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/I u Zagrebu.

ScanLAB radionica na Danima arhitekture u Sarajevu 2018: Poziv za prijave

25/04/2018
Radionica ‘Sarajevo i Opsada: Između Okupacije i Slobode’, koju vode nagrađivani studiji ScanLAB Projects (UK) i Projekt V Arhitektura (UK/BiH) održati će se između 22. i 24. svibnja 2018 godine na Danima arhitekture u Sarajevu.

Dani arhitekata 2.0, 3.-5.5.2018.

19/04/2018
Hrvatska komora arhitekata organizira trodnevni stručni skup Dani arhitekata 2.0 od 3. do 5. svibnja 2018. godine